Janki

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Z najstarszych aktów notarialnych z końca XIX wieku sporządzonych w języku rosyjskim dowiadujemy się, iż wieś była kiedyś częścią majątku Gustawa Kaczkowskiego. Należało do niego kilka wiosek leżących nieopodal Janek m.in. Moniatycze, Nowosiółki . Nazwa wsi pochodzi od imienia ojca Gustawa Kaczkowskiego – Jana.

16 listopada 1872 sporządzono akt notarialny w biurze hrubieszowskiego notariusza Szymona Głuszczyńskiego, zgodnie z treścią, którego Gustaw Kaczkowski sprzedał swoje dobra obejmujące powierzchnię 408 morg - właśnie wieś Janki, za łączną sumę 23675 rubli i 80 kopiejek srebrem. Nabywcami tej ziemi było 46 rodzin, którzy przybyli na te tereny z obszaru dawnej Galicji i okolic dzisiejszej Nowej Sarzyny. To oni pobudowali się na tych terenach, stworzyli społeczność wsi Janki, która istnieje do dziś. Oczywiście pierwsi mieszkańcy dawno już zmarli, lecz ich potomkowie nadal mieszkają w Jankach. Przetrwały nawet nazwiska pierwszych mieszkańców np. Zebzda, Wawrzaszek, Wośko, Konior, Janiec, Kot.Z najstarszych aktów notarialnych z końca XIX wieku sporządzonych w języku rosyjskim dowiadujemy się, iż wieś była kiedyś częścią majątku Gustawa Kaczkowskiego. Należało do niego kilka wiosek leżących nieopodal Janek m.in. Moniatycze, Nowosiółki. Nazwa wsi pochodzi od imienia ojca Gustawa Kaczkowskiego – Jana.

16 listopada 1872 sporządzono akt notarialny w biurze hrubieszowskiego notariusza Szymona Głuszczyńskiego, zgodnie z treścią, którego Gustaw Kaczkowski sprzedał swoje dobra obejmujące powierzchnię 408 morg - właśnie wieś Janki, za łączną sumę 23675 rubli i 80 kopiejek srebrem. Nabywcami tej ziemi było 46 rodzin, którzy przybyli na te tereny z obszaru dawnej Galicji i okolic dzisiejszej Nowej Sarzyny. To oni pobudowali się na tych terenach, stworzyli społeczność wsi Janki, która istnieje do dziś. Oczywiście pierwsi mieszkańcy dawno już zmarli, lecz ich potomkowie nadal mieszkają w Jankach. Przetrwały nawet nazwiska pierwszych mieszkańców np. Zebzda, Wawrzaszek, Wośko, Konior, Janiec, Kot.

 

Mat31 - mefiu3107@op.pl