Jesteś tutaj

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie - pełne nagranie video

Sesja odbyła się 27 stycznia br.

 

 

 

 

 

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie odbyła się 27 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury.

 

Część 1

 - Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

 - Przyjęcie porządku obrad

 - Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniach 21 grudnia i 29 grudnia 2016 roku.

 - Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

 - Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

 - Sprawozdanie Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

 

Część 2

 - Sprawozdanie Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

 - Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa

 

Część 3

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie za 2016 rok  

 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Samorządu Mieszkańców za 2016 rok 

 

Część 4

 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Samorządu Mieszkańców za 2016 rok

 

Część 5

 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z rocznej działalności Samorządu Mieszkańców za 2016 rok 

 

Część 6

 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

 

 - Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu

 

 - Rozpatrzenie projektu uchwaływ sprawie udzielenia pomocy rzeczowejWojewództwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i geodezyjno - prawnej

 

  na remont - przebudowę chodnika w ul. Żeromskiego w Hrubieszowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Witków-Dołhobyczów - granica państwa

 

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość

 

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla zadania pn.:"Wspieranie  efektywności energetycznej sektora mieszkań komunalnych w Hrubieszowie"

 

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 

 

  prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów

 

 

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a osobą fizyczną 

 

Część 7

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a osobą fizyczną

 

Część 8

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a osobą fizyczną

 

Część 9

 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Miejską Hrubieszów a osobą fizyczną 

 - Informacja z wdrażania programu naprawczego Miejskiej Służby Drogowej na lata 2015-2016

 

Część 10

 - Informacja z wdrażania programu naprawczego Miejskiej Służby Drogowej na lata 2015-2016

 - Interpelacje, zapytania i wnioski radnych 

 

Część 11

 - Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

 - Wolne wnioski

 - Zakończenie sesji

 

comments powered by Disqus