Jesteś tutaj

Jakie efekty przyniosła akcja "Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc" w Hrubieszowie?

Zamieszczamy szczegółowe wyniki zbiórki pieniędzy oraz żywności.

 

 

 

 

 

06.04.2017

Po przeliczeniu produktów żywnościowych ze zbiórki i kwesty WIELKANOCNY KOSZYK WIELKICH SERC w Hrubieszowie w dniach 30-31.03.2017 roku zebrano 438,020 (czterysta trzydzieści osiem kilogramów dwadzieścia dekagramów) oraz datki pieniężne w wysokości 1.383,22 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze),które zdeponowano na rachunku bankowym stowarzyszenia. Zbiórkę i kwestę przeprowadzono w pobliżu największych placówek handlowych w Hrubieszowie z przeznaczeniem na wsparcie dzieci z hrubieszowskich szkół i szkoły w Werbkowicach ,które cierpią na niedożywienie i głód.Zebrane produkty podzielono proporcjonalnie na części w zależności od ilości wolontariuszy uczestniczących w zbiórce z każdej szkoły,hufca i stowarzyszenia. Następnie przekazano produkty do pedagoga szkolnego lub reprezentanta,którzy przygotowali listę dzieci wymagających wsparcia paczkami żywnościowymi.  Zebrane środki wydatkowano na wsparcie uczniów ze szkół uczestniczących w zbiórce.

 

ZESTAWIENIE POZYSKANYCH PRODUKTÓW 

przez

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie

na Wiosennej Zbiórce Żywności 30-31.03.2017 roku

pod hasłem „Wielkanocny Koszyk Wielkich Serc”   

Kod Rodzaj artykułu spożywczego Waga   

1 Pieczywo, ciasta        0,000 kg   

2 Słodycze      14,000 kg   

3 Kawa, cykoria, herbata,kakao        0,900 kg   

4 Muesli, płatki        2,700 kg   

5 Czekolada        7,000 kg   

6 Kremy, desery        0,000 kg   

7 Mleko, nabiał        0,000 litry         

8 Mąka      37.000 kg   

9 Makarony    118,700 kg   

10 Owoce, warzywa suszone        0,000 kg   

11 Zupy        0,000 kg   

12 Przyprawy, sosy        0,000 kg   

13 Oleje, tłuszcz          11,700 litrów   

14 Cukier      70,000 kg   

15 Konserwy z owoców        0,000 kg   

16 Konserwy z warzyw        0,000 kg   

17 Konserwy rybne        1,020 kg   

18 Konserwy mięsne      22,800 kg   

19 Dania gotowe        0,000 kg   

20 Odżywki dla dzieci        0,000 kg   

21 Napoje i wody sodowe        0,000 litrów   

22 Owoce mrożone        0,000 kg   

23 Warzywa mrożone        0,000 kg   

24 Ryby, skorupiaki, mrożone        0,000 kg   

25 Mięso, drób mrożone        0,000 kg   

26 Ryż      74,000 kg   

27 Kremy i desery mrożone        0,000 kg   

28 Owoce świeże        0,000 kg   

29 Warzywa świeże        0,000 kg   

30 Artykuły szkolne        0,000 kg   

31 Kasza      78,200 kg   

32 Ryby        0,000 kg   

33 Dżemy        0,000 kg   

34 Sól        0,000 kg         

Razem    438,020 kg   

Komisja  w  składzie:Adam Czerniachowski i Mateusz Antosiewicz 

pod opieką Anny Karkuszewskiej i Tomasza Wojciecha Antoniuka.  

Składamy serdeczne podziękowanie dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Razem" w Hrubieszowie, za wsparcie w postaci paczek spożywczych, zakupu odzieży i dofinansowanie obiadów na stołówkach szkolnych dla naszych dzieci, a przede wszystkim okazaną bezinteresowną pomoc, którą traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. 

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

 

Szczególne podziękowania kierujemy dla wszystkich darczyńców oraz wolontariuszy. Wasza empatia, wrażliwość i dobroć budzą nasz największy szacunek. To dzięki tej ofiarności osobom korzystającym z pomocy żyje się łatwiej i piękniej. Jesteście wzorem do naśladowania nie tylko dla Waszych koleżanek i kolegów, ale i dla całej społeczności.

 

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność z serca dziękują rodzice!

 

 

comments powered by Disqus