"Sztuka bez granic"

     Dnia 6 lutego 2004 o godz. 17:00 w kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie z Wiesławem Jędruszczakiem. Jest to artysta malarz. W 2004 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury. Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie www.jedruszczak.pl. Tam również znajduje się galeria obrazów. Spotkanie nosiło nazwę "Sztuka bez granic". Spotkanie z młodzieżą przybliżyć sztukę, pokazać, że dla niej nie ma granic. Gdy wejdziemy do UE Hrubieszów będzie jednym z najbardziej na wschód wysuniętych miast Polski. Nasza wschodnia granica będzie wschodnią granicą UE ale sztuce to nie przeszkadza. Na pograniczu zawsze się przenikały różne kultury. Na jednej ze ścian wisiała duża płachta papieru, na której każdy mógł coś namalować. Każdy chętnie zostawił ślad po sobie. Jedni podpisywali się, inni malowali najróżniejsze znaki. Po zakończonej pracy trudno było rozróżnić poszczególne elementy ponieważ kolejne warstwy nakładały się na siebie. Po zakończeniu malowania Pan Jędruszczak odpowiadał na pytania zgromadzonych. Każdy mógł z nim porozmawiać lub zrobić sobie z nim zdjęcie.

 

 

 

 

 

Przygotował

Rafał "Diodak"