KALENDARIUM HRUBIESZOWSKIEJ

LEKKIEJ ATLETYKI

Opracował – Marek Ambroży Kitliński


1918 – przy Gimnazjum im. St. Staszica została założona I Drużyna Harcerska, drużynowym był wywiadowca Psuj Maksymilian, której członkowie w celu zdobycia odznak sprawnościowych przechodzili sprawdziany szybkościowe, wytrzymałościowe, siłowe czy skocznościowe, uczniowie w tej szkole mieli 3 godziny wf („ćwiczeń cielesnych”) w tygodniu, podczas których ćwiczono elementy konkurencji lekkoatletycznych, pierwszymi nauczycielami wychowania fizycznego byli Stanisław Skrobański i Michał Wańczyk.1921 - w ramach „Związku Strzeleckiego”, który został założony przez legionistów Józefa Piłsudskiego zaczął działać Klub Sportowy „Strzelec” w Hrubieszowie, pierwszym komendantem Komendy Powiatowej Związku Strzeleckiego w Hrubieszowie był Lucjan Świdziński (matematyk z Gimn. St. Staszica)1922 – przy 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie został powołany Wojskowy Klub Sportowy, którego członkowie brali udział m.in. w biegach przełajowych i zawodach lekkoatletycznych1922 – założenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Gniazdo Hrubieszów im. Ks. St. Staszica, które należało do okręgu IV Dzielnicy Mazowieckiej1924 - 5 października nauczyciel gimnastyki w Gimnazjum im. St. Staszica Emanuel Kornel Lech zorganizował z okazji Święta Sportowego Przysposobienia Wojskowego na placu konnym 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie, m.in. rzuty granatem i biegi1926 – 11 września w Hrubieszowie zostały rozegrane zawody lekkoatletyczne o Mistrzostwo Okręgu Sokolego, niestety niewiadomo w którym miejscu i brak wyników1927 - JAN PUCH – starszy posterunkowy, który służył w Hrubieszowie i Lublinie, należał do Policyjnego Klubu Sportowego w Lublinie, m.in. zajął III miejsce w biegu ulicznym na 5 km. w Lublinie, zginął w Ostaszkowie w 1940 r.1930 - w jesieni Powiatowy Komitet Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w Hrubieszowie zorganizował zawody, w których członkowie Drużyny Harcerskiej im. St. Staszica zajęli I miejsce w skoku wzwyż i II miejsce w skoku w dal (są dyplomy, niestety brak nazwisk)1931 - Członkowie Drużyny Harcerskiej im. St. Staszica działającej przy Gimnazjum (obecnym Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie) zajęli I miejsce w skoku wzwyż, w biegu na 100 m. i w marszu podczas zawodów Powiatowych w Hrubieszowie1932 - 19 czerwca Drużyna Harcerska im. St. Staszica otrzymała dyplom za I miejsce w lekkiej atletyce, drużyna ta w innych zawodach wygrała pięciobój i bieg na 100 m.1933 - 11 listopada, 44 letni Walenty Kitliński z Hrubieszowa, zdobył Państwową Odznakę Sportową klasy pierwszej, stopnia pierwszego na podstawie decyzji Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Hrubieszowie Stanisława Marka, w sprawdzianach, pokonał m.in. w biegu przełajowym hrabiego Du Chateu.1934 - Hrabia Pohorecki wydzierżawił Komitetowi Rodzicielskiemu LO im. St. Staszica w Hrubieszowie obszar 1 ha (za symboliczną złotówkę na 33 lata) w zakolu Huczwy (tu gdzie jest stadion obecnie). Urządzono tam również podstawowe urządzenia la (skocznia w dal i bieżnia 100 m. 4 torowa o nawierzchni gruntowej) i szatnie. Boisko ogrodzone było siatką drucianą i żywopłotem z grabiny niskopiennej. Boisko było usytuowano w poprzek do obecnego1935 - 5 września "Kurier Sportowy" pisze „Na zawodach jesiennych o puchar prezesa LOZLA startowali po raz pierwszy w Lublinie zawodnicy hrubieszowscy, którzy okazali się bardzo dobrym materiałem zawodniczym i jako przyszli rywale będą bodźcem do intensywniejszej pracy lekkoatletów lubelskich";1936 – Gazeta „Wiadomości Hrubieszowskie” napisały, że długodystansowcy z KS „Strzelec” w Hrubieszowie wzięli udział w biegu na przełaj o Mistrzostwo Polski, który odbył się w Lublinie, do biegu na trasie 8.200 m. wystartowało 24 najlepszych zawodników z całej Polski. Biegacze nasi zajęli miejsca 14. Duławski Leon, 17. Gaworski. Jednocześnie sklasyfikowano ich w mistrzostwach podokręgu lubelskiego na 3 i 4 miejscu, uzyskując piękne dyplomy LOZLA.1936 - Te same „Wiadomości Hrubieszowskie” z 3 maja podają że P.por. Kaja prezes LOZLA wygłosił w Hrubieszowie ciekawy odczyt o wychowaniu fizycznym. Poprzedniego dnia odbył się kurs dla sędziów la, po którym 23 osoby wśród społeczeństwa hrubieszowskiego zostało zakwalifikowanych na sędziów- kandydatów lekkoatletycznych.1936 - „Wiadomości Hrubieszowskie” podały że „3 maja podczas Biegów Narodowych Starosta Stanisław Marek wręczył nagrodę przechodnią za największą ilość zdobytych odznak P.O.S 2 Pułkowi Strzelców Konnych w Hrubieszowie. W biegach wzięło udział 260 osób z całego powiatu, widzów około 900. Najpierw odbył się bieg Juniorów na trasie 3 km. do biegu stanęło 123 zawodników i wszyscy go ukończyli, na metę pierwszy wpadł Walenty Łęczyński za co otrzymał od Związku Legjonistów srebrną papierośnicę, 2. B. Klimowicz (obaj z KS „Strzelec” Hrubieszów) otrzymał nagrodę Warsztatu Kominiarskiego zegarek. Do biegu seniorów na trasę 5 km. stanęło 137 zawodników, z których ukończyło 124. Pierwsze miejsce zdobył Leon Duławski otrzymując od p. starosty zegarek z portretem Marszałka Piłsudskiego, 2. Jan Gaworski (obaj z KS „Strzelec” w Hrubieszowie) nagroda Burmistrza Miasta Hrubieszowa zegarek na rękę. Organizacją zawodów zajmował się podchorąży Wnuk, oraz Klub Sportowy Związku Strzeleckiego oddział w Hrubieszowie.1936 - 31 października odbył się bieg drużyn harcerskich Hrubieszowa na 3 km. poświęcony pamięci Wandzie Nyczównie, druhnie i nauczycielce wf w Staszicu, która przedwcześnie zmarła, niosąc pomoc ludziom chorym na cholerę.1937 – z okazji święta państwowego 3 Maja, zorganizowano na łąkach nad Huczwą w Hrubieszowie Biegi Narodowe, bieg główny wygrał Leon Duławski, biegnąc na bosaka, przed Eugeniuszem Kitlińskim (obaj KS „Strzelec”), sędziami byli żołnierze 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie1937 - 6 maja w Krakowie Leon Duławski zwany „Długi Leon” wziął udział w biegu propagandowym KS.M.M. o nagrodę „Małego Dziennika”, rywalizując z mistrzem olimpijskim Januszem Kusocińskim, zajął IV miejsce1938 - 4 maja w Lublinie odbyły się Lubelskie Wojewódzkie Igrzyska Sportowe w których startował Międzyszkolny Klub Sportowy z Hrubieszowa, który w punktacji ogólnej w la wywalczył wspaniałe II miejsce za Lublinem.1938 - 28 listopada „Express Ilustrowany” z Lublina pisze, że do Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki należy również jeden klub z Hrubieszowa.1939 - „Wiadomości Hrubieszowskie” z dn. 30 kwietnia podały, że „dn. 3 Maja dorocznym zwyczajem lat ubiegłych odbędzie się na stadionie Pow. Komitetu P.W. i W.F. w Hrubieszowie „Bieg Narodowy na przełaj” o mistrzostwo powiatu hrubieszowskiego. W ramach biegów odbędą się zawody lekkoatletyczne i gry sportowe połączone z festynem i tańcami. Przygrywać będzie orkiestra Szkoły Mechanicznej. Zwycięzcy otrzymają na zakończenie nagrody. Początek o godz. 14.00. Szczegóły w programach”.1939 - 2 Sierpnia na boisku WF i PW w Lublinie odbyły się zawody pocztowców z całego województwa w lekkiej atletyce. W biegu na 3 km. w pięknym stylu zwyciężył Gawroński z Hrubieszowa wynikiem 9:54,0 min. Drużynowo Hrubieszów wywalczył 4 miejsce, za Lublinem, Chełmem i Kowlem, za nami m.in. Sarny, Kostopol czy Łuck1939 – czołowi lekkoatleci „Strzelca” w Hrubieszowie przed II wojną światową: Janiszewski I, Czerkasiuk, Nowicki Jan, Janiszewski II, Wolski, Jastrzębski, Lewkowicz Antoni, Puchlerski, Dyl Zdzisław, Łęczyński Walenty, Kitliński Eugeniusz, Duławski Leon, zwany „długi Leon”, Gaworski1945 r. – 13 kwietnia powstaje Amatorski Klub Sportowy (AKS) w Hrubieszowie, prezesem został wybrany Stefan Madejski, wiceprezesami: Leopold Krzyżewski i Edward Berman, w klubie istniały trzy drużyny piłki nożnej i jedna siatkówki, ale zawodnicy startowali również w zawodach lekkoatletycznych i przełajowych1946/47 r. - W Hrubieszowie organizowano biegi przełajowe i zawody la, w których licznie brała udział młodzież szkolna i członkowie AKS.1948 r. – zawody lekkoatletyczne w Hrubieszowie organizował inspektor Michał Starykiewicz z Powiatowego Inspektoratu Kultury Fizycznej m.in. Biegi Narodowe, Otwarcie Roku Szkolnego, najlepsze wyniki hrubieszowskich lekkoatletów to: 60 m. Popko Danuta 8,6 sek., w dal Kozak Janina (obie z Gimn. Hrub.) 4.00 m., 100 m. Starykiewicz Michał 11,8, w dal Antoniuk Zygmunt 5.57, wzwyż Romański Ryszard 1.60, skok o tyczce Lewicki 2.30 m. (wszyscy „Grom” Hrubieszów)1948 – Leokadia Szymanik z Gimnazjum im. St. Staszica po wygranych Biegach Narodowych w Hrubieszowie, wzięła udział w biegach wojewódzkich w Lublinie, zajmując wysokie 6 miejsce, do zawodów przygotowała ją nauczycielka wf Irena Skrobiszewska1949 r. - Podczas zawodów Rozpoczęcia Roku Szkolnego 100 m. wygrał. Jerzy Kościuszko w 11,7 sek. (rekord Powiatu) z LO Hrub. (biegano po trawie) a rzut granatem Zb. Skórzewski 60 m. W zawodach z okazji "Święta Pokoju" skok w dal wygrał Jerzy Bednarowicz z AKS "Grom" wynikiem 5.87 m. (skocznia była tam gdzie jest obecnie plac zabaw), rzut oszczepem wygrał Antoniuk Zygmunt z LO Hrub. 40 m., obaj ustanowili Rekordy Powiatu.1950 r. - Wanda Pasierb z Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Hrubieszowie po wygranym biegu w Hrubieszowie na 500 m. w 1:37,6 min., zajęła II miejsce wśród dziewcząt 16-17 lat w Wojewódzkich Biegach Narodowych w Lublinie, też na 500 m. wynikiem 1:33,1 min., do zawodów przygotował ją nauczyciel wf Dolecki.1950 – Społeczny Komitet Budowy Stadionu działający pod przewodnictwem Jana Korczaka zmienił główny kierunek płyty na obecny, wykonano czterotorową ścieżkę okólną o długości 400 m., prosta posiadała 125 m. i była sześciotorowa, wybudowano skocznię w dal, lekkoatleci startowali w barwach KS „Związkowiec „ Hrubieszów i szkolnych, dobre wyniki osiągnęli Zdzisław Kata z LO Hrubieszów 1000 m. 3:02,1 min., i Bednarowicz wzwyż 1.601951 - Najlepsze wyniki osiągali: Lucyna Sowińska skok w dal - 4.15, Michał Starykiewicz 100 m. - 11,7 i 200 m. - 24,3, Zdzisław Kata 800 m. - 2:24,5, Janusz Kwaśniewski 1000 m. - 3:07,0 i wzwyż - 1.55, Ireneusz Miazga 1500 m. - 5:03,0, Stanisław Swatowski 1500 m. - 5:38,0 i 800 m. - 2:27,2, Zdzisław Lokajczyk kula - 10.50, Tadeusz Tokarski i Lech Kulikowski obaj w dal – po 5.40 m. Lekkoatleci startowali w barwach „Ogniwa” Hrubieszów i szkolnych.1952 r. - Późniejszy Olimpijczyk z Rzymu i Tokio Stanisław Swatowski po ukończeniu Państwowego Liceum Mechanicznego I stopnia w Hrubieszowie ( nauczyciel wf Włodzimierz Charkowski) udał się do szkoły wojskowej w Dzierżoniowie1952 - Najlepsze wyniki uzyskiwali: Anna Diabin 60 m. - 8,4 i 500 m. - 1:29,9, Lucyna Sowińska 400 m. - 1:15,7, Irena Skrobiszewska nl wf w dal - 4.50 (był to rekord Powiatu), Maria Horniak pchnięcie kulą - 8.03, Zofia Starykiewicz 60 m. 8,5, Zdzisław Lokajczyk rzut granatem - 62.00 i pchnięcie kula - 10.50(rekordy Powiatu), Jerzy Krzysztofowicz i Michał Starykiewicz w dal po 5.55 m.1953 – w Wojewódzkich Biegach Narodowych w Lublinie na dystansie 1500 m. Konior Tadeusz był 2-gi w czasie 4:42,00 min., a Mieczysław Słotwiński na 1000 m. 8-my wynikiem 2:54,1, wcześniej w Hrubieszowie w biegach powiatowych oprócz w/w wygrali: 500 m. dz. 1. Sowińska Lucyna, 1200 m. chł. 1. Tokarski Tadeusz (wszyscy reprezentowali Ogniwo Hrubieszów);1953 - w zawodach o Puchar Miast, które zostały rozegrane w Hrubieszowie, najlepsze wyniki osiągnęli: Barbara Bondarewicz 400 m.-1:13,8 i w dal – 4.36, Grażyna Panasiewicz 100 m. - 15,7 i wzwyż - 1.20, 4 x 100 m. - 1:00,4 (Radzymińska, Panasiewicz, Sowińska,Bondarewicz), Tadeusz Tokarski w dal - 5.83 m., sztafeta 4 x 200 m. - 1:49,0 biegła w składzie Bartoszuk, Tokarski, Żurawski, Cyganowski. Drużynowo Hrubieszów zajął III miejsce, m.in. sędziowali W. Charkowski i Stefan Pielechowicz1954 r. - Helena Mielniczuk, Lucyna Misan, Barbara Bondarewicz, Lucyna Sowińska ustanowiły nowy Rekord Okręgu Lubelskiego "Ogniwo" Juniorek w sztafecie 4 x 100 m. - 55,6 sek., taki sam rekord ustanowiła Sowińska w skoku w dal wynikiem 4.44 m. Drużynowo podczas Mistrzostw Okręgu „Ogniwa” w Lublinie Hrubieszów wywalczył 1 miejsce. Lekkoatleci startowali w barwach „Ogniwa”, „Spójni”, „Zrywu” i Ludowych Zespołów Sportowych.1954 – lepsze wyniki uzyskali: B. Bondarewicz 100 m. 14,0, 400 m. 1:09,4 min. i w rzucie dyskiem 17.74 m., Grażyna Panasiewicz w kuli 4 kg 8.38 m., Konior Tadeusz na 1000 m. - 2:55,2, 800 m. - 2:12,0 i 1500 m. - 4:41,4, Umnicka Jolanta rzut granatem 33.60 m., Sołtysiak Eugeniusz rzut granatem 700 g. 58.70 m., L. Sowińska 400 m. 1:09,7 min. i 500 m. 1:27,0 min., Jerzy Krzysztofowicz w dal 5.90 m.,1955 r. - Dziewczęta ze „Sparty” Hrubieszów: Helena Mielniczuk, Lucyna Misan, Barbara Bondarewicz, Lucyna Sowińska zostając Mistrzyniami Województwa Lubelskiego, ustanowiły nowy rekord województwa w sztafecie 4 x 100 m. wynikiem 55,4 sek., L. Sowińska była 2-ga na 400 m. – 1:08,5 min.1955 – w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Województwa Juniorów, 2-gi był Igras Edmund w oszczepie – 44.32 m. i 2-ga L. Sowińska na 200 m. – 29,4 sek., 3-cia H. Mielniczuk 100 m. 14,0; w Pucharze Miast Hrubieszów na 3 miejscu1955 - najlepsze wyniki z sezonu: Sowińska Lucyna 100 m.-13,6 i kula-8.26, Misan Lucyna 100 m.-13,6 i 400 m.-1:04,8, Bondarewicz Barbara 200 m.-28,6, (wszystkie zawodniczki Sparta), Tokarski Tadeusz Sparta 100 m.-11,7, Piwkowski Zbigniew Gwardia 200 m.-25,2, Krasnopolski Jan 400 m.-59,2, Bizior Marian 1500 m.-4:24,9, Wochna Stanisław Gwardia 3 km.-10:08,1, Pietrosiuk Eugeniusz w dal-5.88, wzwyż-1.61, Misiaczek Jerzy trójskok-11.94, Świech Dariusz dysk-31.19, Igras Edmund Sparta oszczep- 46.20 (wszyscy „Sparta”).1956 r. - Nowe rek. powiatu ustanowili: Bajda Stefania w dysku – 20.95 m., Misan Lucyna wzwyż – 1.31 m., Jurczuk Edward 400 m. – 56,8 sek., Pietrosiuk Eugeniusz w dal – 6.04 m. i oszczep – 41.25 m., Świech Dariusz kula – 11.75 m. i dysk – 32.00 m., Kuźmiński Stanisław trójskok – 12.17 m. Lekkoatleci startowali w barwach „Sparta”, SKS Staszic, LZS, „Zryw” i „Gwardia” Hrubieszów1956 – w Hrubieszowie został założony przez nauczyciela wf Dariusza Świecha, przy Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica Międzyszkolny Klub Sportowy, który zaczął odnosić sukcesy i w lekkiej atletyce1956 – podczas Mistrzostw Województwa Juniorów w Lublinie 2-gi był Eugeniusz Pietrosiuk w dal – 5.94 m. a 3-ci Kuźmiński Stanisław w trójskoku 12.17 m., w wojewódzkiej spartakiadzie „Zryw” 1-wsza wśród kobiet Sobczyk na 500 m. 1:32,0 natomiast w Wojewódzkiej Spartakiadzie LZS 2-gie miejsca zajęli Borys Marian na 3000 m. – 10:40,4 min. i S. Kuźmiński w trójskoku – 11.45 m.1957 r. - Podczas Spartakiady Wydziału Oświaty i Zrywu w Lublinie 1 miejsce w trójskoku wynikiem 12.83 m. zajął Stanisław Kuźmiński; Podczas Wojewódzkiej Spartakiady Wsi w Lublinie III - ci był Sokalski w skoku w dal - 5.81 m.;1957 - Edward Grudziński rzucił oszczepem aż 51.72 m., Przemysław Lipko 60 m. przebiegł w 7,8 sek., a S. Kuźmiński 400 m. – 56,6 sek.,1957 – Halina Zieleńczuk z Horodła została sędzią LA klasy II1958 - Po połączeniu dotychczasowych kół sportowych Startu i Sparty, powstał Spółdzielczo – Rzemieślniczy Amatorski Klub Sportowy "Unia" w Hrubieszowie (bez sekcji la); Zawodnicy la startowali w barwach Międzyszkolnego Klubu Sportowego i LZS Hrubieszów oraz szkół, SKS i okolicznych LZS. Rozegrano Mistrzostwa Powiatu LZS cztery zwycięstwa odniósł Bielecki Zdzisław 100 m.-12,1, 200 m.-27,4, w dal - 5.64 i trójskok - 10.66; Sekretarzem Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS był Nowak Bogusław;1959 - Podczas Mistrzostw Okręgu Juniorów w Lublinie Zdzisław Plicner MKS Hrubieszów zajął I miejsce w rzucie dyskiem 1,5 kg - 38.15 i był II w biegu na 200 m. p.pł. - 30,0; W Rejowcu podczas zawodów rejonowych LZS Stanisław Kuźmiński skoczył w trójskoku – 13.85 m.;1959 – MKS Hrubieszów startował w Lidze Wojewódzkiej MKS zajmując 3 miejsce, lepsze wyniki uzyskali: M. Górak 100 m. 14,1, S. Janicka 100 m. 14,2 i Z. Plicner kula 5 kg 13.40, w Mistrzostwach Okręgu Juniorów 1. Jerzy Kaniuga wzwyż 1.62, 2. Z. Plicner 200 pł. 28,6, w młodzikach 1. Stanisław Massalski wzwyż 1.62, 1. Górak Maria 100 m. 14,0, 4 x 100 m. Leszczyńska, Łapka, Janicka, Górak 57,5, Jerzy Knap kula 5 kg 12.80, Janina Czerniakiewicz 80 pł. – 16,71959 - Knap Jerzy MKS Hrubieszów startował na Mistrzostwach Polski Młodzików w Sosnowcu w kuli 5 kg osiągając wynik 12.18 m.1959 – lepsze wyniki w sezonie uzyskali: Łapka Elżbieta 60 m. 8,0, Z. Plicner kula 5 kg 13.59, Jerzy Pachniewski trójskok 12.38. Pietrosiuk Eugeniusz w dal 6.35, Korczak Wiesław oszczep 44.20, Motyka Zbigniew 200 m. 24,8, Jerzy Bogucki dysk 2 kg 35.81, R. Wróblewski 300 m. 41,7, J. Knap kula 5 kg 13.59, Rudyk kula 7,256 kg 11.56 m., Sadowski Jerzy 1500 m. 4:49,8 min.1959 - I kółka olimpijskie zdobyli: Jerzy Kaniuga, Stanisław Massalski, Jerzy Knap, Józef Karpowicz, Zdzisław Plicner, Maria Górak.1960 r. - W Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Szkolnego Związku Sportowego Józef Karpowicz z MKS Hrubieszów zajął 5 miejsce w rzucie oszczepem 600 g. 51.11 m. i 7-me w dysku 1 kg - 42.64 m.;1960 - Okręgowe Mistrzostwa MKS młodzików w Lublinie, wygrali: 4 x 100 m. Leszczyńska, Janicka, Górak, Łapka 57,7 sek., Józef Karpowicz kula 5 kg 13.13, juniorzy Jerzy Knap kula - 13.29;1960 - W Kraśniku Fabrycznym odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików, wygrali: Leszczyńska, Janicka, Górak, Łapka 4 x 100 m. 59,5, Józef Karpowicz kula 5 kg 11.91 i oszczep 600 g. 50.971960 w Zamościu odbył się Puchar Miast, wygrali: Maria Bałaj oszczep - 29.00, Z. Plicner kula 7,256 kg - 12.28 i w dysku 2 kg - 39.86. Drużynowo Hrubieszów 2 miejsce;

