HRUBIESZOWSKIE ORŁY
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

link do plakatu

 

link do prezentacji

 

link do prezentacji 2