Jesteś tutaj

Czterech uczniów z hrubieszowskich szkół dostanie stypendium wakacyjne

Stypendium przypadnie osobom, które najbardziej podciągną się w nauce w ciągu drugiego semestru obecnego roku szkolnego.

 

 

 

 

Szanowni Uczniowie Szkół Średnich !

 

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że z końcem roku szkolnego 2016/2017 jako Radny Rady Powiatu Hrubieszowskiego chciałbym ufundować Stypendium Wakacyjne w kwocie 250zł. dla:

 

+ jednego ucznia szkoły średniej z Zespołu Szkół nr 1

 

+ jednego ucznia szkoły średniej z Zespołu Szkół nr 2

 

+ jednego ucznia szkoły średniej z Zespołu Szkół nr 3

 

+ jednego ucznia szkoły średniej z Zespołu Szkół nr 4

 

Warunkiem otrzymania stypendium w kwocie 250 zł, będzie uzyskanie najwyższego wzrostu średniej ocen z półrocza 02.2017 na koniec roku szkolnego 06.2017.

 

Przykład: Janek na półrocze miał średnią ocen 2,23, na koniec roku miał średnią 3,11. Wzrost średniej ocen u Janka wyniósł 3,11-2,23=0,88. Małgosia na półrocze miała średnią ocen 4,55, na koniec roku miała średnią 5,41. Wzrost średniej ocen u Małgosi wyniósł 5,41-4,55=0,86. Większy wzrost średniej uzyskał Janek 0,88>0,86 i to on otrzyma stypendium.

 

Zachęcam wszystkich uczniów do nauki, rozwoju i do podwyższenia swojej średniej ocen. O stypendium nie mogą starać się uczniowie z ocenami niedostatecznymi uzyskanymi na pierwszy semestr lub na koniec roku szkolnego oraz uczniowie klas maturalnych.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: michal.miscior@wp.pl

 

Michał Miścior

 

comments powered by Disqus