Jesteś tutaj

Prośba do wszystkich osób zainteresowanych tematem zmian w sieci szkół

Odezwa pochodzi od Krystyny Szumilas, Pełnomocnika Regionalnego ds. Referendum.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Posłowie, Senatorowie, Radni

 

W związku z wprowadzaną przez rząd zmianą strukturalną i programową w szkołach, która - mimo protestu samorządów, rodziców i nauczycieli - ma obowiązywać od 1 września 2017 roku, rady gmin do 30 marca są zobowiązane podjąć uchwały zmieniające sieć szkół.

Decyzje o likwidacji szkół i nowych okręgach szkolnych wywołują zrozumiały niepokój i obawy rodziców o przyszłość swoich dzieci, nie tylko o jakość edukacji, ale także o bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

Odbieram wiele sygnałów ze środowiska rodziców i nauczycieli, że na spotkaniach z rodzicami, organizowanych przez włodarzy gmin, rodzice często winą za chaos, wynikający z ustawy Prawo oświatowe, obciążają samorządy, a obecni na spotkaniach przedstawiciele kuratora oświaty nie prostują fałszywych informacji. Obecni na spotkaniach posłowie i radni PiS przekazują rodzicom informacje z tzw. "przekazów dnia".

W związku z tym, zwracam się z prośbą do Państwa o udział w planowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów spotkaniach z rodzicami w celu monitorowania procesu powstawania nowej sieci szkół i rzetelnego informowania społeczeństwa o przyczynach i skutkach zmiany. Wszelkie wnioski wynikające ze spotkań proszę przekazywać do biura Zarządu Regionu.

 

Krystyna Szumilas

pełnomocnik regionalny ds. referendum

 

comments powered by Disqus