Jesteś tutaj

Jak hrubieszowska szkoła obchodziła Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie gościł kilku fachowców - zobacz więcej szczegółów.

 

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz dziewiąty przyłączył się do obchodów „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości” – najważniejszego na świecie wydarzenia promującego przedsiębiorczość.

Celem tej globalnej inicjatywy, która obchodzona była w listopadzie 2016r. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

W ramach „ŚTP” Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

Projekt składał się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano zajęcia w ramach modułu „Biznes przy tablicy”.

Pracownik i pracodawca. Pani Magda Załuska z Powiatowego Urzędu Pracy omawiała aktualne oferty pracy na rynku lokalnym i krajowym. Informowała uczniów o wsparciu finansowym na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Mówiła również o szkoleniach i doradztwie, z których można korzystać przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Poinformowała o stopie bezrobocia w Polsce, województwie lubelskim i powiecie hrubieszowskim. Omówiła sieć europejskich służb zatrudnienia – EURES, które wspierają mobilność w dziedzinie zatrudnienia w krajach UE i nie tylko. W spotkaniu uczestniczyły klasy: Itc i Itd.

Własna firma, etyczny biznes, Pan Michał Miścior - właściciel firmy Nowa Technika inspirował młodzież do wyznaczania sobie celów. Powoływał się na przykłady z własnego doświadczenia, by przybliżyć, jak te cele zrealizować. Uświadamiał młodzieży konieczność postępowania w sposób przedsiębiorczy, jeśli chcą oni odnieść sukces w życiu prywatnym i zawodowym. Opowiadał, jak założył własną firmę. Mówił też o korzyściach, jakie wynikają z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Przedstawił profil działania swojej firmy, model zarządzania i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IVtd, Itc i IIIta.

Własna-firma – zawody przyszłości. Panie - Kinga Radlińska i Wiesława Łuczak z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowały i omówiły film edukacyjny związany z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Pani Wiesława Łuczak zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Mówiła o możliwości znalezienia pracy w kraju i za granicą. Informowała o sieci EURES, która oferuje bezpłatną pomoc. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IItb, IIta i II a.

Marketing firmy. Pan Jarosław Sajkiewicz - pracownik Kaufland Polska opowiedział młodzieży o strukturze organizacyjnej i zasadach zatrudnieniu w dużej firmie. Oprowadzając uczniów po markecie, przedstawił strategię marketingową przedsiębiorstwa. Inspirował młodzież do zadawania pytań i interesująco na nie odpowiadał. W spotkaniu wzięła udział klasa Itc.

Pani Barbara Matyka - Rzecznik Konsumenta szczegółowo zapoznała uczniów z regulacjami prawnymi dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej, opowiedziała również o okolicznościach i możliwościach odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży. Poinformowała, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Nasz prelegent omówił też procedury postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. W spotkaniu wzięły udział klasy: III tc, IIa, IIta i Itc.

Panie - Małgorzata Danilczuk i Halina Ciowch, reprezentujące Bank Pekao, zapoznały uczniów z ofertą banku skierowaną do przedsiębiorców, ale też dzieci i młodzieży. Omówiły także zasady bezpiecznego korzystania z kart płatniczych, wskazały też, jakie korzyści mają klienci, zakładający Eurokonto Intro (ubezpieczenie ASSISTANCE za granicą), Eurokonto Kieszonkowe dla młodzieży, a także jak łatwo korzystać z serwisu internetowego Pekao24. W spotkaniu wzięły udział klasy: IIItc, IVta, IVtd i IItc.

Akcję w szkole koordynowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych - Ewa Krasińska i Urszula Grądz, które dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom biorącym udział w „ŚTP” za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Ucząc przez działanie, oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy. Staramy się rozwijać umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtujemy aktywny stosunek do życia.

 

Ewa Krasińska

 

comments powered by Disqus