Zespół Szkół nr 2

dawniej Staszic

www.staszic.pl

 

 


strona klasy matematyczno - informatycznej www.matinfstaszic.hrubieszow.info


 

Absolwenci:

1984 - 1988 mat-fiz

 

proszę o przysyłanie informacji o absolwentach na meila misiek@hrubieszow.info


 

Jerzy Krzysztofowicz, ur. 12 maja 1934 r. w Tomaszowie Lubelskim. Sportowiec, trener, nauczyciel akademicki. Dzieciństwo i młodość spędził we Włodzimierzu. Później, po wojnie mieszkał z rodziną w Hrubieszowie, gdzie zdał maturę w 1953 r. w LO im. Ks. St. Staszica. W Hrubieszowie intensywnie udzielał się sportowo, głównie w piłce nożnej i lekkiej atletyce. W 1957 ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie ze specjalnością trener piłki nożnej. Od tego momentu mieszkał, pracował a także grał przez jakiś czas w piłkę nożną (KS Czarni) w Słupsku: jako nauczyciel WFu w II LO im. Adama Mickiewicza od 01.08.1957 do 22.11.1961, od 1960 w Studium Nauczycielskim, a wraz z utworzeniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku w 1969 r. objął stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Prowadził pracę trenerską z piłkarzami KS Czarni (1957-65), MKS Cieśliki (1959-65), GKS Gryf (1969-75), trener koordynator w Słupskim OZPN (1983-86). Działacz społeczny: członek Wydziału Szkolenia OZPN Koszalin (1960-65); OZPN Słupsk: przewodniczący Wydziału Szkolenia (1976-86), wiceprezes ds. sportowych (1991-92), prezes SOZPN (od września 1992); był wiceprezesem AZS, wiceprezesem ds. szkoleniowych Wojewódzkiej Federacji Sportu w Słupsku, członkiem Komisji Piłkarstwa PZPN w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki prowadził badania z zakresu historii kultury fizycznej, głównie piłki nożnej na ziemiach pomorza środkowego oraz kresach wschodnich oraz zagadnieniami koordynacji ruchowej. Doktorat uzyskał 24 marca 1981 (Zarys kultury fizycznej w województwie koszalińskim w latach 1945 – 1975. AWF Poznań, promotor: Jerzy Gaj, recenzenci: Andrzej Czarnik, Bernard Woltmann).

 Najważniejsze publikacje:

·        Krzysztofowicz, Jerzy; Kulasek, Zygmunt. V lat sportu akademickiego w Słupsku; Słupsk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977.

·        Krzysztofowicz, Jerzy. Zarys historii kultury fizycznej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975. Słupsk: WSP, 1984

·        Krzysztofowicz, Jerzy. Zagadnienia kultury fizycznej w klasach I-III: poradnik metodyczny; Słupsk: WSP, 1992

·        Krzysztofowicz, Jerzy. Piłka nożna na ziemi słupskiej w latach 1945-1993; Słupsk: Słupski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 1994

·        Krzysztofowicz, Jerzy. Piłka nożna na Ziemi Lwowskiej 1894-1939; Warszawa: PZPN, Oficyna wydawnicza ‘Spar’, 1996

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Złotą Odznaką ZNP (1972), Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej (1966), Złotą Odznaką AZS (1979), Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1982), Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Słupskiego" (1979).

Zmarł 14 kwietnia 1995 r.

Obecnie corocznie rozgrywany jest w grudniu Halowy Turniej Gryfcia im. Dra Jerzego Krzysztofowicza. W 2010 r. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Słupsku na jubileusz 5-lecia swojego istnienia przyjęła za patrona dra Jerzego Krzysztofowicza.

Artykuł w czasopiśmie - Pomorska Piłka - Grudzień 2010

Źródła:

·      http://195.205.217.121/listabsolwentow.php

·      http://lubiehrubie.pl/wyniki-wyszukiwania&q=Krzysztofowicz

·      http://lo2.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=76

·      Pomorska piłka – grudzień 2010, magazyn Pomorskiego ZPN

·      Alicja Świetlicka, Elżbieta Wisławska, Znani słupszczanie. Szkice biograficzne z powojennych dziejów miasta, ARW LenART, Słupsk 2003

 

 


 

 

 

Studniówka - 24 lutego 1962 r.

 

zdjęcia zespołu tanecznego LO im. St. Staszica z tymi studniówkowymi uczestnikami.
Jest to zespół którego twórcą i opiekunem był Pan profesor Drewnik. Zespół ten działał w latach 1958-1962.

zdjęcia nadesłane przez Zbigniewa Sapińskiego to 2 zdjęcia : " GRUPA UCZENNIC I UCZNIÓW Z XIa 16.03.1962."
 oraz jedno: " TRZEJ KOLEDZY Z XIa 25.03.1962 W DRODZE DO
SZKOŁY.
 DZISIAJ ULICA KOŚCIELNA WTEDY DWORZEC PKS".
 Dodam tylko, że po lewej zdjęcia jest cerkiew, a po prawej
 dzisiaj stoi blok który jest widoczny w kamerze " na żywo".
 Druga grupa 3 zdjęć, to obóz wędrowny na trasie Krościenko -
 Krynica. Proszę wię zamieścić podpis:
 " OBÓZ WĘDROWNY KROŚCIENKO - KRYNICA 03.07.1961 - 19.07.1961
 Z UCZNIAMI "STASZICA" POD KIEROWNICTWEM PANA PROF. ŚWIĘCHA"
 

zdjęcia nadesłane przez Zbigniewa Sapińskiego


Zespół taneczno-kabaretowo-ludowy pod kierownictwem pana profesora Drewnika. Rok 1961.
 

Wycieczka uczniów "Staszica" do trójmiasta 1958/1959. Tutaj Gdańsk-Oliwa.
 

 

Podwórze "Staszica". Widok na ulicę 3-go Maja. 01 maj 1959.
 

Wagary ( niestety ) nad Bugiem 20.03.1961. Oczywiście uczniowie "Staszica". Niżej podpisany też tam jest.
 

zdjęcia nadesłane przez Zbigniewa Sapińskiego


Absolwenci L.O. im. St. Staszica

ZNOWU RAZEM PO 45 LATACH.
 
 HRUBIESZÓW, 16.06.2007.
                                                                     
   ZBIGNIEW SAPIŃSKI 


Stara Gwardia "Staszica", pozdrawia. 2012

nadesłane przez Pana Zbigniewa Sapińskiego


 

 

Stara Gwardia "Staszica", wypoczywa. 2014

nadesłane przez Pana Zbigniewa Sapińskiego