Moniatycze

zdjęcia robił Ofek

 

 

MONIATYCZE - wieś w gm. Hrubieszów. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1394 r.
Zabytki: Pierwszy tutejszy kościół został wzniesiony jeszcze przed 1472 r. spalił się w końcu XVI w., remontowany lub wzniesiony od nowa w 1599/1603 r.; następny z fundacji Józefa Kuropatnickiego w 1740, zaś obecny w 1873 roku. Wszystkie owe budowle byty drewniane. Istniał tu również murowany dwór szlachecki (zapewne z I poł. XIX w.), zniszczony podczas działań wojennych I wojny światowej.