1960 - Mistrzem województwa juniorów został Zdzisław Plicner z LZS Strzyżów w pchnięciu kulą 6 kg 13.71 m.1961 r. - Eugeniusz Pietrosiuk został Mistrzem Spartakiady Wojewódzkiej w Lublinie w skoku w dal - 6.30 m.;1961 - Okręgowe Mistrzostwa MKS w Lublinie: 1. Maria Górak 60 m. - 8,0, 1. Jerzy Knap kula 6 kg - 13.22, 1. Jerzy Lewko trójskok - 12.97;1962 - w Puławach odbyły się Biegi Narodowe 2 miejsce w juniorach zajął Andrzej Kulczyński na dystansie 2000 m.1963 r. - W tabelach najlepszych w województwie znaleźli się: 8. K.Techmański wzwyż - 1.75 m. i 8. J. Knap dysk - 37.28 m. (obaj niestowarzyszeni Hrubieszów).1963 – w Hrubieszowie odbyła się Powiatowa Spartakiada Tysiąclecia m.in. wygrali: młodziczki: Adugalska 100 m. 14,3 i w dal 4.28, Łaba 500 m. 1:39,3, młodzicy Stasiuk Wiktor 100 m. 12,4 i w dal 5.59, juniorki Wojciechowska Anna kula 7.44, Kozyra Urszula dysk 21.48 i oszczep 27.42, juniorzy: Prystupa Mieczysław LO Hr. 400 m. 59,2, Patro Adam LZS Strz. 800 m. 2:17,5 i w dal 5.501964 r. - Podczas Powiatowej Spartakiady Tysiąclecia zorganizowanej przez Powiatowy Komitet Klutury Fizycznej i Turystyki w Hrubieszowie z agendą Powiatowym Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Wypoczynku, m.in.zwyciężyli: Górska 100 m.; Daruk 200 m., Chwedun 400 m.; Adugalska w dal - 4.07; Szewczuk wzwyż - 1.25; Wojciechowska kula - 8.06, oszczep - 22.60 i dysk - 23.00; Zając Roman 60 m.(młodzików) - 7,7 i 1000 m. - 2:54,9; Naja Witold 100 m. - 11,9 i w dal 6.20 (seniorzy), Stasiuk Wiktor100 m. - 11,9 (w juniorach), w dal - 6.00 i 200 m. - 25,6, Poluch Zenon 300 m. - 44,3; Flak Józef 400 m. - 58,3 (w seniorach); Suwała Roman 400 m. - 1:01,2 i oszczep 38.06(w juniorach); Edward Poziomkowski 800 m. - 2:04,0; Palonka Zbigniew 1500 m. - 5:07,0; Tokarski Stanisław 3000 m. - 10:32,2; Troszczyński Bogdan trójskok - 11.27 i wzwyż - 1.53 ( w juniorach); Tychmański Krzysztof wzwyż - 1.74 (w seniorach), Michałkiewicz Tadeusz dysk 2 kg - 34.80 i kula 5 kg - 12.61; Onisk Stanisław dysk 1 kg - 38.15 (w młodzikach); Rola Czesław oszczep - 43.00 (w seniorach); Pacaj Antoni oszczep - 38.43 (w młodzikach).1964 - w Chełmie odbył się II rzut o Puchar ZMW, z Hrubieszowa kobiety nie startowały, wśród mężczyzn najlepiej wypadli: Naja Witold 3. 100 m. - 12,0 i w dal - 6.26; Kulczyński Andrzej 2. 800 m. - 2:05,8 min., Kępczyński Tadeusz 2. 3000 m. - 9:54,8, Stasiuk Wiktor 5. w dal - 5.98 i trójskok - 11.641965 – z inicjatywy Andrzeja Kulczyńskiego i Franciszka Skierskiego przy LZS „Olimpia” Strzyżów zaczęła działać sekcja lekkoatletyczna, która została zarejestrowana w LOZLA1965 - po trzech rzutach LZS Strzyżów wywalczył I miejsce w klasie "A" i awans do Ligi Okręgowej; Witold Naja przebiegł 200 m. w 23,7 sek i skoczył w dal – 6.42 m., m.in. też startowali: H. Rak, E. Bogowska, M. Niemierko, Maria Jakubiak, Cz. Łaba, B. Troszczyński, W. Stasiuk, J. Karpowicz, A. Kulczyński, J. Knap, M. Kitliński, T. Denesiuk,1965 - Wróblewski Tadeusz przebiegł 1000 m. w 2:44,2 podczas Mistrzostw Polski Szkół Średnich1965 - w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego Andrzej Kulczyński w biegu na 1500 m. z przeszkodami zdobył 1 miejsce w czasie 4:43,0.1965 - Józef Flak wygrał bieg 3000 m. podczas Biegów Narodowych zorganizowanych w Puławach i zakwalifikował się do zawodów centralnych w Warszawie.1966 - we Włodawie rozegrano Wojewódzkie Biegi Przełajowe, zespołowo Hrubieszów zajął 2 miejsce 133 pkt., ind.: 8000 m. 2. Józef Flak, 1000 m. sen. 1. Czesława Łaba, 5000 m. sen. 3. J. Hawryluk.1966 r. - Mistrzami Województwa Lubelskiego LZS zostali: Krystyna Cymborska 800 m. - 2;36,8, Marian Troszczyński 110 p.pł. - 18,4 i w tyczce - 3.10, Andrzej Kulczyński 3000 m. z przeszkodami1966 - w Lublinie odbył się wojewódzki finał najsilniejszych zespołów okręgu, 6. LZS „Olimpia” Strzyżów 18.799 pkt., do najlepszych należeli: K. Cymborska, D. Miaskowska, E. Bogowska, E. Wiśniewski, M. Troszczyńska, A. Kulczyński, W. Stasiuk, W. Naja, S. Miaskowski, M. Kitliński, T. Denesiuk, B. Troszczyński1966 - Hrubieszów zajął I miejsce w Grupie II (za cały rok) i awansował do grupy I w Międzypowiatowych Mistrzostwach Drużynowych PKKFiT w lekkiej atletyce,1. Bychawa;1967 - odbyły się Przełajowe Mist. Woj. we Włodawie drużynowo 2. Hrubieszów 121 pkt., naj. wypadli: 1. M. Rapa 1000 m . chł., 2. J. Bartosik 800 m. jun., 2. S. Tokarski 3000 m. st. Jun., 2. A. Kulczyński 5000 m. sen.1967 - ZŁOTY MEDAL zdobył Marian Rapa podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Młodzików (do lat 16) w Otwocku na dystansie 1200 m., ale jest jedno ale ?1967 - Podczas Mistrzostw Województwa Lubelskiego Juniorów Krystyna Kitlińska zajęła I miejsce na 800 m. - 2:46,5, II miejsca Maria Boratyn 800 m. - 2:51,3 i Marek Kitliński w skoku o tyczce - 3.20;1967 r. - Hrubieszów został drużynowym MISTRZEM zawodów międzypowiatowych o puchar PKKFiT oraz drużynowym MISTRZEM zawodów międzypowiatowych o Puchar Przewodniczącego ZW ZMW; W Hrubieszowie zajęcia LA prowadził instruktor Andrzej Kulczyński, w Turkowicach Leon Wodziński, w LO Hrubieszów Antoni Weremko i Maria Jakubiak;1968 - powołany został Ludowy Klub Sportowy „Świt” Hrubieszów m.in. z sekcją lekkoatletyczną w następującym składem zarządu: Prezes Stanisław Wilczyński, członkowie zarządu: Roman Michalczewski, Franciszek Skierski, Krzysztof Kopaczyński, sekretarz Helena Weremij.1968 r. – PIERWSZE MEDALE NA ZAWODACH CENTRALNYCH LZS - Złoty Jacka Urbanowicza w kuli - 13.30 i brązowy wzwyż - 1.70, podczas Mistrzostw Polski LZS Młodzików w Szczecinku, w seniorach M. Kitliński był 8-my w 10-boju;1968 - Mistrzem Okręgu Lubelskiego Juniorów został Poziomkowski Stanisław w kuli-13.31 i 4 x 400 m.-3:40,5 w składzie: M.Kitliński, M.Rapa, H.Lebiedowicz, S.Tokarski1968 - Hrubieszów posiadał sędziów: 1 związkowy (Michał Starykiewicz), 10 okręgowych, 29 stażystów, stan ilościowy zawodników sekcji la LKS „Świt” 147 w tym kobiet 65;1968 - Jacek Urbanowicz wygrał Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Hrubieszowskiego, 2. Henryk Lebiedowicz, ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej imprezy w Podhorcach;1968 - Mistrzostwa Województwa Szkół Ponad Podstawowych w 5-boju la chłopcy 2. LO Hrubieszów 1717 pkt. w składzie J. Urbanowicz, E. Paczała, P. Czerkawski, B. Tymecki, R. Lebiedowicz, K. Szychowski, lep. wyn. E. Paczała 100 m. 11,4 i w dal 6.34, J. Urbanowicz wzwyż 1.70 i kula 13.09,1969 r. - BRĄZOWY MEDAL w rzucie oszczepem zdobyła Danuta Miaskowska podczas Mistrzostw Polski LZS w Mielcu1969 - Wojewódzka Spartakiada Młodzieży w Lublinie,1 miejsca zajęli: Poziomkowski Stanisław kula - 12.38, Oleśkiewicz, Wróbel, Rapa, Lebiedowicz 4 x 400 m. - 3:33,7, 2 miejsce Kitliński Marek 3000 m. - 9:24,6 min.1969 - Mistrzostwa Województwa Juniorów Młodszych 1. E. Paczała trójskok 13.38, 1. K. Szychowski dysk 31.52, 2. J. Urbanowicz wzwyż 1.70 i w trójskoku 12.981969 - Danuta Miaskowska (rzuty) wygrała plebiscyt na najlepszego sportowca powiatu hrubieszowskiego, 2. Stanisław Poziomkowski (rzuty), 4. Marek Kitliński (biegi średnie), 5. Henryk Lebiedowicz (biegi długie), 6. Józef Wróbel (biegi krótkie) , 7. Jacek Urbanowicz (skoki i rzuty), 8. Józef Wąsiel (rzuty), 10. Danuta Cieślicka (biegi krótkie), odbyła się również zgaduj – zgadula o tematyce sportowej, wygrał Jerzy Watras przed Edwardem Szozdą i Mieczysaławem Śliwińskim, nagrody wręczał przew. PKKFiT w Hr. L. Szeląg;1969 – Chłopcy z LO Hrubieszów po wygraniu zawodów wojewódzkich wystąpili w Finale Centralnym 5-boju la w Giżycku zajmując 8 miejsce - 1426 pkt., startowali w składzie: J. Urbanowicz (100 m. 11,6, kula 5 kg 13.94, 800 m. 2:20,8, w dal 6.08, wzwyż 1.74), E. Paczała (12,1-2:24,9-6.06-1.74-11.69), K. Szychowski (13,0-2:18,2-5.23-1.50-13.10), A. Ziarko (12,7-2:15,3-4.99-1.55-9.98), B. Leszczuk (12,6-2:08,2-5.18-1.45-9.54, Leszek Michaluk, nl wf A. Weremko1969 - Lekkoatleci z Hrubieszowa startowali w barwach LKS "Świt" Hrubieszów lub LZS Lubelskie, treningi prowadzili: Andrzej Kulczyński, Leon Wodziński, Witold Naja;1970 r. - Stanisław Poziomkowski zdobył SREBRNY MEDAL podczas Mistrzostw Polski LZS w Bydgoszczy w pchnięciu kulą wynikiem 14.33, trenerem jego był Leon Wodziński1970 - Mistrzostwa Województwa Seniorów w Lublinie, 1 miejsca: Krystyna Kitlińska 100 pł. - 17,6, Stanisław Poziomkowski kula - 13.12, Zawadzka Danuta wzwyż - 1.40, Mistrzostwa Województwa Juniorów w Lublinie, I miejsca: Eugeniusz Paczała w dal - 6.84, Krzysztof Szychowski dysk - 37.04; Mistrzostwa Województwa Młodzików 1 miejsca: Danuta Zawadzka wzwyż - 1.47, Wróbel Stanisław 1500 z prz. - 4:53,0, Watras Wiesław 800 m. 2:03,6, Bajurko Stanisław w dal 5.91, drużynowo chł. 1. Hrubieszów1970 - XIV miejsce zajął Henryk Lebiedowicz w biegu na 2000 m. z prz.- 6:11,0 min. podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Chorzowie (bieg wygrał Bronisław Malinowski);1970 - W Różance k/ Włodawy rozegrano Przełajowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, zawodnicy z Hrubieszowa drużynowo zajęli II miejsce, indywidualnie: 800 m. dz. 3. T. Socha, 1500 sen. 2. B. Gabrylewicz, 3. D. Wawryk, 1200 m. mł. 2. W. Watras, 4000 m. jun. 2. H. Lebiedowicz, 3000 m. sen. 3. M. Kitliński. Wszyscy zakwalifikowali się na Mistrzostwa Polski1970 - Liga Wojewódzka la Szkół Ponad Podstawowych LO Hrubieszów dz. 2. - 453 pkt., chł. 1. - 621 pkt. nauczyciele Maria Jakubiak i A. Weremko1971 r. - V miejsce zajął Wiesław Watras w biegu na 6000 m. podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów w Ostrzeszowie;1071 - W Hrubieszowie najczęściej sędziowali: Lech Kamiński, Urszula Lokajczyk, Weremko Antoni, Szeląg Lucjan, Szachno Ryszard, Naja Witold, Malicki Franciszek, Edmund Lokajczyk, Tadeusz Kitliński, Lech Kamiński, Skierski Franciszek, Andrzej Kulczyński1971 - 25 miejsce zajął Józef Flak w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Maratonie na trasie Cedynia - Siekierki wynikiem 2.53;30,6 min.;1971 - W Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Województwa LZS organizowanym przez RW LZS w Lublinie i "Sztandar Ludu", hrubieszowscy lekkoatleci zajęli miejsca: 7. Watras Wiesław, 8. Danuta Mariola Zawadzka;1971 - Liga Woj. la SPP dz. 1. LO Hrubieszów ( w punktacji Mistrzostw Polski na 14 miejscu) lepsze wyniki: E. Bajurko 13,6 i w dal 4.89, B. Kostecka 800 m. 2:34,6, M. Rowgijało kula 8.30, Surma, Kudrel, E. Szczepańska, K. Korzeniowska 4 x 100 m. 54,2,1972 r. - W Hrubieszowie odbyły się biegi na 1500 m. z okazji Święta Pracy 1 Maja wygrali: Łucja Watras - 5:25,0 i Marek Kitliński 4:06,4 min.1972 - W Hrubieszowie odbył się pasjonujący bieg na 1000 m. wygrał Henryk Lebiedowicz AZS Biała Podlaska 2:29,6 przed Markiem Kitlińskim LKS „Świt” Hrubieszów który wynikiem 2:29,8 ustanowił rekord Województwa LZS1972 - Podczas Mistrzostw Okręgu Starszych Juniorów w Lublinie 1. Wiesław Watras 1500 m. - 3:59,2;1972 - w Puławach odbyły się Woj. Zawody Szkół Średnich o Puchar „Sztandaru Młodych”, wśród dziewcząt 2-gie, u chłopców 3-cie miejsce wywalczył LO Hrubieszów, indywidualnie wygrali: Ł. Watras 800 m. – 2:26,3 min. i Wilczek Janusz 800 m. – 2:02,5 min.1972 - W X Plebiscycie „Sztandaru Ludu” na najl. sportowców LZS Lubelszczyzny W. Watras zajął 5 miejsce; W plebiscycie na najl. sport. Pow. Hrubieszowskiego 1. D. Zawadzka, 2. Ł. Watras, 3. J. Wilczek1973 - na Walnym Zebraniu 20 grudnia nastąpiło połączenie SRKS „Unia” z LKS „Świt”, powstał Ludowy Klub Sportowy „Unia” w Hrubieszowie m.in. z sekcją lekkoatletyczną1973 - Podczas zawodów kontrolnych 16 kwietnia w Hrubieszowie Maria Cierech ustanowiła REKORD POLSKI do lat 15 - tu w biegu na 3000 m. - 12:04,8;1973 - Srebrny medal w skoku w dal - 5.54 podczas Mistrzostw Polski LZS w Szczecinku zdobyła Danuta Mariola Zawadzka, brązowy Krzysztof Stipura w oszczepie - 32.44 ( w młodzikach)1973 - Podczas Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży w Lublinie, I miejsca zajęli: M. Klinszport w oszczepie - 54.58, Danuta Zawadzka w dal - 5.72 i Łucja Watras 800 m. - 2:19,1 min.1973 - w Lublinie rozegrano Woj. Druż. Zaw. LA Szkół Średnich o Puchar „Sztandaru Młodych”, drużynowo: dz. rocznik 1956 i mł. 1. LO Hrubieszów (sklasyfikowane na 12 miejsce w kraju) lepsze wyniki: Watras Łucja 100 m. 13,5 i 800 m. 2:20,8, Zawadzka Danuta wzwyż 1.60 i w dal 5.58, M. Cierech, J. Beń, E. Banaszak, M. Zawadzka 4 x 100 m. 51,8,1973 r. - Danuta Zawadzka (skoki) wygrała Plebiscyt na najlepszych sportowców Powiatu Hrubieszowskiego. 2. Łucja Watras (biegi średnie), 3. Janusz Wilczek (biegi średnie), 5. Marek Klinszport (oszczep), 9. Krzysztof Szychowski (rzuty); Trenerami w klubie byli: Andrzej Kulczyński (biegi wytrzymałościowe), Leon Wodziński (w Turkowicach, od wszystkiego), Marek Kitliński (biegi krótkie, przez płotki i skoki), Krzysztof Szychowski (rzuty,skoki);1973 - W XI Plebiscycie na 10 najlepszych sportowców Woj. LZS: 6. D. Zawadzka (skoki), 9. Ł. Watras (biegi wytrzymałościowe). Podsumowanie odbyło się w Nieledwi, apel olimpijski czytała D.Zawadzka;1974 r. – PIERWSZY MEDAL NA ZAWODACH CENTRALNYCH - BRĄZOWY wywalczył Marek Klinszport w rzucie oszczepem - 67.04 m. podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie, trenerem jego był o 4 lata starszy Krzysztof Szychowski

