Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Hrubieszowie

 

Hrubieszów, 3-go Maja 15 (wejście od podwórza)

tel. (84) 696 24 10

 

 

 

 

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża:

 

 • opieka i pomoc potrzebującym

 • promocja zdrowego stylu życia

 • promocja honorowego krwiodawstwa

 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

 • programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży

 • poszukiwanie zaginionych (Biuro Informacji)

 • upowszechnianie idei, podstawowych zasad ruchu i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

 • współpraca zagraniczna

 • udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych

 • pomoc władzom państwowym

 • więcej informacji www.pck.org.pl