Jesteś tutaj

Zbliża się Konkurs Wiedzy o Rosji

Zamieszczamy Regulamin VIII Konkursu Wiedzy o Rosji w Hrubieszowie dla klas VII Szkoł Podstawowych.


 

 

 I.Organizator:

-Stowarzyszenie Edukacyjne "Razem" w Hrubieszowie i Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Ia.Współorganizator:

-ZS nr 2 im.Stanisławas Staszica w Hrubieszowie


II.Cele konkursu:

-popularyzacja języka rosyjskiego,

-zachęcenie uczniów do nauki języka rosyjskiego

-wyłonienie uczniów najlepiej posługujących się znajomością języka rosyjskiego

-budzenie szacunku dla kultury rosyjskiej,

-rozbudzanie zainteresowań Rosją,

-budzenie zainteresowań i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów

-uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku


III.Termin i miejsce konkursu:

W dniu 15 marca 2018 roku w godz.09.-12,00 w ZSnr 2 w Hrubieszowie

przy ul.3-go Maja


IV.Termin zgłoszenia: do 8 marca 2018 roku w ZS nr 2 w Hrubieszowie i mailowo na:wojciechantoniuk@o2.pl Wojciech Antoniuk tel.663 779 543.

V.Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych z klas VII z terenu miasta,powiatu hrubieszowskiego zgłoszoni w drużynach 5 osobowych,które najpierw rozwiązują test,a potem biorą udział w prezentacji. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnej z języka rosyjskiego.

VI. Sposób przeprowadzenia konkursu:

* I część - test składający się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie

przez 3 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej

drużyny z każdej szkoły.

* II część- prezentacja stroju ilustrującego dowolną epokę w Rosji lub znaną postać,

można wykorzystać fragmenty z utworów znanych pisarzy Rosji lub przygotować wystąpienie

autorskie po rosyjsku lub po polsku. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 minut.

* III część-prezentacja multimedialna o Rosji z narratorem po rosyjsku lub po polsku w której

można przedstawić dowolną panoramę wybranej dziedziny np:miasta,zabytki,góry,poczet

pisarzy,piosenkarzy,naukowców,sportowców,kosmonautów itp.

Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 5 minut.


VII.Zasady punktacji:


1.Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać

maksymalnie 72 pkt.

2.Prezentacja stroju lub postaci oraz opis – maksymalnie 45 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

·zgodność stroju z epoką – 3 pkt.

·atrakcyjność prezentacji – 3 pkt.

·estetyka wykonania stroju –3 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 9 pkt.

3.Prezentacja multimedialna- maksymalnie 30 pkt.

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po 6 pkt.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad punktacji.

VIII.Literatura:

1.Echo 1,2 i 3 , wydawnictwo WSiP, B. Gawęcka-Ajchel,Alina Zelesik.

2.Wremena 1,2 i 3 wydawnictwo WSiP, E.Chamrajewa,R.Broniarz

IX.Skład komisji:

2 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Razem,,w Hrubieszowie,1 osoba z Urzędu Miasta w Hrubieszowie,2 osoby z ZS nr 2 w Hrubieszowie

X.Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez:

-Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem’’ w Hrubieszowie
-Urząd Miasta w Hrubieszowie

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział indywidualny i drużynowy.

XI..Podsumowanie konkursu odbędzie się w ZS nr 2 w Hrubieszowie w dniu 15 marca 2018 roku o godz.13,00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia 20.03.2018 roku.

ORGANIZATORZY

 

comments powered by Disqus