Pamiętnik ten pochodzi z moich prywatnych zbiorów

zachęcam do lektury - Michał Miścior


 

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie powstał w dniu l listopada 1918 roku. Mieści się w budynku prywatnym. Odległość od kolei 1,5 kim. Kompetencja Urzędu rozciąga się na powiat Hrubieszowski, którego obszar wynosi 1.574,7 kim.2. Znajdują się tam dwa miasta i 14 gmin wiejskich oraz 130.275 mieszkańców. Pierwszym Naczelnikiem Urzędu był Jerzy Orłowski. Obecnie Urząd posiada 32 osoby personelu i trzech woźnych. Naczelnik Urzędu -- Wacław Małycha, zastępca

naczelnika -- Seweryn   Skorupski,  księgowy -- Apolinara    Podlewska,  skarbnik -Roman   Milanowski,  kierownik działu   podatku  przemysłowego -- Henryk Guellard, kierownik     działu    opłat    stemplowych -Michał Woźny,  kierownik  działu   podatku dochodowego -- Michał Derleta, kierownik działu   podatków   realnych         Józef Tor;

pracownicy: Marja Trojańska, Jan Wiśniewski, Józef Kopczyński, Leon Leonowicz, Cezary Adamski, F.dward Czarnopyś, Ignacy Staszczuk, Józef Kuryło, Jan Łabiga, Łukasz Hajkiewicz, Wincenty Smal, Kazimierz Kucharski, Czesław Siwiński, Henryk Łukaszczyk, Jan Sieklucki, Tadeusz Komorowski, Konstanty Lipski, Tadeusz Kardasz, Antoni Soja, Irena Czarnopysiowa, Bonifacy Czu-backi, Helena Danilewiczpwa, Henryk Kłysiak i Marjan Piec.

 

dodane 2grudnia2009 - Michał Miścior