1974 - Podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS Juniorów w Błażejewku ZŁOTY MEDAL wywalczył Janusz Wilczek na dystansie 2 km., natomiast Łucja Watras BRĄZOWY na 1500 m.;1974 - W Mistrzostwach Polski LZS Juniorów w Wiśle ZŁOTY MEDAL zdobyła Danuta "Mariola" Zawadzka w skoku w dal oraz Klinszport Marek w oszczepie - 63.68, natomiast BRĄZOWE otrzymali: Anna Szczepańska na 100 m. - 12,6 (w młodziczkach), Stanisław Wróbel w chodzie na 10 km. i Łucja Watras na 800 m. - 2:19,6 min.1974 - w Hrubieszowie odbył się IV rzut o Mistrzostwo Ligi Okręgowej, naj. wyniki zawodów: Jażdżewski Zenon AZS Lublin wzwyż - 2.00, Klinszport Marek Unia oszczep - 62.92, Leszczuk Bogdan Unia 800 m. - 1:57,8, Siewierska Grażyna AZS Lublin 100 m. - 11,9, Pentek Sławomir Wisła Puławy 200 m. - 22,8, Krajewska Maria KOS Bychawa oszczep - 42.72; Punktacja Drużynowa: 1. Unia Hrubieszów, 2. Wisła Puławy, 3. SZS _ AZS Lublin, 4. Start Lublin, 5. Avia Świdnik, 6. Stal Kraśnik; Sędzią Głównym zawodów był Lucjan Szeląg;1974 - W Hrubieszowie rozegrano zawody kontrolne na 1000 m. wygrał Janusz Wilczek 2:28,7 przed Leszczukiem Bogdanem 2:28,8. Komunikat podpisał Kierownik Biura Unii Marian Cisło;1974 - Mistrzostwa Okręgu Starszych juniorów, I miejsca: Zawadzka Danuta w dal - 5.64, Marek Klinszport oszczep - 63.44 i dysk - 35.26, M. Pietruk, Ł.Watras, J.Pańczyk, J.Beń 4 x 400 m. - 4:16,6, Pietruk Maria 400 m. p.pł.1974 - W Hrubieszowie m.in. sędziowali: Wacław Bojarczuk, Malicki Franciszek, Ryszard Szachno, Lucjan Szeląg, Maria Jakubiak, Ryszard Kasztelański, Witold Naja, Ewa, Marek, Tadeusz Kitlińscy, Kawarski Ryszard, Andrzej Kulczyński, Cisło Marian, Szopa Leon, Lewosz Alfred, Skirski Franciszek, Dworniczak Wiesław, Leszek Drączkowski, Edward Rybicki, Michał Starykiewicz, Zieliński Mieczysław, Stanisław Rządkowski, Krystyna Rozkal, Kazimierz Grzesiuk, Antoni Weremko, Giergiel Roman, Bartkowiak Marek1974 - W Hrubieszowie zorganizowano 7 kwietnia bieg na 10 000 m. wygrał Janusz Wilczek 32:18,6 przed Bogusławem Cierechem 32:52,2, Marek Watras ustanowił REKORDY POLSKI do lat 16 i 17 - tu wynikiem 34:35,2 min., startowało 10 zawodników z Unii;1974 - w Puławach odbył się finał Wojewódzki Drużynowych Zawodów o Puchar „Sztandaru Młodych”, drużynowo, dziew. 1. LO Hrubieszów 768 pkt. lepsze wyniki: Otręba Ewa w dal 5.19 i 100 m. 13,2, Beń Jolanta 100 m. 13,1, Sitnik Elżbieta kula 8.94, , Siwak Zofia w dal 4.74 i wzwyż 1.40, Cierech Maria 800 m. 2:30,6, Wilczek Bożena 800 m. 2:30,2 min.1974 - Dziewczęta z SP 2 w Hrubieszowie zostały Mistrzyniami Województwa Lubelskiego w sztafecie 4 x 60 m. w składzie Dziubińska Anna, Kuźmińska Anna, Miterka Małgorzata, Marchewka Danuta, nl M. Kitliński1974 - Zawadzka Mariola ustanowiła Rekord Polski LZS i okręgu lubel. jun. st. wynikiem 5.84 a M. Pietruk rek. okręgu lubelskiego w biegu na 400 m. p.pł.1974 - Po raz pierwszy uczniowie z naszego powiatu zakwalifikowali się do Centralnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej (SP) byli to Pańczyk Jolanta 400 m., Stipura Krzysztof kula,dysk, Gidziński Krzysztof wzwyż, trójskok, Wierzba Waldemar (wszyscy SP 2 Hr.), Szczepańska Anna SP 1 Hr. 200 m. i 4x100 m., w/w zawodnicy reprezentowali Woj. w meczach la w Rzeszowie, Białymstoku i Katowicach, Pańczyk i Szczepańska startowały na mityngu w Rumunii a Stipura w Bułgarii1974 - W Plebiscycie „Sztandaru Ludu” i RW LZS na najlepszych sportowców woj. Lubelskiego Zrzeszenia LZS: 4. Klinszport Marek, 6. Watras Łucja, 7. Zawadzka Danuta1975 - Na V miejscach uplasowali się podczas Mistrzostw Polski Juniorów (do lat 19) w Warszawie: Zawadzka Danuta w dal - 5.70 m., Klinszport Marek 10 - bój i Watras Łucja 3000 m. - 9:56,4 min.1975 - W Sierakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów LZS, ZŁOTE MEDALE zdobyli: Danuta Zawadzka w dal - 5.54, Watras Łucja 1500 m. - 4:50,2, Pańczyk Jolanta 400 m. - 1:01,2, Klinszport Marek oszczep - 67.40; BRĄZOWY MEDAL Watras Łucja - 800 m.,1975 - Anna Szczepańska zajęła II miejsce w biegu na 60 m. - 7,8 podczas Międzynarodowych Zawodów Halowych w Brześciu;1975 - I kółka Olimpijskie m.in. zdobyły: Anna Szczepańska, Jolanta Pańczyk, Maria Pietruk, Zofia Siwak;1975 r. - Jolanta Pańczyk 11 czerwca w Warszawie wynikiem 1:05,11 min. w biegu na 400 m. p.pł. ustanowiła REKORD POLSKI Juniorek Młodszych;1975 - W I Plebiscycie na najlepszych sportowców w woj. Zamojskim: 2. Pańczyk Jolanta, 3. Klinszport Marek, 4. Zawadzka Danuta, 5. Watras Łucja, 6. Wilczek Bożena, 7. Leszczuk Bogdan, 8. Szewczuk Karol; Andrzej Kulczyński 1-wszy we współzawodnictwie trenerów ZG ZSMP1976 - ZŁOTE MEDALE podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Poznaniu zdobyli: Jolanta Pańczyk w biegu na 400 m. p.pł. - 1:03,78 min. i Wiesław Furmanek za bieg na 3000 m. - 8:33,28 min., takie same medale zdobyli podczas Mist. Polski LZS;1976 - Hrubieszów zwyciężył w Wojewódzkim „Pucharze Miast” do czego szczególnie przyczynili się lekkoatleci: D.Marchewka, M. Czuwara, E. Paczała, M. Pietruk, El. Sitnik, K. Rozkal, B. Wilczek, M. Watras, D. Kamieniarz, M. Raczyńska, M. Ulidowska, M. Kitliński, K. Gidziński. Naczelnikiem Miasta był Pawłoś, działaczami: R. Szachno, R. Michalczewski, Zdz. Jędruszczak, Fr. Skierski, Magdalena Smoluch.1976 - 20-letni Marek Klinszport wyrównał Rekord Województwa Lubelskiego w rzucie oszczepem - 75.50 m. (stary typ), natomiast Jolanta Pańczyk ustanowiła Rekord Województwa w biegu na 400 pł. - 1:03,78 min.;1976 - Mistrzami Juniorów Okręgu Lubelskiego zostali: Czuwara Małgorzata w dal - 5.01, Marchewka Danuta 100 m. - 12,5 i 200 m. - 26,0, Pańczyk Jolanta - 400 pł. - 1:04,8, B. Korzeniowska, W. Safin, A. Kulik, M. Muzyczuk 4 x 400 m. - 4:16,8 min., Mistrzami Okręgu Starszych Juniorów: Jolanta Pańczyk 400 m. - 59,3 i M. Pietruk, B. Wilczek, G. Zdybel, B. Banach 4 x 400 m. - 4:29,1 min.1976 - VI miejsce zajął Marek Watras w biegu Ogólnopolskim starszych juniorów na 3000 m. - 8:28,6 min. o Puchar "Życia Warszawy" w Bydgoszczy;1976 - podczas Przełajowej Spartakiady Centralnej w Poznaniu Unia w punktacji drużynowej dziewcząt uplasowała się na III miejscu, trenerami w Unii wówczas byli: Andrzej Kulczyński, Leon Wodziński, Marek Kitliński, Krzysztof Szychowski.1976 - Dyrektor OSiR w Hrubieszowie Ryszard Szachno został Prezesem pierwszego Zarządu OZLA w Zamościu, ponadto Skierski Franciszek, Naja Witold, Kulczyński Andrzej i Lebiedowicz Henryk zostali członkami;1976 r. - Marek Watras reprezentował Polskę w meczu międzypaństwowym Juniorów do lat 18 z RFN (Niemcy Zachodnie) w Lubiniu zajął IV miejsce w biegu na 3000 m. - 8:36,8 oraz w Halle Polska - NRD - Rumunia (do lat 18) 4. 3000 m. - 8:36,4 min. Brał udział w Zawodach Przyjaźni w Zielonej Górze 9-ty 3000 m. - 8:25,28 min.1977 - w Hrubieszowie działał założony przez trenera Marka Kitlińskiego z sekcją lekkoatletyczną MKS "Grześ" Hrubieszów, do najlepszych zawodników tego klubu należeli: Ireneusz Barański, Małgorzata Muzyczuk, Aneta Kulik, Mirosław Dąbrowski, Robert Szwanc, Irena Tarcz, Dorota Kowalczuk, Maria Boczkowska, Anna Kwiatkowska I, Dorota Siemko, Jolanta Kotko, Grzegorz Sętowski, Barbara Cygan, Dorota Kolano, Danuta Kamieniarz, Beata Jakubiak, Lilla Karczmarczuk, Elżbieta Horoszko, Cezary Bajurko, Robert Teterycz, Adam Kasiborski, Krzysztof Kwiatkowski, Julian Szafiński, Ryszard Bajek, Wiesław Grzyb, Stanisław Fiedur, Artur Szumiata, Sylwester Tymosiewicz, Marek Horbaczewski, Krzysztof Paluch, Mirosław Nita, Marek Kata i inni.1977 - Marek Watras zajął III miejsce w międzypaństwowym meczu juniorów Polska - Włochy w Warszawie w biegu na 5000 m. - 14:45,8;1977 - BRĄZOWY MEDAL zdobył Kurzawa Józef w biegu na 3000 m. - 8:49,8 min. podczas V Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży Juniorów Młodszych w Łodzi;1977 - podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów i OSM w Tarnowie, Drużynowo chłopcy 2 miejsce1977 - W Mistrzostwach Polski Juniorów LZS w Lubiniu ZŁOTE MEDALE zdobyli: Marek Watras 5000 m. - 15:15,4, Anna Szczepańska 100 m. - 12,3, Jolanta Pańczyk 400 pł. - 1:04,3, SREBRNE: Józef Kurzawa 3000 m. - 8:31,2, Anna Szczepańska 200 m. - 25,9, Marek Klinszport oszczep - 67.10, BRĄZOWE: Jolanta Pańczyk 400 m. - 58,8, Tadeusz Wróbel 800 m. - 1:58,3, BRĄZOWY MEDAL zdobył Bogdan Kołciuk podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS Juniorów Młodszych na dystansie 4000 m.1977 - Krajowy Finał Sztafetowych Biegów Przełajowych w Kielcach dz. SPP 10 x 800 m. 10. LO Hrubieszów w składzie: J. Pańczyk, J. Wilczek, D. Marchewka, I. Kwaśniewska, A. Sitnik, M. Ulidowska, B. Korzeniowska, A. Mazurek, A. Kondrak, A. Safin; SP: ZSO 1 Hrubieszów (SP 2 Hr.) dz. 13, chłopcy 8.1977 - Mistrzostwa Polski wieloboje specjalistyczne la, drużynowo ZSO 1 Hrub.(SP 2) dz. 8., chł. 5; indywidualnie 2. Barański Ireneusz1978 - Złoty medal zdobyła Marzanna Ulidowska a Brązowy Irmina Kwaśniewska podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Poznaniu na dystansie 2000 m., drużynowo dziewczęta z Unii wywalczyły II miejsce w Polsce;1978 - Srebrny medal podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS w Ostrzeszowie zdobyła Marzanna Ulidowska na 2 km., natomiast Brązowy na tym samym dystansie Irmina Kwaśniewska; Srebrne medale podczas Letnich Mistrzostw Polski LZS w Poznaniu wywalczyli: Irmina Kwaśniewska na 800 m., Jolanta Pańczyk 400 m.p.pł., Małgorzata Czuwara skok w dal, natomiast Brązowe: Zygmunt Klimczuk na 5000 m. i Marzanna Ulidowska 800 m.;1978 - Dziewczęta z LO Hrubieszów wywalczyły III miejsce w Polsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Średnich w Wieluniu, woj. Sieradz 10 x 800 m. Skład drużyny: Barbara Korzeniowska, Anna Sitnik, Elżbieta Kondrak, Małgorzata Muzyczuk, Danuta Marchewka, Aneta Kulik, Irmina Kwaśniewska, Wanda Safin, Jolanta Pańczyk, Marzena Ulidowska, r. Anna Mazurek. Nl A. Weremko. Dziewczęta z SP 2 Hrubieszów (wówczas ZSO 1) zajęły VIII miejsce w szkołach podstawowych w składzie: I.Tarcz, A.Kwiatkowska, D.Kolano, L.Karczmarczuk, D.Siemko, A. Patkowska, D.Kowalczuk, J.Kotko, M.Paluch, M. Ciesielczuk, M. Boczkowska, nl M. Kitliński1978 r. - w Debreczynie odbył się międzypaństwowy mecz juniorów Polska-Rumunia-Węgry: 3. Marzena Ulidowska 4:34,4 i 4. Irmina Kwaśniewska 4;35,6 obie na 1500 m.1978 - W Bukareszcie odbyły się XII Zawody Przyjaźni 9 miejsce na 1500 m. - 4:30,43 zajęła M. Ulidowska1978 - W międzypaństwowym meczu juniorów Polska-Jugosławia-Włochy w Brunico: 5. Irmina Kwaśniewska 800 m. - 2:15,50, 6. Marzena Ulidowska 1500 m.;1978 - Vice Prezesem do Spraw Szkoleniowych w OZLA Zamość był Marek Kitliński, natomiast członkami byli: Henryk Lebiedowicz, Andrzej Kulczyński, Stanisław Jachimczuk z Husynnego a sekretarzem Stanisław Lis z Bogucic; W Unii jako trenerzy la pracowali: Andrzej Kulczyński, Marek Kitliński, Henryk Lebiedowicz, Leon Wodziński;1978 - 19 miejsce zajął Bogusław Cierech w Mistrzostwach Polski w Maratonie w Dębnie wynikiem 2.29:55,4 godz.1979 - Irmina Kwaśniewska zdobyła SREBRNY MEDAL na 1500 m. - 4:40,8 podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie;1979 - Marzanna Ulidowska wywalczyła ZŁOTY MEDAL na 3000 m. - 9:57,8, a Irmina Kwaśniewska BRĄZOWY na 1500 m. - 4:35,0 podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Bydgoszczy;1979 - Barański Ireneusz otrzymał SREBRNY MEDAL za 400 pł. - 54,40 a Paczos Maria BRĄZOWY na 1500 m. - 4:33,8 podczas Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Bydgoszczy;1979 - Maria Paczos zdobyła ZŁOTY MEDAL na 1500 m. w Przełajowych Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w Ostrzeszowie, drużynowo „Unia” zajęła III miejsce, w punktacji dziewcząt I miejsce (Paczos, Kwaśniewska, Czuryło, Ulidowska, B. Korzeniowska, Safin, Chomik, Boczkowska);1979 - Maria Paczos zdobyła ZŁOTY MEDAL na 2 km. a Zygmunt Klimczuk SREBRNY na 4 km. podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS w Ostrzeszowie. ZŁOTE MEDALE podczas Mistrzostw Polski LZS w Poznaniu zdobyli: Wróbel Tadeusz 800 m., Ulidowska Marzanna 3000 m., SREBRNY Klimczuk Zygmunt na 5 km., BRĄZOWE: Barański Ireneusz 110 pł., Wróbel Tadeusz 1500 m. Safin Wanda 3000 m., Korzeniowska Barbara 800 m., Paczos Maria 1500 m.;1979 - 3 miejsce zajęła Ulidowska Marzena na 1500 m. - 4:27,2 a 6. w 4:31,3 wywalczyła Irmina Kwaśniewska w XXV Memoriale im. J. Kusocińskiego w Zabrzu; XIV Mały Memoriał Janusza Kusicińskiego w Spale - 1. Barański Ireneusz 400 pł. - 55,26; 3. Paczos Maria 800 m. - 2:15,8;1979 r. - 21 września w Hrubieszowie odbył się Międzynarodowy Mityng LA m.in.: Tatiana Suworowa 100 m. - 12,5; Leonid Nosarczuk 100 m. - 10,9; Aleksander Kotowicz wzwyż - 2.00, Ola Mikołajenko 800 m. - 2:16,1 (wszyscy z Łucka); Komunikat podpisał Starszy Inspektor ds. Sportu i Rekreacji Wiesław Wańczycki. m.in. sędziowali: H.Lebiedowicz, L.Wodziński, E.M. i T.Kitlińscy, W. Naja, A. Weremko, F. Skirski, A. Jaworski, R. Szachno, K. Rozkal, M. Kozielski;1979 - Dziewczęta z ZSO 2 w Hrubieszowie zajęły 6 miejsce na Mist. Pol. w Sztafetowych Biegach Przełajowych SPP 10 x 800 m. skład: M. Ulidowska, I. Kwaśniewska, M. Paczos, W. Safin, M. Muzyczuk, B. Korzeniowska, H. Chomik, M. Boczkowska, B. Czuryło, E. Kondrak, D. Marchewka, A. Sitnik, I. Tarcz1979 – Jako pierwsza drużyna w historii sportu Zamojszczyzny do II Ligi awansowała drużyna lekkoatletyczna WFS Zamość, skład której w 80 % tworzyli zawodnicy hrubieszowscy1980 r. - Trenerzy la „Unii” Hrubieszów A. Kulczyński, L. Wodziński, M. Kitliński, H. Lebiedowicz w nagrodę za dobre wyniki uczestniczyli jako kibice w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie. Widzieli na własne oczy wygrane Kozakiewicza (tyczka) i Malinowskiego (3000 m. z przeszk.)1980 - ZŁOTY MEDAL zdobyła Maria Paczos w biegu na 1500 m. - 4:37,7 podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie;1980 - ZŁOTY MEDAL wywalczyła Maria Paczos podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach na 1500 m., drużynowo Unia III-cia w kraju1980 - BRĄZOWY MEDAL otrzymała Maria Paczos za bieg na 1500 m. - 4:37,50 podczas Mistrzostw Polski Juniorek w Łodzi1980 - Podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów LZS w Łomży ZŁOTY MEDAL na dystansie 2 km. zobyła Maria Paczos; Natomiast podczas Letnich Mistrzostw Polski Juniorów LZS w Sopocie ZŁOTE MEDALE zdobyli: Paczos Maria 800 m. - 2:11,4; Barański Ireneusz 110 pł. – 15,3 sek. i na 