LIST OTWARTY

 

Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie już po raz drugi (pierwszy raz przed rekrutacją) stało się przedmiotem złośliwego ataku, mającego na celu zdeprecjonowanie placówki. Można by postawić pytanie: Komu na tym zależy?

W tym roku szkoła nasza obchodzi jubileusz 90-lecia. Wniosła niepodważalny wkład w budowanie środowiska inteligencji Hrubieszowa. Wśród niej są: prawnicy, inżynierowie, lekarze, nauczyciele, profesorowie wyższych uczelni, duchowni, parlamentarzyści, dyrektorzy znaczących instytucji i dyrektorzy szkół.

Liceum do dziś dba o wysoki poziom kształcenia, a decydują o tym nie opinie uczniów innych szkół i sfrustrowanych uczniów naszej szkoły (czy, aby na pewno?), którzy boją się podpisać je nazwiskiem, lecz wyniki olimpiad i egzaminów zewnętrznych, a te ma „Staszic” najwyższe.

W roku 2006, w rankingu szkół byłego województwa zamojskiego, liceum nasze znalazło się na 3 miejscu, po III LO w Zamościu i LO ONZ w Biłgoraju („Tygodnik Zamojski” z dn. 24 maja 2006 r.), a rok później na 5 miejscu („Tygodnik Zamojski” z 23 maja 2007 r.). W ostatnich dwóch latach mieliśmy najwięcej w Hrubieszowie, bo 4 laureatów olimpiad i konkursów na szczeblu ogólnopolskim, dających uczniom indeksy na renomowane uczelnie. Byli to: Łukasz Stawicki, Katarzyna Adamkiewicz, Agnieszka Bernaś i Jacek Kurzydłowski – obecnie uczeń kl. III b (biol.-chem.), mający możliwość wstępu na 59 uczelni w Polsce, m. in. UJ, UW.

Wyniki egzaminów maturalnych pozwalają w znakomitej większości naszym absolwentom dostać się na dobre uczelnie. Nie są nam jeszcze znane wybory kierunków dalszego kształcenia wszystkich byłych uczniów. Oto ci, których losy są nam znane:


 

Uniwersytet Jagielloński – 8 osób

Akademia Medyczna w Warszawie – 1 osoba

Uniwersytet Warszawski – 5 osób

Akademia Medyczna w Lublinie – 11 osób

UMCS w Lublinie – 25 osób

Akademia Medyczna UJ w Krakowie – 1

Uniwersytet Łódzki – 2 osoby

Akademia Medyczna we Lwowie – 1 osoba

Uniwersytet Toruński – 1 osoba

Politechnika Krakowska – 4 osoby

Katolicki Uniwersytet Lubelski – 5 osób

Politechnika Wrocławska – 3 osoby

Uniwersytet Rzeszowski – 2 osoby

Politechnika Lubelska – 14 osób

AGH w Krakowie – 8 osób

WAT – 1 osoba

Akademia Świętokrzyska – 4 osoby

Politechnika Warszawska -1 osoba

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – 3

Akademia Rolnicza w Lublinie – 25 osób

Akademia Ekonomiczna w Krakowie – 1

Akademia Rolnicza w Krakowie – 3 osoby

Akademia Ekonomiczna w Katowicach - 1

Akademia Pedagogiczna w Krakowie – 1

APS w Warszawie -1 osoba

PWSZ w Białej-Podlaskiej – 3 osoby

Szkoła Policyjna w Szczytnie – 1 osoba

Wyższe Seminarium Duchowne – 1 osoba


 


 

Umożliwianie przedstawiania na forum agresywnych i kłamliwych opinii oraz ich powtarzanie jest dla społeczności szkolnej: grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców krzywdzące i niesprawiedliwe, a przede wszystkim wywołuje falę niepotrzebnych wzajemnych ataków. Nie chcemy brać udziału w pseudowyścigach, ale nie pozwolimy też niszczyć wizerunku naszej szkoły.

Każda ze szkół hrubieszowskich ma bardzo dobrych nauczycieli i cieszy się sukcesami swoich uczniów. Zapraszamy je do współpracy i przyjaznych gestów.


 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół Nr 2 w Hrubieszowie


 

 

 

 

 

dodał: Norbert Kucyk