Jesteś tutaj

Zbliża się kolejna sesja Rady Powiatu Hrubieszowskiego

Zamieszczamy program nadchodzącej sesji RP w Hrubieszowie.

 

 

 

 

 

Sesja odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

 

Program sesji:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na 2017 r.

-    wystąpienie Przewodniczącego Rady,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz informacja o realizacji kontraktu zawartego z NFZ na 2017 r.

-    wystąpienie Starosty,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

-    wystąpienie Starosty,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2016”.

-    wystąpienie Starosty,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski.

-    wystąpienie Starosty,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

-    wystąpienie Starosty,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny stanu technicznego dróg powiatowych.

-    wystąpienie Starosty,

-    dyskusja,

-    podjęcie uchwały

13.    Informacja na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół Nr 2 w Hrubieszowie.

14.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

15.    Wnioski i oświadczenia radnych.

16.    Zakończenie obrad.

 

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

 

comments powered by Disqus