400 pł. 54,4 sek.; Muzyczuk Małgorzata 400 pł. - 1:03,4 i SREBRNY na 400 m. - 58,3; BRĄZOWE: Kotko Jolanta 200 m. - 25,8, Horoszko Elżbieta 400 m. - 58,4 i Zbigniew Sadlej w chodzie na 10 km. - 47:31,8.1980 - Eugeniusz Paczała skacząc w dal na skoczni w Rzeszowie na odległość 7.69 m. ustanowił nowy REKORD POLSKI LZS seniorów;1980 - A. Kulczyński był wiceprezesem ds. szkoleniowych OZLA w Zamościu, K.Pszenniak sekretarzem, członkami zarządu: B. Baran, L. Wodziński, H. Lebiedowicz, S. Jachimczuk i M. Kitliński;1980 - 27 kwietnia w Barlinku dziewczęta z ZSO 2 im. St. Staszica w Hrub. zajęły 3 miejsce w Krajowym Finale Sztafetowych Biegów Przełajowych Młodzieży Szkolnej 10 x 800 m. w składzie: Korzeniowska Barbara, Muzyczuk Małgorzata, Chomik Henryka, Czuryło Bożena, Safin Wanda, Boczkowska maria, Paczos Maria, Kwaśniewska Irmina, Ulidowska Marzanna, Kondrak Elżbieta, Sitnik Anna1981 r. - ZŁOTY MEDAL zdobyła Maria Paczos w biegu na 1500 m. wynikiem 4:31,19 min. podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorek w Zabrzu i SREBRNY MEDAL w biegu na 2000 m. podczas Przełajowych Mistrzostw Polski w Warszawie. Drużynowo Unia na VI miejscu w Polsce;1981 - Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Białymstoku SREBRNE MEDALE otrzymali: Maria Paczos za 1500 m. -4:28,38 i Ireneusz Barański za 400 m. p.pł. -53,481981 - BRĄZOWY MEDAL zdobył Robert Łukasiewicz za chód na dystansie 20 km. - 1.44:42 godz. podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Kaliszu;1981 - Podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS w Łomży ZŁOTY MEDAL wywalczyła Maria Paczos w biegu na 2,5 km. natomiast w Letnich Mistrzostwach Polski LZS w Białymstoku ZŁOTE MEDALE zdobyli: Ireneusz Barański na 110 pł. - 15,29 i 400 pł., Jolanta Kotko za 200 m., Robert Łukasiewicz chód 10 km. - 47:08,4, Maria Paczos 1500 m. - 4:26,34 i na 800 m., SREBRNE MEDALE: Wiesław Krosman 800 m. - 1:56,05, Artur Szumiata 400 pł. - 57,35; BRĄZOWE MEDALE: Stanisław Krosman 800 m. - 1:56,20, Andrzej Kapusta 1500 m. - 4:01,50 min.1981 - Dziewczęta z LO Hrubieszów zajęły IX miejsce w Finale Krajowym w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Rawie Mazowieckiej, skład: M. Paczos, H. Śniosek, H. Chomik, B. Salewska, J. Kotko, I. Tarcz, B. Michalina, B. Lemańska, M. Muzyczuk, D. Siemko, A. Gancarz, M. Najczuk1982 - ZŁOTY MEDAL zdobyła Maria Paczos w biegu na 1500 m. - 4:41,04 podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu, natomiast w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów w Poznaniu SREBRNY MEDAL też na 1500 m. - 4:33,47 i BRĄZOWY Janusz Jakubiak w skoku wzwyż - 2.091982 - Srebrny Medal zdobyła Maria Paczos w Przełajowych Mistrzostwach Polski LZS w Bożkowie na dystansie 3 km.; Natomiast w Letnich Mistrzostwach Polski LZS w Bydgoszczy ZŁOTE MEDALE zdobyli: Janusz Jakubiak wzwyż - 2.00, Andrzej Kapusta 3000 m. - 8:52,2, M. Paczos 800 m. - 2:12,4, SREBRNE: A. Kapusta 1500 m. - 4:00,0 i Robert Łukasiewicz chód 10 km. - 51:56,8, BRĄZOWE: Irena Tarcz 400 pł. - 1:05,5, Śniosek Halina 3000 m. - 10:57,3, Edmund Sulowski rzut dyskiem - 35.581982 r. - IX miejsce zajął Janusz Jakubiak w skoku wzwyż - 1.95 m. podczas Międzynarodowych Zawodów Przyjaźni w Łodzi1982 - w Getyndze (RFN) w meczu międzypaństwowym juniorów wystąpiła Maria Paczos na 1500 m. była II – ga z wynikiem 4:30,81 oraz w La Queue en Brie (Francja) też na 1500 m. była II – ga z wynikiem 4:30,80 min.1983 r. - Janusz Jakubiak zdobył złoty medal w skoku wzwyż wynikiem 2.09 m. podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu (zrezygnował z własnej studniówki)1983 - Edmund Sulowski wywalczył brązowy medal w rzucie dyskiem wynikiem 46.44 m. podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Zielonej Górze;1983 - 6 złotych medali zdobyli lekkoatleci Unii podczas Mistrzostw Polski LZS w Zielonej Górze: Janusz Jakubiak wzwyż – 2.05 i w dal – 6.87, Jolanta Kotko 400 m. - 58,22 i 400 m. p.pł. – 1:04,59, Śniosek Halina 3000 m.-10:18,74 i Edmund Sulowski w dysku - 44.96, srebrne: Stanisław Krosman 800 m. – 1:55,37 i E. Sulowski w kuli – 12.68 i brązowy H. Śniosek 1500 m. - 4:41,31;1983 - Lekkoatleci Unii po II rzucie w Mielcu awansowali do II Ligi (pierwszy raz w historii)!!! m.in. wygrywali: Kotko Jolanta 200 m.-26,5 i 400 pł. 64,6, Sulowski Edmund kula-13.91, Muzyczuk Małgorzata 800 m. - 2:18,2,Michalina Bogumiła kula-12.29, Łukasiewicz Robert chód 10 km.-47:35, I. Barański 110 pł.-15,7, J. Jakubiak wzwyż - 2.06, J.Kotko,B.Mil,M.Muzyczuk,M.Bakun 4 x 400 m. - 4:01,7 min.1983 - Janusz Jakubiak wygrał Plebiscyt "Tygodnika Zamojskiego" i WZ LZS Zamość na najlepszych sportowców województwa zamojskiego LZS, 2. Edmund Sulowski, 4. Barbara Paczos, 8. Jolanta Kotko, 10. Stanisław Krosman. Wśród szkoleniowców: 1. Andrzej Kulczyński, 3. Marek Kitliński, 5. Leon Wodziński;1983 - 14/15 V w Hrubieszowie odbyły się I „Igrzyska Olimpijskie”, zawierające wiele konkurencji la1984 - podczas Mistrzostw Polski LZS Juniorów w Białymstoku ZŁOTE MEDALE wywalczyli: Radosław Lubawski na 400 m.pł. - 55,41 i Beata Lenard na 3000 m. - 10:39,46, SREBRNE: Urszula Dworak na 3000 m. - 10:50,19 i Wiesław Bzdek w skoku w dal - 6.28 (w młodzikach), dodatkowo BRĄZOWY otrzymała Beata Lenard za 1500 m.1984 - Edmund Sulowski wywalczył BRĄZOWY MEDAL w pchnięciu kulą - 14.29 podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Słupsku1984 - w Lublinie odbył się rzut II Ligi, Indywidualnie najlepsi w zespole: 1. M. Muzyczuk 800 m. – 2:14,93 min, 1. B. Paczos 3000 m. – 10:24,28 min., 3. B. Lenard 1500 m. – 4:52, 82 min.1984 r. - W I Plebiscycie "Tygodnika Zamojskiego" na Najlepszych Sportowców i Szkoleniowców Województwa Zamojskiego, wśród zawodników: 1 miejsce zajęła Paczos Barbara, 8 - me Musur Ewa; u szkoleniowców: 1 - wszy Kulczyński Andrzej, 4 - ty Kitliński Marek1984 - Prezesem OZLA w Zamościu został p. Michał Starykiewicz z Hrubieszowa, Vice Prezesem ds. Szkoleniowych Marek Kitliński, wicepreyesem d-s sędziowskich K.Pszenniak, członkiem Łucja Watras. Przewodniczącym Okręgowej Rady Trenerów został Marek Kitliński, z-cą Andrzej Kulczyński, członkami Leon Wodziński i Mirosław Dziemiach;1984 - Dziewczęta z SP 2 w Hrubieszowie wywalczyły III miejsce w Polsce w sztafecie przełajowej 10 x 800 m. w składzie: Lucyna Ziobro, Agnieszka Wrzos, Elzbieta Gontarz, Joanna Cieśla, Katarzyna Mazurek, Małgorzata Szwanc, Barbara Szczęk, Dorota Ziobro, Agnieszka Szymanek, Małgorzata Kuniczuk. Do zawodów przygotowali nauczyciele wf : Krystyna Rozkal i Marek Kitliński; Odbyło się uroczyste spotkanie z naczelnikiem miasta Zygmuntem Paluchem.1985 - Po zakończonej obowiązkowej służbie wojskowej w Wawelu Kraków Zbigniew Sadlej zdążył przed zmianą barw klubowych wywalczyć dla Unii BRĄZOWY MEDAL w chodzie na 10 km. - 42:20,16 podczas halowych Mistrzostw Polski w Zabrzu1985 - Ewa Musur zdobyła ZŁOTY MEDAL podczas MISTRZOSTW POLSKI w Poznaniu w chodzie na 10 km. na szosie - 50:58 min. i wystartowała w barwach Polski w półfinałach Pucharu Świata w chodzie na 10 km. w Saint Aubin we Francji1985 - W Mistrzostwach Polski LZS w Stargardzie Szcz. ZŁOTE MEDALE zdobyli: Radosław Lubawski na 400 pł. - 53,95 i n a 400 m. - 49,48, Naja Tomasz ( w młodzikach) 100 m. - 12,00 i SREBRNY w skoku w dal - 6.11, BRĄZOWE: Mil Beata 400 pł. - 1:05,52, Lenard Beata 3000 m. - 10:43,31 i Skibińska Renata (w młodziczkach) w kuli - 8.61;1985 - Podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Stargardzie Edmund Sulowski zdobył dwa medale: SREBRNY w kuli - 15.02 i BRĄZOWY w dysku - 50.84, natomiast Ewa Musur SREBRNY w chodzie na 5 km. - 24:56,80;1985 - Po zawodach finałowych III Ligi w Łodzi, lekkoatleci Unii zajmując 3 miejsce ponownie AWANSOWALI DO II LIGII !!!!!1985 - Ewa Musur ustanowiła REKORDY POLSKI w Warszawie, w chodzie na 10 km. - 50:12,8 (na bieżni) i w chodzie godzinnym - 12.011 km.1985 - W Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na Najlepszych Sportowców Województwa Zamojskiego 1. Musur Ewa; 3. Sulowski Edmund; 5. Wyroślak Izabela; 8. Lubawski Radosław; Wśród szkoleniowców: 1. Kulczyński Andrzej; 3. Kitliński Marek1986 - W Mistrzostwach Polski LZS w Poznaniu ZŁOTE MEDALE zdobyli: Wyroślak Izabela chód 5 km. - 25:27,8 i Kozielski Artur oszczep - 56.58, SREBRNE: Mariusz Mazurek 110 pł. -15,4 i 400 pł. - 56,2, Beata Lenard 3000 m. - 10:26,6, Sienkiewicz Jarosław w dal - 5.88 (w młodzikach), Brzozowska Dorota 100 m. - 12,8 (w młodziczkach), Okoń Krzysztof 5000 m. - 15:30,8, Kimak Anna chód 5 km. - 26:43,6, Szala Sławomir oszczep - 54.66, BRĄZOWY Wołk Elżbieta chód 5 km.-28:40,1 min.1986 - Po I rzucie II Ligi w Rzeszowie Unia zajęła 10 miejsce, najlepsze miejsca: 2. Mazurek Mariusz 400 pł. – 55,50 sek., 2. Szczepańska Małgorzata oszczep – 39.40 m.; II rzut odbył się w Rzeszowie,1. Szczepańska Małgorzata oszczep – 40.30; 2. Naja Tomasz 100 m. – 11,62, 2. Turzyńska Elżbieta 800 m. – 2:17,10, 2. Mil Beata 1500 m. – 4:44,70, 2. Tarnogórska Anna 400 pł. – 1:05,26, 2. Mazurek Mariusz 400 pł. –57,08;1986 - Podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Nauczycieli w Ostrzeszowie, wśród nauczycielek 3. Muzyczuk Małgorzata SP Szpikołosy, 4. Chomik Henryka SP Grabowiec (start. 52 nauczycielki);1986 - W Plebiscycie "Tygodnika Zamojskiego" na najlepszych sportowców Zamojszczyzny 3. Wyroślak Izabela, 5. Kimak Anna, 10. Mil Beata, wśród szkoleniowców: 1. Kulczyński Andrzej, 3. Kitliński Marek;1986 r. - Prezesem OZLA w Zamościu był Starykiewicz Michał, vice Prezesem ds. szkoleniowych Marek Kitliński, członkami Łucja Watras i Krzysztof Pszenniak. Przewodniczącym Okręgowej Rady Trenerów Marek Kitliński, członkami: Mirosław Dziemiach, Andrzej Kulczyński, Leon Wodziński. Członkiem Okręgowej Komisji Sędziów był Wacław Bojarczuk;1987 - BRĄZOWY MEDAL zdobył Mariusz Mazurek podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu w Dwuboju Płotkarskim1987 - Podczas MISTRZOSTW POLSKI LZS w Poznaniu ZŁOTE MEDALE zdobyli: Wołk Elżbieta w chodzie na 5 km. - 26:43,51, Sienkiewicz Jarosław w kuli - 12.82 (w młodzikach), SREBRNę: Anna Kimak w chodzie na 5 km. - 26:51, J. Sienkiewicz w dal (mł.) - 6.24, Mariusz Mazurek 110 pł. - 15,88, BRĄZOWE: Mariusz Mazurek 400 pł. - 55,75, Szala Sławomir oszczep - 56.22;1987 - Unia zajęła 2 miejsce drużynowo w I Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (93 km. w czterech etapach). Indywidualnie 4. Okoń Krzysztof, 6. Kapusta Andrzej1987 - W Plebiscycie "Tygodnika Zamojskiego" na Najlepszych sportowców Zamojszczyzny: 8. Wołk Elżbieta, 9. Brzozowska Dorota;1987 - Andrzej Kulczyński i Michał Starykiewicz otrzymali Honorowe Odznaki Zasłużony Sędzia LA; Honorowe Odznaki PZLA otrzymali: Złote: Michał Starykiewicz i Marek Kitliński, Srebrne: Leon Wodziński, Janina Kitlińska i Henryk Lebiedowicz, Brązowy Franciszek Skierski;1988 r. – MIĘDZYNARODOWY MEDAL !!! W barwach Reprezentacji Polski, III miejsce w sztafecie 4 x 100 m. i VI - te na 100 m. - 12,17 sek. Doroty Brzozowskiej podczas Zawodów Przyjaźni na Węgrzech;1988 - Dwa złote medale Doroty Brzozowskiej podczas XV Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w Pile 100 m. - 12,18 i 200 m. - 25,55;1988 - III miejsce na 100 m. i I - sze w sztafecie 4 x 100 m. Doroty Brzozowskiej w meczu międzypaństwowym juniorów Polska - Rumunia w Krakowie;1988 - podczas Mistrzostw Polski Juniorów LZS w Rzeszowie dwa złote medale D. Brzozowskiej na 100 m. - 12.29 i na 200 m. - 25,55, srebrny medal Sławomira Szali w oszczepie - 55.20 a brązowe wywalczyli: Małgorzata Kuniczuk na 400 m. - 59,16, Anna Kwiatkowska na 100 p.pł. - 16,05 i na 400 p.pł. - 1:06,42, Piotr Pirogowicz w młocie - 28.36, oraz w młodzikach Marlena Bobrowicz w dal 4.94 m.1988 - 1 miejsce wśród kobiet wywalczyła Małgorzata Muzyczuk, drużynowo Unia była 2-ga w II Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (97,5 km. w czterech etapach);1988 - W Unii trenerami byli: M. Muzyczuk (grupa naborowa), A. Kulczyński (chód, biegi wytrzymałościowe), M. Kitliński (biegi krótkie, średnie i przez płotki, skoki) i Mirosław Dziemiach (rzuty, 10 - bój);1989 - Podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie Dorota Brzozowska wywalczyła SREBRNY MEDAL w biegu na 60 m. - 7,83 sek.1989 - Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Kielcach Piotr Kitliński po porażającym przeciwników finiszu zdobył ZŁOTY MEDAL w biegu na 800 m. - 1:54,73 min.1989 - Podczas Mistrzostw Polski LZS Juniorów w Warszawie złote medale zdobyli: Anna Kwiatkowska na 100 pł. 15,15 i na 400 pł. - 1:04,68 Dorota Brzozowska 100 m. - 12,19 i na 200 m. - 25,34, Piotr Kitliński 800 m. - 1:54,49 i w młodzikach Andrzej Krzyżanowski 100 m. - 11,80 i Mirosław Kamień 1000 m.1989 - odbył się I rzut drużynowych MP II Liga 2. LKS „Unia” w Hrubieszowie (st. 17 dr.). Indywidualnie wygrali: Brzozowska Dorota 100 m. –12,73, Kwiatkowska Anna 100 pł. – 16,30, Gontarz Wojciech dysk – 37.90, 4 x 400 m. M. Nowosad, J. Macioszek, P. Kitliński, M. Tucki 3:24,41;1989 r. - 2 miejsca Małgorzaty Muzyczuk w Międzynarodowym SUPERMARATONIE ( 100 km.) w Kaliszu (najlepsza z Polek) - 9.21:18 godz. (rekord Polski LZS i woj. Lubelskiego)1989 - 1 miejsce zajęła Małgorzata Muzyczuk wśród kobiet, u mężczyzn Andrzej Kapusta był 2-gi, drużynowo Unia I miejsce w III Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (95 km.) - Zamość - Zwierzyniec - Krasnobród – Zamość,1989 - w Łucku odbyły się biegi sztafetowe zorganizowane z okazji „Dnia Zwycięstwa”, sztafeta LKS „Unia” Hrubieszów zajęła 1 miejsce w składzie: Mazurek Mariusz, Macioszek Jarosław, Muzyczuk Małgorzata, Kitliński Piotr, Nowosad Mariusz, Tucki Maciej, Skibińska Aneta, Ulidowski Andrzej, Kamień Andrzej, Dycha Maria, Kapusta Andrzej, Brzozowska Dorota (startowało 50 zespołów z trzech republik radzieckich).1989 - W Plebiscycie "Tygodnika Zamojskiego" na Najlepszych Sportowców i Szkoleniowców województwa Zamojskiego 5 miejsce zajął Piotr Kitliński, 8 - me Dorota Brzozowska, 10. Małgorzata Muzyczuk; wśród szkoleniowców 2. Marek Kitliński1989 - Lekkoatleci Unii przebywali na obozie sportowym i brali udział w zawodach ulicznych w Slanicu (Rumunia);1990 r. - IV miejsce zajął Mistrz Polski Jun. młodszych Piotr Kitliński w wielomeczu międzypaństwowym Szwecja, Łotwa, Litwa, Estonia na 800 m. - 1:52,66 min.1990 - Podczas Międzynarodowego Memoriału J. Michałowicza Juniorów w Warszawie wywalczyli: 4 miejsce Ulidowski