Jesteś tutaj

Zobacz ostatnią sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie na video

Zamieszczamy również krótki opis poszczególnych części tego materiału video.

 

 

 

 

 

XXXI sesja RM odbyła się 28 października 2016 r. w budynku hrubieszowskiego Urzędu Miasta.

 

Część 1

- pożegnanie Zbigniewa Doleckiego

- podsumowanie Strefy Kibica

- przyjęcie porządku obrad

 

Część 2

- przyjęcie porządku obrad

- odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych

 

Część 3

- odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych

 

Część 4

- przyjęcie informacji z wdrażania programu naprawczego Miejskiej Służby Drogowej na lata 2015-2016

 

Część 5

- przyjęcie informacji z wdrażania programu naprawczego Miejskiej Służby Drogowej na lata 2015-2016

- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników            bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Hrubieszowa na rok 2017

 

Część 6

- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

- rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla zadania „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach  publicznych w Hrubieszowie" 

- Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

 

Część 7

- interpelacje, zapytania i wnioski radnych

- wolne wnioski

 

Część 8

- wolne wnioski

 

comments powered by Disqus