Jesteś tutaj

Podziękowania za hojność mieszkańców Hrubieszowa i okolic

Zebrano prawie 348 kg żywności dla potrzebujących!

 

 

 

 

 

23.12.2016

W dniach 8-9.12.2016 r. trwała zimowa zbiórka żywności i kwesta "MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS", w której społeczność hrubieszowska jak zawsze okazała swoją hojność. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie otrzymali od Państwa  347,943 kilogramów produktów żywnościowych dla osób starych, samotnych i niepełnosprawnych, które zostały przekazane do szkół biorących udział w przedsięwzięciu i do rąk własnych potrzebującym.W tym roku była też z nami młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół w Werbkowicach! Datki to 911,00 złotych.

To efekt zbiórki, która odbyła się w hrubieszowskich sklepach. Przez dwa dni dary i datki zbierało 37 wolontariuszy, którymi byli członkowie stowarzyszenia oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół hrubieszowskich.

W akcję zaangażowali się gimnazjaliści z placówek nr 1 i 3 w Hrubieszowie, uczniowie Środowiskowego Hufca Pracy, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Hrubieszowie i ZS w Werbkowicach. Miejsce na zbiórkę darów udostępniły: obydwie Stokrotki, obydwa Groszki,  Lewiatan, hurtownia spożywcza Edmunda

Majdera, sklep firmowy ŁUKÓW, Carrafuor.

Organizatorzy akcji dziękują władzom miejskim, darczyńcom, placówkom handlowym, a także wolontariuszom i dyrektorom szkół, którzy aktywnie pomogli w przeprowadzeniu zbiórki. Jesteśmy zadowoleni, że szkoły wychowują ludzi wrażliwych i dostrzegających problemy innych. Dziękujemy pani Annie Karkuszewskiej, Marzannie Bednarczuk, Monice Jabłońskiej,Bożenie Baran, Zuzannie Ciesielczuk za to, że zawsze znajdują czas dla potrzebujących.

Słowa uznania kierujemy również do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, którzy udostępnili pomieszczenia na zgromadzenie darów i oddelegowali Grzegorza Wojtiuka i Marka Maciejczyka oraz udostępnili środek transportu.Dziękujemy DRUKARNI Anny Jaworskiej w Hrubieszowie, która sponsorowała ulotki i identyfikatory oraz Firmie BRUNO, która bezpłatnie wydrukowała plakat.

 

ZESTAWIENIE POZYSKANYCH PRODUKTÓW 

przez

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie

na Zimowej Zbiórce Żywności 8-9.12.2016 roku

pod hasłem„Mikołaje Są Wśród Nas”   

Kod Rodzaj artykułu spożywczego Waga   

  1 Pieczywo, ciasta        0,000 kg   

  2 Słodycze        9,135 kg   

  3 Kawa, cykoria, herbata,kakao      10,140 kg   

  4 Muesli, płatki        3,675 kg   

  5 Czekolada        8,502 kg   

  6 Kremy, desery        0,000 kg   

7 Mleko, nabiał        0 ,000 litry         

8 Mąka      49,000 kg   

9 Makarony    108,530 kg   

10 Owoce, warzywa suszone        0,000 kg   

11 Zupy        0,000 kg   

12 Przyprawy, sosy        0,000 kg   

13 Oleje, tłuszcz          13,000 litrów + 4,150 kg   

14 Cukier      45,000 kg   

15 Konserwy z owoców        0,000 kg   

16 Konserwy z warzyw        0,000 kg   

17 Konserwy rybne        2,220 kg   

18 Konserwy mięsne      20,251 kg   

19 Dania gotowe        0,000 kg   

20 Odżywki dla dzieci        0,000 kg   

21 Napoje i wody sodowe        4,960 litrów   

22 Owoce mrożone        0,000 kg   

23 Warzywa mrożone        0,000 kg   

24 Ryby, skorupiaki, mrożone        0,000 kg   

25 Mięso, drób mrożone        0,000 kg   

26 Ryż      34,000 kg   

27 Kremy i desery mrożone        0,000 kg   

28 Owoce świeże        0,000 kg   

29 Warzywa świeże        0,000 kg   

30 Artykuły szkolne        0,000 kg   

31 Kasza      35,400 kg   

32 Ryby        0,000 kg   

33 Dżemy        0,000 kg   

34 Sól        0,000 kg         

Razem    347,963  kg   

  Komisja  w  składzie:Sylwia Różańska,Aleksandra Herjan,Agata Łaba,Sylwia Walencik,Kamila Czupryńska,Marzanna Bednarczuk i Tomasza Wojciecha Antoniuka.  

 

Składamy serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Razem" w Hrubieszowie, za wsparcie w postaci paczek spożywczych, zakupu odzieży i dofinansowanie obiadów na stołówkach szkolnych dla naszych dzieci, a przede wszystkim okazaną bezinteresowną pomoc, którą traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. 

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

 

Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców oraz wolontariuszy. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. To dzięki tej ofiarności osobom korzystającym z pomocy żyje się łatwiej i piękniej. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.

 

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność z serca dziękują rodzice!

 

 

comments powered by Disqus