Miejska Biblioteka Publiczna

w Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7a, tel. 084 696 30 47; fax 084 697 00 55

http://www.mbphrubieszow.w.pl/

e-mail: mbp.hrubieszów@wp.pl

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie oraz Hrubieszowskim Domem Kultury, pragnąc uczcić 160 rocznicę urodzin i 95 rocznicę śmierci Bolesława Prusa, organizuje w dniu 9 V 2007 roku Marsz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w strojach z epoki pisarza. Trasa przemarszu: wymarsz z budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa i dalej ulicami: Listopadowa, Mickiewicza, Piłsudskiego, Ludna, Prosta, Plac Wolności, Narutowicza, mjr H. Dobrzańskiego-„Hubala”, Park Miejski i złożenie kwiatów przez dzieci i  młodzież pod pomnikiem patrona szkoły, następnie ulicą 3-Maja do budynku Hrubieszowskiego Domu Kultury.

W dalszej części działań planowana jest lekcja historii na żywo w postaci montażu słowno-muzycznego „ Spotkanie z Prusem ” ( przygotowanego przez uczniów SP 1; przybliżająca sylwetkę Bolesława Prusa i obraz epoki, w której żył on i tworzył). Na ten dzień zaplanowane jest również rozstrzygnięcie konkursów plastycznych poświęconych sławnemu hrubieszowianinowi i wręczenie nagród laureatom.

 

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich regionalistów i osoby zainteresowane uczczeniem rocznicy urodzin Bolesław Prusa dnia 9 V 2007 r. o godz. 11³º do Sali Widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury