Jesteś tutaj

Położenie

Położenie Hrubieszowa


 


 

 

Położenie: 23°53' E - 50°48' N  nad Huczwą

Miasto leży w strefie nadgranicznej

Kod pocztowy: 22-500

Powierzchnia - 32.79 km2
2.58% powierzchni powiatu w tym:

- użytki rolne: 72.0%
- użytki leśne: 3.0%

Drogi dojazdowe
- krajowe:
74 - Sulejów - Kielce - Opatów - Ożarów - Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - Zamość - Hrubieszów - Zosin > Granica Państwa (PL-UA)

- wojewódzkie:
844 - Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów (Granica Państwa PL-UA)

Oznaczenia na tablicach rejestracyjnych: LHR + litera i 3 cyfry od 000 do 999

 

comments powered by Disqus