STARE ZDJĘCIA 10

proszę o nadsyłanie na meila zdjęć Hrubieszowa zrobionych dawno temu

 

Zdjęcia nadesłał Mariusz KuŸma

 

 
 
Róg Kozacki 1917r.
 
 
Most 1910r.
 
 
Koszary 1940r.
 
 
Czyn społeczny 1961r.
 

Zdjęcia nadesłał Mariusz KuŸma

Pochód I Maj 1960r. Koœcioły hrubieszowskie lata 20 XXw.

 

 


Zdjęcia nadesłała Doka

Boże Ciało 1969 r

studium pielęgniarskie