Andrzej 2000 prz. - 5:54,86, 5. Kitliński Piotr 800 m. - 1:53,01 min.1990 - Podczas Mistrzostw Polski LZS wśród juniorów osiągnęli, medale złote: Kwiatkowska Anna 100 pł. - 15,62 i 400 pł. - 1:04,25, Kitliński Piotr 1500 m. - 3;56,68 i 800 m. - 1:53,54, srebrne: Pyc Edyta 100 m. - 12,85, Kuniczuk Małgorzata 400 m. - 58,62, Kamień Andrzej 200 m. - 22,96, brązowe: Ulidowski Andrzej 5000 m. - 15:26,80 i 2000 prz. - 6:02,33, Macioszek Jarosław 400 pł. - 57,501990 - W I Memoriale im. Zb. Paczosa w Zwierzyńcu bieg Główny wygrali Małgorzata Muzyczuk i Kitliński Piotr oraz 1000 m. młodziczek 1. Głowacz Maria;1990 - Prezesem OZLA w Zamościu był Michał Starykiewicz, wiceprezesem ds. szkoleniowych M. Kitliński, członkiem zarządu M. Muzyczuk, członkiem OKS w Zamościu Wacław Bojarczuk, przewodniczącym ORT w Zamościu M. Kitliński, członkiem A. Kulczyński.1990 - Małgorzata Muzyczuk zajęła II miejsce wśród kobiet w IV Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (99 km.)1990 - W Plebiscycie „Na Najlepszych Sportowców” Woj. Zamojskiego 4 miejsce zajął Piotr Kitliński, wśród trenerów 2. M. Kitliński1991 - Mirosław Kamień zdobył SREBRNY MEDAL w biegu na 1000 m. - 2:37,62 podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Spale1991 - Piotr Kitliński wywalczył SREBRNE MEDALE w biegu na 600 m. - 1:23,89 podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale i w biegu na 800 m. - 1:50,51 podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Zabrzu i uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów w Atenach1991 - Podczas Mistrzostw Polski LZS w Poznaniu ZŁOTE MEDALE zdobyli: Agata Paluch 100 pł. - 16,58, Mariola Pieniak 400 pł. - 1:04,48, Piotr Kitliński 800 m. - 1:56,93, SREBRNE MEDALE: Marek Kudyk 110 pł. - 16,07, Edyta Pyc 200 m. - 26,22, BRĄZOWE MEDALE: Piotr Kitliński 1500 m. - 4:02,60, Marek Kudyk 400 pł. - 56,38 sek.1991 - III miejsce w biegu na 800 m. - 1:53,86 zajął Piotr Kitliński w Międzynarodowych zawodach Nadzieje Olimpijskie w Warszawie;1991 r. - I Bieg "Unii Horodelskiej" z Hrubieszowa do Horodła na dystansie 18,5 km. wśród kobiet wygrała Dorota Gruca z Agrosu Zamość przed Małgorzatą Muzyczuk, wśród mężczyzn pierwszy był Janusz Wójcik z Rabki1991 - II miejsce zajęła Małgorzata Muzyczuk w V Międzynarodowym Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (99 km. w 4 etapach)1991 - W II Memoriale im. Zbigniewa Paczosa w Zwierzyńcu, bieg główny na 5 km. wygrał Piotr Kitliński, 1000 m. młodzików wygrała Grażyna Chrzanowska;1991 - W Plebiscycie Tygodnika Zamojskiego na najlepszych sportowców Zamojszczyzny 5 miejsce zajął Piotr Kitliński, 8. Kamień Mirosław. Wśród trenerów 4. Andrzej Kulczyński, 5. Marek Kitliński, wygrał Henryk Lebiedowicz były lekkoatleta, w tym roku oceniany jako trener podnoszenia ciężarów1992 r. – Srebrny medalista Mist. Polski Jun. Mł. Mirosław Kamień wystąpił w międzypaństwowym meczu juniorów Francja - Niemcy - Polska we Francji na 1500 m.1992 - Podczas Mistrzostw Polski LZS w Pile SREBRNE MEDALE zdobyli: Władysław Łukiewicz 1500 m. - 4:05,30 (J.mł.), Edyta Pyc 100 m. - 12,73 i 200 m. - 25,63, Kudyk Marek 400 pł. - 55,83, Pieniak Mariola 400 pł. - 1:05,19, BRĄZOWE MEDALE: Piekarska Anna 100 pł. - 15,61 (J.mł.), Monika Smalej oszczep - 39.00, Mirosław Kamień 1500 m. - 4:02,72 i 800 m. - 1:55,78, Chorzępa Sławomir 3000 m. - 8:54,04 (J.mł.)1992 - Małgorzata Muzyczuk wygrała Bieg Godzinny w Grajewie przebiegając 13.680 km., zdobyła SREBRNY MEDAL w Przełajowych Mistrzostwach Polski Nauczycieli w Ostrzeszowie na 3 km., wywalczyła II miejsce w Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (100 km.) w Zamościu;1992 - Unia zajęła II miejsce w I rzucie Ligi Juniorów w Kielcach, najcenniejszy wynik uzyskała Pyc Edyta 113 pkt. za 200 m. - 25,63;1992 - Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach Unia otrzymała Puchar FAIR PLAY za przyjazd na zawody i noclegi pod namiotami;1992 - Marek Watras został wybrany Prezesem OZLA w Zamościu, Marek Kitliński Vice Prezesem ds. szkoleniowych, Muzyczuk Małgorzata sekretarzem, Krzysztof Pszenniak członkiem. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Janina Kitlińska, sekretarzem Mirosław Dąbrowski1993 - Monika Smalej zajęła V miejsce w rzucie oszczepem z wynikiem 42.84, Marek Kudyk był VII - my w biegu na 110 m. p.pł. - 15,29 a Mirosław Kamień IX - ty na 800 m. - 1:52,36 w międzynarodowych zawodach juniorów w Warszawie pod nazwą "Nadzieje Olimpijskie" (wszyscy powołani przez PZLA)1993 - Srebrny medal Mirosława Kamienia w biegu na 1000 m. z wynikiem 2:33,53 podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w Spale1993 - Srebrne medale: Grażyny Chrzanowskiej w Juniorkach Młodszych na 2 km. i M. Kamienia w Juniorach na 5 km. oraz Brązowy medal Marceliny Serwan w Młodziczkach na 1,5 km. podczas Przełajowych Mistrzostw Polski LZS1993 - Srebrny medal po pasjonującym zrywie na ostatnim okrążeniu Mirka Kamienia w biegu na 1500 m. - 3:55,70 sek. podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Warszawie1993 - II miejsce Unii w Regionalnej (Kieleckie i Lubelskie) Lidze Juniorów1993 - I miejsca: Małgorzaty Muzyczuk i Mirosława Kamienia w Memoriale Zbigniewa Paczosa w biegu na 5 km. w Zwierzyńcu1993 - II miejsce M. Muzyczuk w VII Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (100 km.);1993 – w związku z tragiczną sytuacją finansową zostaje powołany jako zakład budżetowy Urzędu Miasta Miejski Klub Sportowy „Unia” w Hrubieszowie, pierwszym kierownikiem klubu został Mirosław Szuper, klub przejął wszystkie sekcje z LKS1993 r. - 31 V - 2 VI w Hrubieszowie odbyły się III i ostatnie "IGRZYSKA OLIMPIJSKIE" , największa impreza masowa w województwie, szkoły, kluby przybierały nazwy Państw, były szerokie relacje w telewizji, radiu i prasie, wielu kibiców, piękne otwarcia zawodów itp.1993 - II miejsce M. Muzyczuk i III-cie Andrzeja Ulidowskiego w III-cim Biegu "Unii Horodelskiej"- 20 km1993 - został wydany przez Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Zamościu pierwszy Bilans Sezonu 1993, wzorowo opracowany przez trenera Unii M. Kitlińskiego1994 - 5 złotych medali wywalczyła Małgorzata Muzyczuk podczas Halowych Mistrzostw Polski Weteranów w Grudziądzu: 60 m. - 8,79; 1000 m. - 3:22,0, w dal - 4.39; trójskok - 8.41; 300 m. - 48,01 i jeden srebrny 60 pł - 10,98 w K - 30/39 (wszystko w jednym dniu)1994 - Marcelina Serwan zdobyła w młodziczkach srebrny medal w Przełajowych Mistrzostwach Polski LZS w Grubnie;1994 - 8 miejsce wywalczyli lekkoatleci Unii w II lidze rozegranej w Mielcu, najwartościowszy wynik wg tabel punktowych uzyskał Marek Kudyk na 400 pł. - 54,92 za 101 pkt., w II rzucie rozegranej w Kielcach Unia zajęła 5 miejsce, najwartościowszy wynik uzyskała sztafeta 4 x 400 m. - 3:23,85 w składzie M. i J. Kudykowie oraz A. i M. Kamień;1994 - Anna Piekarska podczas Mistrzostw Polski LZS Juniorów w Suwałkach zdobyła zloty medal na 200 m. - 26,85 i srebrny na 100 m. - 12,98, natomiast brązowy medal zdobyła Marzena Krawczuk na 100 pł. - 15,73 ale w juniorkach młodszych1994 - Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Lublinie Marek Kudyk był dwa razy szósty na 110 pł. - 14,97 i na 400 pł - 54,15, szóste miejsce wywalczyła też sztafeta 4 x 400 m. w której biegli bracia bliźniacy Marek i Janusz Kudykowie oraz bracia Andrzej i Mirosław Kamień 3:23,17 min.1994 - III miejsce zajęła Małgorzata Muzyczuk w VIII Wieloetapowym Biegu Pokoju Dzieci Zamojszczyzny (100 km.), III - ci był Andrzej Ulidowski w IV Ogólnopolskim Biegu Ulicznym "Unii Horodelskiej" z Hrubieszowa do Horodła1994 r. - W sierpniu zmarł mając zaledwie 24 lata Tomasz Naja (białaczka), były czołowy sprinter Unii, rekordy życiowe 60 m. - 7.20; 100 m. - 11,25; 200 m. - 22,81, w dal - 6.51; Ku pamięci Tomka został rozegrany bieg na 60 m. wygrał Marek Kudyk w 7,17 przed Januszem Kudykiem 7,20 (pomiar ręczny)1994 - W Plebiscycie Tygonika Zamojskiego na 10 Najlepszych Sportowców i 5 Trenerów Województwa Zamojskiego 10 miejsce wśród zawodników zajął Marek Kudyk a u szkoleniowców 3 - ci był Marek Kitliński;1994 - Marek Ambroży Kitliński został Prezesem OZLA w Zamościu, członkami zarządu: Małgorzata Muzyczuk i Marek Watras;1994 - W I biegu "Cukrownika" w Werbkowicach I miejsce zajęła Dorota Gruca a u mężczyzn Rudiuk Włodzimierz z Łucka, IV - ty był Mirosław Kamień;1995 - V miejsce zajął Marek Kudyk w biegu na 400 pł. - 53,39 podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Warszawie;1995 - W Wałczu odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach Przełajowych BRĄZOWY MEDAL zdobyła Małgorzata Klik na 1000 m.;1995 r. - IX miejsce zajęli lekkoatleci Unii po II rundach w II Lidze. Najcenniejsze wyniki osiągnęli: w I rundzie Stanisław Marzec 123 pkt. za 10 km.-29:52,31, w II rundzie po 104 pkt. M. Kobędza w dal-5.68 i E.Sulowski kula -14.761995 - W II Ogólnopolskim Biegu Cukrowniczym II miejsce w biegu głównym na 8 km. zajął Andrzej Ulidowski, do 19 lat I - wszy był Sławomir Śliwiński. W biegach młodzieżowych wygrali: Małgorzata Klik, Marcelina Serwan, Grzegorz Koszałko, Przemysław Rapa. Gościem honorowym biegu był Mistrz Olimpijski z Rzymu na 3 km. z przeszkodami Zdzisław Krzyszkowiak;1995 - II miejsce zajęła Małgorzata Muzyczuk w IX Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (100 km.), natomiast Mariola Podgórska i Krzysztof Podlewski wygrali biegi uliczne Pamięci Zbigniewa Paczosa w Zwierzyńcu1995 - W V Ogólnopolskim Biegu Ulicznym "Unii Horodelskiej" z Hrubieszowa do Horodła 20 km. III miejsca zajęli: Barbara Paczos i Andrzej Ulidowski; I miejsca w swoich kategoriach zajęli: Marcin Przytuła i Andrzej Ulidowski. W biegach młodzieżowych wygrali: Grzegorz Koszałko, Krzysztof Pietrzyk, Małgorzata Klik, Artur Kern;1995 - Podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Juniorów w Zamościu trenerzy Unii Hrubieszów Andrzej Kulczyński i Marek Kitliński zostali odznaczeni Odznaką Zasłużony Trener Polskiego Związku Lekkiej Atletyki".1995 - Mirosław Kamień wywalczył VI - te miejsce w biegu na 1500 m. - 3:55,88 podczas Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Spale1996 - BRĄZOWY MEDAL za bieg na 400 m. p.pł. - 54,91 sek. otrzymał Michał Śliwiński podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bydgoszczy1996 - Krzysztof Podlewski przebiegł Supermaraton (100 km.) w Kaliszu w 8.31:12 godz.;1996 - V miejsce w Plebiscycie "Tygodnika Zamojskiego" na najlepszych sportowców Województwa Zamojskiego zajął Michał Śliwiński1996 - W III Ogólnopolskim Biegu Cukrowniczym w Werbkowicach na 7,5 km. u kobiet 2. Grażyna Chrzanowska, 3. Małgorzata Muzyczuk; u mężczyzn wygrał Stanisław Marzec z Nałęczowa, w kategorii do 19 lat wygrał Marcin Przytuła, 40-49 lat Krzysztof Podlewski, w biegach młodzieżowych wygrali: Diana Tokarczuk, Przemysław Rapa, Paweł Biernat, Magda Bednarz. Honorowymi gośćmi był Vice Mistrz Olimpijski z Tokio Marian Foik 4 x 100 m., Brązowa medalistka Maria Malaszewska - Kwaśniewska z Berlina (1936 rok) w rzucie oszczepem1996 - W I Półmaratonie Hetmańskim w Zamościu 1. Barbara Paczos 2. Małgorzata Muzyczuk, u mężczyzn 3. Sławomir Śliwiński1996 - w VI - tym Ogólnopolskim Biegu "Unii Horodelskiej" - 20 km. wygrali: Justyna Bąk z Biłgoraja i Mariusz Kamiński z Łap, do 19 lat najlepszy był Artur Jabłoński, Biegi młodzieżowe wygrali: Joanna Śliwińska, Krzysztof Pietrzyk, Grzegorz Koszałko, Sylwia Dąbrowska, Marcin Lebiedowicz, Małgorzata Klik, Artur Kern, Marcin Przytuła;1996 r. - Podczas Mistrzostw Polski LZS Juniorów i Juniorów Młodszych we Wrocławiu ZŁOTE MEDALE zdobył Michał Śliwiński na 400 pł. - 56,28 i 110 pł. - 16,24, BRĄZOWE: Wioletta Puźniak skok wzwyż - 1.58, M. Sliwiński 4 x 100 m., Marcin Przytuła 2 km. z prz. - 6:15,19, Justyna Jędruszko na 1500 m. - 4:39,38;1996 - Leon Wodziński otrzymał Złotą Honorową Odznakę PZLA a Krystyna Rozkal srebrną;1997 - Podczas Międzynarodowego Mityngu Juniorów "Nadzieje Olimpijskie" w Warszawie III miejsce w biegu na 400 m. p.pł.- 53,98 zajął Michał Śliwiński;1997 - Srebrne medale zdobyła Małgorzata Muzyczuk w I Mistrzostwach Polski Weteranów w Półmaratonie w Zamościu i w Maratonie w Lęborgu1997 - Podczas Mistrzostw Polski LZS w Siedlcach ZŁOTY MEDAL zdobył Edmund Sulowski w kuli - 15.08, srebrne: Michał Śliwiński na 400 m. - 49,57 i 400 pł. - 55,04, Małgorzata Klik 1500 m. - 4:44,341997 - W III Ogólnopolskich Biegach Przełajowych LZS w Kielcach SREBRNY MEDAL zdobył Artur Kern na 3 km. w Jun. Mł. i BRĄZOWY MEDAL Łukasz Koszałko na 2000 m. młodzików;1997 r. - Drużynowo Unia I miejsce, indywidualnie III miejsca zajęli Małgorzata Muzyczuk wśród kobiet i Mirosław Kamień wśród mężczyzn w rocznym współzawodnictwie w ramach V Grand Prix Polski Południowo - Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych. W biegach młodzieżowych I miejsca zajęli: Joanna Śliwińska, Anna Węs, Marcin Lebiedowicz, Grzegorz Koszałko, Łukasz Koszałko, Artur Kern, Andrzej Węcławik;1997 - w Hrubieszowie na stadionie obyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Zamojskiego, Wojewódzka Olimpiada Młodzieży, Mistrzostwa Województwa Młodzików, Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych;1997 - VII Ogólnopolski Bieg "Unii Horodelskiej" II miejsce zajęła Małgorzata Muzyczuk w biegu głównym. Biegi młodzieżowe wygrali: Magda Bednarz, Łukasz Zosiuk, Łukasz Koszałko, Justyna Jędruszko i Artur Kern1997 - podsumowano plebiscyt Tygodnika Zamojskiego na najlepszych sportowców woj. zamojskiego, wśród zawodników ósme miejsce zajął Michał Śliwiński biegający 400 pł. i 400 m.1998 - złoty medal w biegu na 10,5 km. podczas Przełajowych Mistrzostw Polski Weteranów w Sulęcinie i srebrny w półmaratonie podczas Mistrzostw Polski Weteranów w Zamościu zdobyła Małgorzata Muzyczuk1998 - V miejsce w punktacji klubowej wywalczyli hrubieszowscy przełajowcy podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Strzelacach Krajeńskich (sklasyfikowano 103 kluby)1998 - brązowy medal w biegu na 400 m p.pł. wynikiem 52,87 sek. podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Bydgoszczy wywalczył na 8 torze Michał Śliwiński;1998 - 4 złote medale podczas Mistrzostw Polski Weteranów w Kielcach zdobyła Małgorzata Muzyczuk (100 m.,400 m., w dal, 1500 m.); Krzysztof Podlewski był 2 na 10 km. i 3 na 1500 m.1998 - srebrny medal zdobył Michał Śliwiński w biegu na 400 m. p.pł. - 54,62 sek. podczas Mistrzostw Polski Juniorów LZS w Spale, natomiast w juniorach młodszych brązowy medal otrzymał Artur Jabłoński za bieg na 3000 m. z wynikiem 9:03,40 min.;1998 - złote medale za bieg w sztafecie 4 x 400 m. otrzymali Michał Śliwiński i Mirosław Kamień, brązowy medal dostał Edmund Sulowski za pchnięcie kulą 14.81 podczas II Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Suwałkach;1998 r. – Ostatnim Prezesem Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Zamościu był Marek Kitliński, sekretarzem Małgorzata Muzyczuk. Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Paczała; Wacław Bojarczuk był skarbnikiem w Okręgowym Kolegium Sędziów w Zamościu;1998 - Małgorzata Klik wygrała V Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny rozgrywany w Werbkowicach na dystansie 8 km.1998 - Kamil Lebiedowicz wygrał 100 m. w 11,70 podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Dzieci i Młodzieży w Zamościu1998 - I miejsce w VIII Ogólnopolskim Biegu Unii Horodelskiej z Hrubieszowa do Horodło na 20 km. zajęła Małgorzata Muzyczuk i II miejsce w XII Wieloetapowym Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (100 km.);1998 - Trenerami w MKS "Unia" w Hrubieszowie byli: Małgorzata Muzyczuk, Marek Kitliński i Andrzej Kulczyński;1998 - został wydany ostatni Biuletyn Lekkoatletyczny wydawany przez OZLA w Zamościu opracowany przez Marka A. Kitlińskiego;1999 - Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów w Grudziądzu: (w kategorii-35-39 lat): trzy ZŁOTE MEDALE zdobyła Muzyczuk Małgorzata na 60 pł., 300 m, w dal i Srebro na 1000 m., (w kategorii 40-45 lat) BRĄZOWY medal zdobył Podlewski Krzysztof 60 m., (w kategorii 50- 55 lat) SREBRNY medal Wąsiel Józef w dal1999 - W Małym Memoriale Kusocińskiego w Bydgoszczy Renata Jureczko zdobyła BRĄZOWY MEDAL w chodzie na 3 km. - 17:27,57 min.1999 - Podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Białymstoku BRĄZOWY MEDAL zdobył Artur Kern na 1500 m. - 4:00,0 min.1999 - III Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Kielcach: ZŁOTY MEDAL - Sulowski Edmund w dysku - 44.49 m.1999 – Karolina Obszyńska z Werbkowic wygrała w Warszawie 300 m. podczas Centralnych Czwartków LA i w nagrodę wyjechała na wycieczkę do Paryża1999 - Małgorzata Muzyczuk została Mistrzynią Polski Weteranek w Zamościu w półmaratonie w kategorii - 35-39 lat i w Supermaratonie w Kaliszu (100 km.) a Edmund Sulowski ZOSTAŁ Mistrzem Polski Weteranów W KATEGORII 35/39 LAT w Stargardzie Szczecińskim w pchnięciu kulą - 14.26 m.1999 - Licealiada - Ogólnopolskie Zawody Uczniów Szkół Średnich we Wrocławiu: BRĄZOWE MEDALE: Marek Wąsiel w kuli - 15.21 i sztafeta 4 x 100 m. - 44,80 Łukasz Koszałko, Artur Frel, Tomasz Magdziak, Marek Wąsiel (wszyscy ZSMR Hrubieszów)1999 - I Plebiscyt na Najlepszych Sportowców i Trenerów Powiatu Hrubieszowskiego: 1. Artur Kern, 2. Wąsiel Marek, 3. Paczała Ewa, 4. Muzyczuk Małgorzata, 5. Koszałko Łukasz, 6. Lebiedowicz Kamil, 7. Sulowski Edmund, 8. Klain Krzyszof, 10. Frel Artur; Trenerzy: 1. Marek Kitliński, 2. Kulczyński Andrzej, 5. Muzyczuk Małgorzata1999 - Plebiscyt "Tygodnika Zamojskiego" na Najlepszych Sportowców i Trenerów Zamojszczyzny: 6. Muzyczuk Małgorzata, 7. Kern Artur; Trenerzy 5. Kitliński Marek1999 - w IX Biegu Unii Horodelskiej w biegach młodzieżowych wygrali: Jakub Gil, Dorota Bartnik, T. Kern, Ł. Koszałko, A. Leśniak, P. Korczyński, A. Dańczuk, D. Boryd, B. Kaczyńska, E. Gajewski, J. Chilewska1999 r. - III miejsce W PUCHARZE EUROPY zajęła Małgorzaty Muzyczuk w Supermaratonie (100 km.) w Kaliszu (najlepsza z Polek)1999 - Trenerami w MKS "Unia" byli: Andrzej Kulczyński, Marek Kitliński, Małgorzata Muzyczuk, społecznie w Turkowicach Leon Wodziński1999 - w Lutym została oddana do użytku oczekiwana przez wiele lat Hala Sportowa przy stadionie ze skocznią w dal (która wadliwe skonstruowana w niedługim czasie została zlikwidowana);2000 – Pierwszy medal SREBRNY Rafała Fedaczyńskiego podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Zamościu w chodzie na 50 km. - 4.53:47 godz.2000 - w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów, Złote medale zdobyli: Muzyczuk Małgorzata 400 m. - 1:01,89 i Edmund Sulowski w kuli - 13.74 m., który zdobył też srebrny medal w rzucie dyskiem - 41.96 (oboje do lat 40 - tu)2000 - Mistrzostwa Polski LZS Juniorów w Stargardzie Szczecińskim: Srebrny Medal Artur Jabłoński 5000 m. - 15:19,11, Brązowy medal w sztafecie 4 x 400 m. Artur Frel i Łukasz Koszałko a podczas Igrzysk LZS w Białymstoku: Srebrny medal Edmund Sulowski dysk - 45.49 m.2000 r. - 9 miejsce zajęła Unia w II lidze (II rzut) w Kielcach. Najlepsze wyniki osiągnęli: 104 pkt. Edmund Sulowski w kuli - 14.75 i 79 pkt. Rafał Fedaczyński chód 5 km. - 22:01,40 i Tomasz Magdziak 100 m. - 11,31; Po dwóch rundach 10 miejsce na 16 drużyn;2000 - VII miejsce w Górskich Mistrzostwach Polski w Karpaczu zajęła Małgorzata Muzyczuk2000 - Ewa Paczała wywalczyła BRĄZOWY MEDAL w Centralnej Licealiadzie we Wrocławiu w biegu na 100 m. - 13,03 sek.2000 - W X Biegu "Unii Horodelskiej" z Horodła do Hrubieszowa (20) km. 5 miejsce zajęła Małgorzata Muzyczuk, do 19 lat wygrał Artur Jabłoński, Unia drużynowo I miejsce. Biegi młodzieżowe m.in. wygrali: Karolina Kowalewska, Kukiełka Agnieszka, Fedorowicz Kamil, Chmielewska Urszula, Jeżyna Natalia i Emil Gajewski, Szlązak Marcin2000 - W biegu "Cukrownika" w Werbkowicach II miejsce zajął Andrzej Ulidowski2000 - Członkiem Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki został wybrany Marek Kitliński, członkiem Komisji Rewizyjnej Andrzej Kulczyński;2001 - BRĄZOWE MEDALE wywalczył Krzysztof Klain podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Spale w chodzie na 5 km. i podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Poznaniu za chód na dystansie 10 km.2001 - DWA ZŁOTE MEDALE zawisły na szyi Małgorzaty Muzyczuk po Halowych Mistrzostwach Polski Weteranów w kategorii 35-39 lat w Warszawie za biegi na 60 m. p.pł. i 200 m.2001- ZŁOTY MEDAL podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Bielsko - Białej zdobyła Sylwia Dąbrowska za skok w dal - 5.55 m.2001 - Chłopcy z ZSMR Hrubieszów wywalczyli Trzecie miejsce w Polsce w Finale Ogólnopolskiej Ligi Lekkoatletycznej Szkół Średnich w Krakowie;2001 - Dziesiąte miejsce w Polsce zajęły dziewczęta z Gimnazjum Nr 2 w Hrubieszowie podczas Finału Krajowego Ligi Lekkoatletycznej w Białymstoku;2001 r. - XII miejsce na 15 drużyn Unia zajęła w I rzucie II LIGI w Zamościu, najcenniejsze wyniki osiągnęli: M. Wąsiel kula - 14.30 (97 pkt.) i R. Fedaczyński w chodzie na 5 km. - 21:25,56 (94 pkt.); W II rzucie lekkoatleci nie wystartowali w związku z brakiem pieniędzy na wyjazd;2001 - W III Plebiscycie na Najlepszych sportowców Powiatu Hrubieszowskiego wygrała Sylwia Dąbrowska, 2. Marek Wąsiel, 3. Fedaczyński Rafał, 4. Justyna Paczała, 7. Małgorzata Muzyczuk, 8. Artur Kern, 9. Tomasz Magdziak, 10. Krzysztof Klain, wśród szkoleniowców: 1. M. Kitliński, 3. M. Muzyczuk, 4. Andrzej Kulczyński;2001 - W Plebiscycie "Tygodnika Zamojskiego" na najlepszych sportowców zamojszczyzny 10. Rafał Fedaczyński, wśród trenerów 5. Marek Kitliński;2002 - od wiosny Miejski Klub Sportowy „UNIA” funkcjonuje jako stowarzyszenie, jednakże całą obsługę merytoryczną i finansową sprawuje Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji utworzony Uchwałą Rady Miejskiej jako jednostka budżetowa.2002 - brązowy medal Artura Kerna w biegu na 1500 m ze znakomitym wynikiem 3:47,39 podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Krakowie2002 r. - III miejsce Artura Kerna w biegu na 1500 m., jako reprezentant POLSKI, w zwycięskim dla Polaków międzypaństwowym meczu młodzieżowców Czechy - Polska rozegranego w Libercu2002 - złoty medal Artura Kerna w biegu na 1500 m. i brązowy na 800 m., srebrne: Rafała Fedaczyńskiego w chodzie na 10 km., Sylwii Dąbrowskiej na 200 m. i w skoku w dal podczas Centralnych Igrzysk LZS w Zamościu2002 - złoty medal Sylwii Dąbrowskiej w biegu na 200 m. ze znakomitym wynikiem 25,01, brązowe: Marek Wąsiel w pchnięciu kulą i Dominiki Lebiedowicz, Justyny Paczały, Sylwii Dąbrowskiej oraz Edyty Grzyb w sztafecie 4 x 100 m. podczas Mistrzostw Polski LZS w Siedlcach2002 - III miejsce Anety Teterycz w biegu na 60 m. podczas Centralnych Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie;2002 - III miejsce Patrycji Stadnickiej (J.mł.) podczas Centaralnych Biegów Przełajowych LZS w Wolborzu k. Piotrkowa Trybumalskiego;2002 - w Hrubieszowie odbył się MITYNG LEKKOATLETYCZNYCH DINOZAURÓW" – spotkanie pokoleń2002 - w IV Plebiscycie Na Najlepszego Sportowca Powiatu 1. Dąbrowska Sylwia, 2. Paczała Justyna, 3. Fedaczyński Rafał, 4. Kern Artur, 6. Wąsiel Marek, 9. Grzyb Edyta; Szkoleniowcy 1. Kitliński Marek, 3. Kulczyński Andrzej;2003 r. - Rafał Fedaczyński zajął 27 miejsce w chodzie na 50 km. podczas PUCHARU EUROPY w Czeboksary (Rosja)2003 - ZŁOTY MEDAL I TYTUŁ MISTRZA POLSKI w Zaniemyślu, w chodzie na 50 km. wywalczył wynikiem 4.06:39 godz. RAFAŁ FEDACZYŃSKI;2003 - ZŁOTY MEDAL Sylwii Dąbrowskiej na 200 m. - 25,99 sek. podczas HALOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH w Warszawie;2003 - VII Ogólnopolskie Igrzyska LZS Zielona Góra, w Juniorach Młodszych: ZŁOTY MEDAL Paczała Justyna w skoku w dal 5.35; BRĄZOWY MEDAL Sylwia Dąbrowska 200 m.; w seniorach SREBRNY MEDAL Fedaczyński Rafał chód 10 km.- 43:37,22;2003 - SREBRNE MEDALE podczas MISTRZOSTW POLSKI LZS I SZKÓŁ w Białymstoku zdobyły: P. Stadnicka na 800 m. - 2:11,86, Sylwia Dąbrowska 200 m. i 4 x 100 m., Paczała Justyna 4 x 100 m.2003 - Puck, MISTRZOSTWA POLSKI NAUCZYCIELI W MARATONIE: ZŁOTY MEDAL pow. 35 lat i srebrny open: Małgorzata Muzyczuk2003 - Złoty medal Kamila Fedorowicza w rzucie oszczepem - 41.96 podczas Międzynarodowego Festiwalu Sportu Dzieci i Młodzieży w Zamościu;2003 - Mirosław Dąbrowski były lekkoatleta (400 m. - 50,4) Unii wydał książkę (razem z J.Szpotem), "Ilustrowane Dzieje Hrubieszowa", natomiast korektorem był Robert Szwanc również były lekkoatleta (100 m.-11,4);2003 - Małgorzata Muzyczuk zajęła III miejsce, Piotr Kitliński II - gie, Kamil Fedorowicz II – gie za cały cykl biegów ulicznych Grand Prix2003 - V Powiatowy Plebiscyt - ZAWODNICY: 1. Fedaczyński Rafał, 7. Paczała Justyna, 9. Teterycz Aneta,10. Muzyczuk Małgorzata, SZKOLENIOWCY - 1. Kitliński Marek;2004 r. - Rafał Fedaczyński został powołany do Reprezentacji Polski i reprezentował ją w Pucharze Świata w Naumburgu (Niemcy), zajął 23 miejsce z wynikiem 4.05:10 ustanawiając rekord życiowy2004 - podczas Mistrzostw Polski LZS i Szkół w Słubicach: juniorzy i młodzieżowcy: Złoty medal - Dąbrowska Sylwia 200 m. – 25,16 i Srebrny na 100 m. – 12,21, Brązowy Stadnicka Patrycja 1500m – 4:38,25 min.2004 - Centralne Igrzyska LZS w Spale - Seniorzy i młodsi: Złoty medal: Fedaczyński Rafałchód 10 km. – 41:09,99 min., Srebrny Dąbrowska Sylwia 4 x 400 m.2004 - Akademickie Mistrz. Polski we Wrocławiu Srebrny medal - Kern Artur 3000 m. – 8:14,94 min.2004 - Centralna Licealiada - Liga Szkół Średnich we Wrocławiu 5. Zespół Szkół nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie (dziewczęta), skład drużyny: S. Dąbrowska, E. Grzyb, J. Paczała, P. Krzaczek, E. Brzozowska, I. Kamień, J. Gmitruk, M. Malinowska, R. Szabat, B. Kaczyńska, D. Radcowska, K. Bielecka, J. Kuzdra, E. Lasko, D. Pirogowicz.2004 - X Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży w Zamościu, złoty medal Kasprzak Kamil w oszczepie – 43.00;2004 - Ogromna sensacja ! Na boisku szkolnym w Trzeszczanach został położony tartan na bieżni okólnej (ok. 150 m.) trzytorowej, rozbiegu do skoku w dal, oraz boisku do siatkówki i koszykówki2004 – Marek A. Kitliński ponownie został wybrany do zarządu LOZLA2005 r. – PZLA ponownie powołał Rafała Fedaczyńskiego do REPREZENTACJI POLSKI w chodzie na 50 km. w PUCHARZE EUROPY w Miszkolcu na Węgrzech gdzie wywalczył 14 miejsce – 3.56:13 godz.2005 – Rafał Fedaczyński startował w Mistrzostwach Świata w Helsinkach na dystansie 50 km., konkurencji nie ukończył2005 - Toruń Mistrzostwa Polski Weteranów BRĄZOWY MEDAL Wąsiel Józef kat. wiek. 55-59 lat - kula 6 kg – 12.14 m.2005 - Warszawa Finał Centralny Czwartków LA 2. Grzyb Bartłomiej wzwyż -1.39 m.2005 - IX Ogólnopolskie Igrzyska LZS w Kielcach SREBRNY MEDAL - Jabłoński Artur 81 5000 m. – 14:59,13 min.2005 - Werbkowice „Bieg Cukrownika” Bieg główny 7,5 km. K. 3. Stadnicka Patrycja i M. 3. Jabłoński Artur2005 - XV MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY „Unii Horodelskiej” Horodło – Hrubieszów: Mężczyźni: 1. Artur Jabłoński Unia Hrubieszów 1.10:38 godz.,2005 - Zamość XI Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży 2. Tetetrycz Aneta 300 m. – 42,63 sek.2005 - Juniorzy „Unii” nie zostali sklasyfikowani w II Lidze Juniorów ponieważ nie wystartowali w II rzucie, który został rozegrany w Kielcach2005 - Małgorzata Muzyczuk posiada obecnie trzy rekordy Polski Weteranów w Hali od 35 do 39 lat w biegach na 200, 300 i 80 m. p.pł., oraz jeden rekord Letnich Mistrzostw Polski Weteranów też w kat. 35-39 lat w biegu na 400 m.2005 - Zamojskie Kolegium Sędziów opublikowało listy sędziowskie z powiatu hrubieszowskiego, uprawnienia posiadają: Sędziowie Związkowi:1. Bojarczuk Wacław, 2. Lewosz Alfred, Kitliński Marek, Kulczyński Andrzej, Watras – Czapka Łucja,6. Weremko Antoni, 7. Watras Jerzy.2005 - Rafał Fedaczyński w Rzeszowieustanowił REKORD POLSKI LZS w chodzie na dystansie 10 km. wynikiem 40:36 min.2005 - Student Łukasz Wańczycki obronił pracę magisterską zawierającą osiągnięcia sportowe i dydaktyczno – wychowawcze Małgorzaty Muzyczuk, instruktorki sekcji la.2005 - W Grand Prix Polski Środkowo – Wschodniej w Biegach Ulicznych w punktacji klubowej MKS „Unia” zajęła III miejsce. Indywidualnie 2 miejsca zajęli: Małgorzata Muzyczuk i Artur Jabłoński. W biegach młodzieżowych wśród chłopców rocz. 1988/89 I miejsce zajął Mateusz Markiewicz2005 – z okazji 60 – lecia hrubieszowskich klubów sportowych ukazała się książka pt. „Od AKS do MKS „Unia”, napisał ją trener la Marek A. Kitliński, rozdział podnoszenie ciężarów były lekkoatleta H. Lebiedowicz2006 - La Coruna (Hiszpania) Puchar Świata w chodzie sportowym na 50 km., Drużynowo Polska srebrny medal, pierwszy raz w historii startów, w tym Rafał Fedaczyński, który indywidualnie był 19-ty w czasie 3.57:24 godz.2006 - XII Międzynarodowy Festiwal Dzieci i Młodzieży w Zamościu 3 miejsca: Kiryczuk Anna i

