Starostwo Powiatowe

www.starostwo.hrubieszow.pl

 

 

 

Starostwo Powiatowe jest urzędem wykonującym zadania powierzone mu przez Sejm w ustawach i zadania wynikające z porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej; również Rada i Zarząd powiatu mogą uchwalić dla Starostwa dodatkowe zadania do wykonania.

Starostwo podzielone jest na wydziały, które zajmują się m. in. kulturą i oświatą, budownictwem, rolnictwem, czy promocją powiatu. To w Starostwie, (w Wydziale Komunikacji) zarejestrujesz swój samochód i odbierzesz prawo jazdy; a jeśli np. chcesz zorganizować publiczną zbiórkę pieniędzy lub zmienić „obciachowe” nazwisko – możesz zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego.

Na czele Starostwa stoi Starosta – Pan inż. Marian Grabik, wybrany na to stanowisko przez Radę Powiatu. Jest on szefem urzędu, ale sam też ma szefa. Pracodawcą dla Starosty jest Przewodniczący Rady.

Rada wybierana jest przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, jest ona organem stanowiącym (ustanawia tzw. prawo miejscowe) i kontrolnym powiatu. Rada powołuje Zarząd powiatu, będący organem wykonawczym.

 

 

 

 

Nasz powiat jest najbardziej na wschód wysuniętym powiatem Polski a Hrubieszów – najbardziej na wschód wysuniętym miastem. Bliżej mamy stąd do Włodzimierz Wołyńskiego i do Łucka (oba miasta na Ukrainie) niż do stolicy, a nawet do Lublina. Bliżej też (i pewnie taniej) jest wybrać się na wycieczkę do Lwowa niż do Warszawy.
Powiat hrubieszowski utrzymuje partnerskie kontakty z powiatami i miastami Ukrainy: z rejonem Włodzimiersko - Wołyńskim, Sokalskim i miastem Czerwonograd. Współpraca ma wszechstronny charakter począwszy od wymiany kulturalnej (coroczne Nadbużańskie Spotkania Artystyczne) i sportowej poprzez współpracę administracji aż do kontaktów gospodarczych.
Powiat utrzymuje także kontakty z partnerem niemieckim - powiatem Soest w Północnej Westwalii Nadrenii. Również gminy powiatu hrubieszowskiego mają podpisane porozumienia o współpracę ze stroną ukraińską: miasto Hrubieszów, gmina Trzeszczany i gmina Hrubieszów - z Włodzimierzem Wołyńskim; gmina Dołhobyczów - z Warężem. Kolejnym przykładem współpracy międzynarodowej są umowy i porozumienia gmin Werbkowice i Mircze zawarte z partnerem węgierskim.
Hrubieszowszczyzna jest wymarzonym miejscem dla wszystkich szukających odpoczynku od zgiełku miasta. Łąki, wiosenne rozlewiska oraz piękna dolina Bugu stanowią raj dla amatorów wędkowania i szeroko pojętej agroturystyki. W czasie przyrodniczych wycieczek można natknąć się na sarnę, borsuka, a nawet bobra lub susła, zaś lis, zając, wiewiórka– to gatunki bardzo pospolite w tym rejonie. Podobnie bocian, o którego upodobaniu do naszych stron świadczy szlak bocianich gniazd ciągnący się od Husynnego po Matcze.
Niewątpliwą atrakcją powiatu jest naturalnie ukształtowana dolina Bugu, w którym złowić można karpia, szczupaka, leszcza, bolenia, klenia i rekordowego suma. Rzeka jest również miejscem cyklicznej imprezy – Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego, który od czterech lat przyciąga tu entuzjastów tego sportu z wielu stron Polski.
Ziemia hrubieszowska to również bogata historia, której ślady – m. in. w postaci pałacyków, dworków, cerkwi i kapliczek podziwiać można w wielu miejscowościach na terenie całego powiatu – m. in. w Czumowie (pałacyk), Strzyżowie (pałac Lubomirskich), Chłopiatynie (cerkiew), Mycowie (kapliczka), Kryłowie (ruiny zamku) czy Werbkowicach (pałacyk).