Jesteś tutaj

List od Pani Minister

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przesłała list gratulacyjny

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka przesłała list gratulacyjny

 

„(…) z okazji zdobycia przez uczennicę Kingę Panasiewicz II nagrody w międzynarodowym konkursie Intel International Science and Engineering fair.

Zajęcie II miejsca w najstarszym i najbardziej prestiżowym światowym konkursie naukowym dla uczniów to ogromny sukces – jestem pełna podziwu dla 17-letniej Kingi, która opracowała system autorskich ćwiczeń pomagających zsynchronizować pracę obu półkul mózgowych …”

Pani minister prof. Barbara Kudrycka uznała, że sukces uczennicy tej szkoły „ (…) to niezaprzeczalny dowód wysokiego poziomu kształcenia i umiejętności tworzenia przyjaznej atmosfery dla ambitnych uczniów. Rozwijanie twórczego i intelektualnego potencjału młodych ludzi, wspieranie w odkrywaniu pasji, talentów oraz inspirowanie do pogłębiania zainteresowań naukowych jest najlepszą drogą do wychowania przyszłych polskich laureatów najwyższych światowych nagród.”

 

Z wyrazami głębokiego szacunku

Barbara Kudrycka

www.staszic.pl

 

comments powered by Disqus