Jesteś tutaj

Trwa konkurs ofert na świadczenie usług medycznych lekarskich

Uwaga! Niektóre wzory umów zostały poprawione.

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ogłasza Konkurs Ofert na : świadczenie usług medycznych lekarskich. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający wymagania zawarte w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 .160 ze zm.)

UWAGA! Informujemy o dokonaniu poprawek omyłek pisarskich we wzorach umów. Prawidłowe wersje wzorów umów umieszczamy pod odnośnikiem "Wzory umów poprawione".

Data publikacji: 19.04.2018

 

Wszystkie zaktualizowane dokumenty można pobrać tutaj:

http://www.spzozhrubieszow.pl/oferty.html

 

 

comments powered by Disqus