Fedorowicz Krystian oboje w oszczepie2006 - I Ogólnopolski Mityng Chodziarski w Hrubieszowie: Kobiety 5 km. 1. Kwoka Katarzyna Resovia Rzeszów 23:43; Mężczyźni: 1. Fedaczyński Rafał Unia Hrubieszów 41:55; 2. Augustyn Rafał AZS AWF Kraków 41:57; 3. Kuciński Benjamin AZS AWF Katowice 41:58; VIP 1. Łukasiewicz Robert Przew. NSZZ „Solidarność”; 2. Gałecki Dariusz Przew. Rady Miasta; 3. Kryszczuk Leszek Radny Rady Miasta;

Amatorzy: 1. Łatka Agnieszka G. 2 Hrubieszów; 2. Kucyk Norbert ZS 2 Hrub.; 3. Nowicki Cezary G22006 - Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS i Szkół w Zamościu, Juniorki brązowy medal Brzozowska Ewa 400 pł.2006 - Finał Centralnych Czwartków LA Szkół Podstawowych w Warszawie: 2. Grzyb Bartłomiej SP 3 Hrubieszów wzwyż – 1.49 m., 3. Doroszczuk Magda SP 2 Hrubieszów w dal – 5.29 m.2006 - Mistrzostwa Polski Weteranów w Toruniu, 3. Sulowski Edmund kula 7,256 kg – 13.78 m. k.40/442006 - Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy brązowy medal zdobył Fedaczyński Rafał w chodzie na 20 km. – 1.25:01 godz.2006 - Mistrzostwa Europy Weteranów w Poznaniu, 5. Sulowski Edmund kula 7.256 kg – 13.58 m. M. – 40; 19. Wąsiel Józef kula 6 kg – 10.79 m. M. – 552006 – 1 sierpnia zrezygnowali z pracy szkoleniowej w klubie Małgorzata Muzyczuk i Marek A. Kitliński, na ich miejsce został zatrudniony Tomasz Magdziak, pozostał Andrzej Kulczyński2006 - XX Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny (100 km.)19-ty start Muzyczuk Małgorzaty i 16-sty (we wszystkich) w biegu „Unii Horodelskiej” oraz 12-ty w maratonie2006 - w Lublinie odbył się XIV Międzynarodowy Bieg Uliczny poświęcony pamięci strajków z 1980 r., na trasie 12,5 km. ze Świdnika do Lublina, na wysokiej 3 pozycji przybiegł zawodnik hrubieszowskiej Unii Artur Jabłoński. Doskonale w biegu VIP na dystansie 2500 m. spisał się działacz hrubieszowskiej Solidarności Robert Łukasiewicz, który ten bieg wygrał2006 – doskonałą formę prezentował w Stanach Zjednoczonych, student amerykańskiej uczelni Artur Kern, który uzyskał w biegu na dystansie 5000 m. wynik 14:11,09 min., ten czas jest najlepszy w całym sezonie 2006 w Polsce, w sezonie halowym posiada 2-gi wynik w kraju w biegu na 1 milę 4:08,50 min., wygrywał też biegi przełajowe z kenijczykami, anglikami, amerykanami i innymi zagranicznymi rywalami2006 – w Hucie Krzeszowskiej k/ Biłgoraja rozegrano Mistrzostwa Polski w chodzie na 50 km. złoty medal zdobył Rafał Fedaczyński pokonując dystans w 3.59:27 godz.Opracował – Marek A. Kitliński


