Jesteś tutaj

Styczniowa sesja Rady Powiatu już niedługo

Zamieszczamy program tejże sesji.

 

 

 

 

 

Sesja odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w budynku hrubieszowskiego Starostwa Powiatowego.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

3. Przyjęcie porządku obrad.

 

4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 r.

 

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.

 

    -wystąpienie Starosty,

    -dyskusja,

    -podjęcie uchwały.

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2016 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.

 

    -wystąpienie Starosty,

    -dyskusja,

    -podjęcie uchwały.

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Klasztorowi OO. Bernardynów Zakonu Braci Mniejszych w Hrubieszowie.

 

    -wystąpienie Starosty,

    -dyskusja,

    -podjęcie uchwały.

 

9. Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

 

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 

11. Zakończenie obrad.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

 

comments powered by Disqus