Straż Miejska w Hrubieszowie

 

Hrubieszów, ul. 3-go Maja 15

tel. alarmowy  986, tel. (84) 696 23 82 wew.52

 

 

 

 

     Straż Miejska jest samorządową mundurową formacją mającą za zadanie ochronę porządku publicznego na terenie miasta. Straż Miejska w czasie swoich działań współpracuje ściśle z Policją, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Urzędem Skarbowym. Współpraca polega na wymianie informacji i wspólnych działaniach kontrolnych. Straż Miejska powołana została do ochrony porządku publicznego na terenie miasta Hrubieszowa.

 

  • Zadania Straży Miejskiej:

  • prewencja poprzez patrolowanie miejsc publicznych w celu uniemożliwiania i reagowania na przestępstwa i wykroczenia

  • działania dotyczące zachowania estetycznego wyglądu obiektów, urządzeń użyteczności publicznej oraz posesji prywatnych i ich otoczenia

  • ujawnianie wykroczeń drogowych

  • zabezpieczanie imprez masowych samodzielnie lub we współpracy z Policją

  • informowanie odpowiednich służb o zauważonych nieprawidłowościach lub uszkodzeniach np. uszkodzenia trakcji energetycznej, awarie wodociągowe