 

 

A. Kapusta

 

Andrzej Ulidowski

 

 

Bednarowicz Jerzy

 

Biegi Niepodległości Hr. 06 Ag. Łatka

 

Bieżnia w 1980 r., bieg 200 m

 

 

Bondarewicz i grupa la przed Pucharem Miast w Hrubieszowie w 1952 r.

 

Brzozowska Dorota + grupa

 

Charkowski W., Cyganowski R.

 

Duławski Leon wygrywa bieg w Hrubieszowie 03 05 1937 r.

 

Fedaczyński - identyfikator Helsinki 2005

 

Grzyb, Sidor, Bajurko, Barański

 

Jakubiak Janusz

 

Karpowicz Józef

 

Klinszport Marek na podium MPJ

 

Kotko, Barański, Cygan

 

Kuniczuk M. i Pyc E. siedzą pierwsze od prawej

 

 

Kwaśniewski J. - skok wzwyż

 

LA 2003

 

LA wyjazd na zawody

 

LA przed treningiem w 1970 r.

 

LA wyjazd 90

 

Legitymacja Ogniwa

 

Łukasiewicz Robert i młodzi

 

Musur Ewa

 

Naja Witold skok w dal w Hrubieszowie

 

Obszyńska, Dąbrowska, Paczała, Krzaczek od lewej

 

Paczos B. M., Muzyczuk

 

Pasierb W.

 

Plebiscyt pow. zaw.

 

S. Swatowski

 

Śliwiński Michał 4-ty od prawej

 

Ulicki Henryk, Naja W., Troszczyński B. od prawej

 

Watras Łucja i sztafeta prz. 2004 r.

 

Watras Wiesław

 

Wróbel, Mikuliszyn, Barański w głębi F. Suchecki

A. KUlczyński i M. Kitliński.jpg

 

Artur Jabłoński zwycięzca biegu Unii Horodelskiej 2005

 

Bieg Pokoju dr. Unii w 1999 r.

 

Bieżnia 1953

 

Boczkowska, Salewska B., Tokarska M.Szulakiewicz

 

boston, 5k - Artur Kern

 

 

Brzozowska Ewa w czarnym stroju

 

chód Hrubieszów 2006 podium

 

E. Sulowski

 

 

Fedaczyński, Kitliński, Dąbrowska

 

IX Bieg Unii Horodelskiej

 

Kamieniarz Adam pierwszy od prawej

 

Kitlińska Krystyna

 

Komisja sędziowska

 

Kudyk, Kamień, Ulidowski, Kudyk M., Kitliński P.

 

Kuźmiński Stanisław na obozie kadry Polski trenuje pod okiem trenera T. Starzyńskiego

 

L. Wodziński i Turkowice

 

LA - kibicowanie kolegom na strefie w 1980 r.

 

LA na dworcu PKS

 

LA w Lublinie 1960

 

La zawody w Hrubieszowie 1965

 

Lewosz Alfred - sędzia 2006

 

Marzanna i Irmina

 

Naja Tomasz Mazurek M.

 

Obóz LA 75

 

Ostrzeszów 78 MP LZS B. Wilczek

 

 

Pańczyk Jolanta

 

Pietrosiuk Eugeniusz skok w dal

 

Plebiscyt powiatowy 1974

 

Sadlej Zbigniew

 

Treningi Kulczyński

 

Ulidowska Marzanna w Columbus USA

 

 

Watras Marek

 

Wąsiel Józef pierwszy od lewej

 

Zebranie sprawozdawczo wyborcze

 Unii 2006.

Prezes Dolecki, prowadzący zebranie

 E. Paczała.