Pamiętnik ten pochodzi z moich prywatnych zbiorów

zachęcam do lektury - Michał Miścior


 

Kasa Skarbowa w Hrubieszowie powstała w listopadzie 1918 roku. Mieściła się w budynku prywatnym. Odległość od kolei 1,5 kim. Pierwszym skarbnikiem Kasy był Michał Niziałkowski, a rach­mistrzem Józef Wdowiak. Personel Kasy w chwili likwidacji składał się z sześciu osób. Naczelnik Ka­sy -- Adolf Puszkin, księgowy - Roman Mila-nowski; pracownicy: Apolinara Podlewska, Helena Danilewicz, Kazimierz Rozum i Bonifacy Czubacki. Nadto było w niej trzech woźnych.

 

 

dodane 2grudnia2009 - Michał Miścior