Koło Wędkarskie PZW nr 22

przy PKS Hrubieszów

 

Hrubieszów, ul. Nowa 14 (Baza PKS)

 

 

 

 

Biuro czynne:

wtorek - 10:00 - 13:00

piątek - 09:00 - 11:00

na dzień 01.08.2003 r. koło liczy 243 członków

 

 

 

1. Historia powstania, działalność i władze koła.

2. Propagowanie wędkarstwa i działalność sportowa.

3. Ochrona i zagospodarowanie wód.

4. Osiągnięcia i wyniki sportowe członków koła.

 

 

 

1. Historia powstania, działalność i władze koła.

 

     Koło PZW przy PKS w Hrubieszowie powstało w 1981 r. z inicjatywy kolegów wędkarzy: Leszek Barczak, Witold Pukaluk, Jan Hawryluk, Kazimierz Hajkiewicz, Zdzisław Jaśkowiec.

     Działalność Koła wędkarskiego PZW przy PKS w Hrubieszowie oparta jest o statut Polskiego Związku Wędkarstwa. Nabór członków koła i wybór władz koła odbywa się wg wytycznych zawartych w statucie. Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie koła wybierają członków Zarządu Koła i Prezesa.

     W trakcie ostatniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w styczniu 2003 r. wybrane zostały aktualne władze naszego koła:

 

     Prezes - Zygfryd Kalbarczyk

     Vice Prezes - Mariusz Bilik

     II Vice Prezes - Ryszard Dąbrowski

     Sekretarz - Tomasz Kozielski

     II Sekretarz - Mirosław Kowalczyk

     Gospodarz - Artur Jędra

 

Wyżej wymienieni członkowie swoje funkcje będą pełnić przez okres czterech lat.

 

 

 

 

2. Propagowanie wędkarstwa i działalność sportowa.

 

     Zadaniem sekcji sportowej jest organizacja i przeprowadzanie zawodów wędkarskich dla członków koła. Priorytetowym celem sekcji sportowej jest praca z młodzieżą. Instruktorzy sportowi Mariusz Bilik i Jacek Ganc zgromadzili wokół siebie grupę wędkarzy, którzy od dwóch lat aktywnie uczestniczą w szkoleniach i startują w imprezach wędkarskich na szczeblu okręgu.

     Do  wyróżniających się młodych wędkarzy można zaliczyć:

   - Grabarczuk Cezary

   - Grabarczuk Norbert

   - Ganc Krzysztof

 

 

 

 

 

3. Ochrona i zagospodarowanie wód.

 

     Jednym z ważniejszych celów stawianych członkom przez nasze koło jest użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko wędkarskiej a także ochrona wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami.

     W celu realizacji powyższych założeń powołana została przy naszym kole Społeczna Straż Rybacka. Założycielem SSR i jej długoletnim komendantem był Zygfryd Kalbarczyk. Po nominacji Kol. Kalbarczyka na stanowisko Komendanta Powiatowego SSR funkcję komendanta koła przejął Stanisław Semeńczuk, który prowadzi 15-osobową grupę strażników. W 2002 roku grupa ta osiągnęła bardzo dobre wyniki w walce z kłusownictwem:

   - zarekwirowanych sieci - 37szt.

   - zarekwirowanych wędzisk - 28 szt.

   - zarekwirowanych sznurów - 72 szt.

   - oraz inny sprzęt kłusowniczy.

     Ponadto nasi strażnicy aktywnie współpracują z Policją, Strażą Graniczną oraz Państwową Strażą Rybacką

 

 

 

4. Osiągnięcia i wyniki sportowe członków koła.

    

Osiągnięcia sportowe:

   - Okręgowe Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej - Grabarczuk Norbert - m. V

   - Mistrz koła w konkurencji spławikowej - Mariusz Bilik - seniorzy

   - Mistrz koła w konkurencji spławikowej - Cezary Grabarczuk - juniorzy

   - Okręgowe Zawody Rzutowe - Cezary Grabarczuk m. I; Norbert Grabarczuk m. II

 

Osiągnięcia wędkarskie:

   - Mariusz Bilik - boleń 4 kg (rz. Bug)

   - Gustaw Bilik - lin 1,9 kg (zb. Husynne - Chełm)

   - Andrzej Głębocki - sum 12 kg i szczupak 10,6 kg

   - sandacz, szczupaki