Horodło dnia 30.04.2007r.

 

 

I.0717/22/07

 

OGŁOSZENIE

o II przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

               Gminy Horodło, 22-523 Horodło, ul. Jurydyka 1, woj. lubelskie tel.

(0-84) 6515447, fax (0-84) 6515443 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na:

sprzedaż samochodu osobowego marki FSO - Warszawa Polonez Caro 1,6  rok produkcji 1996, nr nadwozia CE0324808.

Przetarg odbędzie się dniu 15.05.2007 r. o godz. 10.00  w siedzibie zamawiającego.

Cena wywoławcza 1.950 PLN.

Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 20 zł.

Wadium w wysokości 195 PLN należy wpłacić do dnia 11.05.2007 r. włącznie, na rachunek Urzędu Gminy Horodło, Bank Spółdzielczy Werbkowice o/ Horodło nr 25 9642 1019 2002 0900 0635 0001.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygra przetarg w ciągu 7 dni od daty przetargu nie przystąpi do umowy sprzedaży.

Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z transakcją sprzedaży.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje udzielane są pod nr. Tel. (0-84) 65-15-402,                             Fax (084) 65 15 443.  

 

 

 

 

 

nadesłane przez: Urząd Gminy Horodło