Jesteś tutaj

Konkurs wiedzy o Rosji już niedługo

Zamieszczamy pełny regulamin tego konkursu.

 

 

 

 

 

Regulamin VII

Konkursu Wiedzy o Rosji

w Hrubieszowie

dla klas I Gimnazjum

 

 

I.Organizator:

-Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Ia.Współorganizator:

-ZS nr 2 w Hrubieszowie

 

II.Cele konkursu:

-popularyzacja języka rosyjskiego,

-zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego

-wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się znajomością języka rosyjskiego

-budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej,

-rozbudzanie zainteresowań Rosją,

-budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

-uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku

 

III.Termin i miejsce konkursu:

W dniu 15 marca 2017 roku w godz.09.00-12,00 w ZS nr 2 w Hrubieszowie

przy ul.3-go Maja 1.

 

IV.Termin zgłoszenia: do 28 lutego 2017 roku w ZS nr 2 w Hrubieszowie i mailowo na:wojciechantoniuk@o2.pl Wojciech Antoniuk tel.663 779 543 lub ZS nr 2 w Hrubieszowie.

 

V.Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół gimnazjalnych klas I z terenu miasta,powiatu hrubieszowskiego i zgłoszonych w drużynach 5 osobowych,które najpierw rozwiązują test,a potem biorą udział w prezentacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnej z języka rosyjskiego.

 

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

 

* I część - test składający się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie

przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej

drużyny z każdej szkoły.

* II część- prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać,

można wykorzystać fragmenty z utworów znanych pisarzy Rosji lub przygotować wystąpienie

autorskie po rosyjsku lub po polsku. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

* III część-prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem po rosyjsku lub po polsku w której

można przedstawić dowolną panoramę wybranej dziedziny np:miasta,zabytki,góry,poczet

pisarzy,piosenkarzy,naukowców,sportowców,kosmonautów itp.

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.

 

 

 

 

 

VII.Zasady punktacji:

 

1.Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać

maksymalnie 72 pkt.

 

2.Prezentacja stroju lub postaci oraz opis – maksymalnie 45 pkt.

 

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

 

·zgodność stroju z epoką – 3 pkt.

 

·atrakcyjność prezentacji – 3 pkt.

 

·estetyka wykonania stroju –3 pkt.

  1. Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 9 pkt.

 

 

3.Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad punktacji.

 

VIII.Literatura:

 

  1. Wriemiena 1” Renata Broniarz, Elizawieta Chamrajewa, wydawnictwo WSiP.

  2. Echo 1” autor Beata Gawęcka-Ajche, wydawnictwo WSiP.

  3. Progulka 1” autorzy Jolanta Chmielewska, Katarzyna Grabarczyk, Marzanna Szacherska, wydawnictwo JUKA.

  4.  

IX.Skład komisji:

 

4 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem,,w Hrubieszowie,1 osoba z Powiatowego Zespołu Placówek-Szkolno Wychowawczych w Hrubieszowie.

 

 

X.Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

 

-Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie

-Urząd Miasta w Hrubieszowie

-Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

-Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

 

XI. Podsumowanie konkursu odbędzie się w ZS nr 2 w Hrubieszowie w dniu 15 marca 2017 roku o godz.13,00.

 

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 19.03.2017r.

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

comments powered by Disqus