Jesteś tutaj

Jakie są efekty zbiórki "Pełny Tornister 2017"?

Zebrano prawie 502 kg żywności!

 

 

 

 

 

 


PROTOKÓŁ

ZE ZBIÓRKI ŻYWNOŚCIOWEJ I KWESTY

„Pełny Tornister”zorganizowanej w dniach 21-22.09.2017 roku w Hrubieszowie

przez Stowarzyszenie Edukacyjne”Razem” w Hrubieszowie

zgromadzonych z udziałem wolontariuszy z SP nr 1,2 i 3 w Hrubieszowie,

ZS nr 2 w Hrubieszowie,OHP w Hrubieszowie,ZS w Werbkowicach

i Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie.


Komisja wyłoniona z organizatorów w składzie:
1.Anna Karkuszewska SP nr 1 w Hrubieszowie, 2.Barbara Brzezicka ZS nr 2 w Hrubieszowie,
3.Marzanna Bednarczuk SP nr 3 w Hrubieszowie,4.Barbara Bień SE ”Razem” w Hrubieszowie,
5.Monika Jabłońska OHP w Hrubieszowie,6.Zuzanna Ciesielczuk ZS w Werbkowicach

stwierdza, że po przeliczeniu produktów żywnościowych w dniach 21-22.09.2017 roku zebrano 501,524 kilogramów żywności oraz datki pieniężne w wysokości 1 580,00 (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt )złotych które zdeponowano na rachunku bankowym stowarzyszenia.Zbiórkę i kwestę przeprowadzono w pobliżu największych placówek handlowych w Hrubieszowie z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z hrubieszowskich szkół,szkoły w Werbkowicach oraz osobom samotnym które cierpią na niedożywienie i głód.


Zebrane produkty podzielono proporcjonalnie na części w zależności od ilości wolontariuszy uczestniczących w zbiórce z każdej szkoły,hufca i stowarzyszenia.Następnie przekazano produkty do pedagoga szkolnego lub reprezentanta,którzy przygotowali listę osób wymagających wsparcia paczkami żywnościowymi.


Na uwagę zasługuje fakt,że pracownicy Inspektoratu ZUS w Hrubieszowie sami zebrali wśród załogi różne artykuły,
co jest pierwszym zorganizowanym działaniem w hrubieszowskim zakładzie pracy w naszym przedsięwzięciu.


Składamy serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Razem" w Hrubieszowie, za wsparcie w postaci paczek spożywczych, zakupu odzieży i dofinansowanie obiadów na stołówkach szkolnych dla naszych dzieci, a przede wszystkim okazaną bezinteresowną pomoc, którą traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II


 Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców oraz wolontariuszy. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. To dzięki tej ofiarności osobom korzystającym z pomocy żyje się łatwiej i piękniej. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.


Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność z serca dziękują rodzice!

 

comments powered by Disqus