Kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Kościoła p.w. MBN Pomocy
w Hrubieszowie

 

    Kościół został wybudowany przez władze carskie razem z koszarami w latach 1903 – 1905. po odzyskaniu niepodległości w okresie międzywojennym był tu rzymsko – katolicki kościół garnizonowy dla 2 Pułku Strzelców Konnych. W czasie okupacji Niemcy z kościoła zrobili stajnię dla koni i magazyny dla wojsk niemieckich. W latach 1944 – 1953 służył celom religijnym zarówno dla wojska jak i ludności cywilnej. Zamknięty przez władze komunistyczne i przekazany między innymi na magazyn słomy, sienników. Wojsko korzystało z budynku, ale go nie remontowało. Dach przeciekał, co sprawiło, że budynek w zawrotnym stanie uległ dewastacji, okna zostały powybijane, rzeźbione drzwi zastąpiono deskami. Na dachu rosły brzozy grubości nogi, wszak strop był ocieplany torfem, a wiatr naniósł różne drzewa. Korzenie drzew rozsadzały mur kościoła. Władze państwowe kilkakrotnie przymierzały się do zburzenia kościoła. Zawalił się strop i wieże.
Od roku 1969 rozpoczęto starania o odzyskanie odbudowę kościoła. Te starania o odzyskanie prowadził ks. Stanisław Chomicz – ówczesny wikariusz. Pisano listy do I Sekretarza KC, do premiera, ministra Obrony Narodowej, władz wojewódzkich, Prymasa Polski i wielu innych, którzy mogli zrobić coś w tej sprawie. Niestety wszyscy odpowiadali, że trzeba czekać. Po 11 latach usilnych starań mieszkańców Hrubieszowa, a w tym dzięki szczególnej pomocy prof. dr. Wiktora Zina oddano na 10 lat kościół w stanie totalnego zniszczenia. Przystąpiono do kapitalnego remontu. 27 VI 1982 r. Biskup Pomocniczy prof. dr Piotr Hemperek w czasie uroczystości odpustowej odczytał dekret Biskupa Lubelskiego o utworzeniu w Hrubieszowie Parafii p.w. MBN Pomocy, dokonując rekonsekracji odzyskanego kościoła. Pierwszym proboszczem tej Parafii był Ks. Kan. Stanisław Chomicz. Z dawnego wyposażenia zostały tylko dwa żyrandole. 27 lipca 1983 r. przejął obowiązki proboszcza ks. mgr Andrzej Puzon. Ponowne uruchomienie kościoła pozwoliło na ożywienie życia religijnego, społecznego i kulturalnego wśród niemal wszystkich mieszkańców Hrubieszowa.
Ważniejsze wydarzenia z życia nowo powstałej parafii:
- W 1981 r. wybudowano ogrodzenie kościoła,
- W 1983 r. odbudowano 2 wieże, wykonano odwodnienie i obłożono marmurem filary kościoła,
- W 1985 r. rozpoczęto budowę Domu Parafialnego wraz z częścią katechetyczną o pow. 600 m kw. W tym samym roku rozpoczęto naukę katechezy w nowych salach katechetycznych.
- W 1986 r. wybudowano chodniki wokół kościoła oraz stacje Drogi Krzyżowej w świątyni i w parkanie na zewnątrz kościoła,
- W 1987 r. ufundowano tabernakulum i rozpoczęto budowę kaplicy w Dziekanowie p.w. MB Anielskiej,
- W 1989 zakupiono działkę wraz z budynkiem na punkt katechetyczny w Obrowcu i oddano do zamieszkania budynek Domu Parafialnego.
- 21 I 1991 r. z chwilą przywrócenia Ordynariatu Polowego, utworzono personalną Parafię Wojskową, a obecny proboszcz jest kapelanem w stopniu podpułkownika,
- W 1992 r. wybudowano dzwonnicę i ufundowano do niej 2 dzwony, a także jeden do kaplicy w Dziekanowie,
- W 1993 r. ufundowano ławki do kościoła,
- W 1994 r. wykonano schody z piaskowca przed kościołem,
- W 1995 wykonano ogrodzenie od strony jezdni wg projektu prof. Zina i położono nowy chodnik,
- W 1995 r. powstała Stacja Opieki Caritas,
- W 1996 r. wykonano i ufundowano 12 witraży przedstawiających 12 Apostołów. Wykonawcami byli artyści z Kijowa,
- W 1998 r. ogrodzono kaplicę w Dziekanowie,
- W 2000 r. ufundowano trzeci dzwon 600 kg do dzwonnicy na 600 lecie miasta Hrubieszowa, zakupiono włoskie organy Viscont dla kościoła,
- W 2002 r. dokonano rekonstrukcji głównego ołtarza wg projektu prof. Zina
W parafii bardzo aktywnie działa: Akcja Katolicka, Rada Duszpasterska, Legion Maryi, Koła Żywego Różańca dorosłych i dzieci, Caritas, KSM, Oaza, lektorzy, ministranci, Zespół „Lechici” – grupa młodzieżowa i dziecięca. Warto zwrócić uwagę na Mszę św. dla młodzieży i dzieci, obsługiwaną przez młodzież zwłaszcza KSM, Oazy, Zespół „Lechici”. To oni mają spotkania formacyjne, adoracje Najświętszego Sakramentu, rekolekcje, ogniska, redagują parafialną gazetkę „Jedność” a przy tym piękną obsługę liturgiczną razem z młodzieżą hrubieszowskich szkół. Piękną wizytówką i ambasadorem naszej parafii jest Zespół „Lechici” – grupa młodzieżowa i dziecięca. Liczy sobie już 19 lat, jest laureatem wielu festiwali religijno – patriotycznych. Obsługiwał wokalnie Mszę św. z udziałem Ojca św. między innymi w Krośnie, Zamościu. Parafia posiada profil cywilno – wojskowy, może poszczycić się organizacją jedynego w Wojsku Polskim Ogólnopolskiego Festiwalu pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Z racji swego geograficznego i historycznego położenia parafia współpracuje z Polakami na Wołyniu, pomaga w odzyskaniu kościołów i polskich cmentarzy. W parafii jest prowadzone duszpasterstwo nauczycieli, żołnierzy, inteligencji, młodzieży, dzieci.
Kończąc historię kościoła MBN Pomocy zacytuję słowa Ks. Biskupa Jana Śrutwy „Obecność kościoła w tym mieście jest tak dawno, jak dawny jest sam Hrubieszów. Od wieków rozlega się tutaj ze świątyni słowo pokoju i jednania. Ustawicznie głoszony jest Chrystus, w którego dalej trzeba nam wierzyć. Przepowiadane jest miłosierdzie Boże, któremu całą mocą należy ufać. Uczy się tutaj miłości do Boga i względem człowieka – ponad którą nie ma na tej ziemi większej wartości”.
Temu dziedzictwu pokornie chcemy służyć w następnym 100 leciu naszego kościoła.

 

 

Materiały udostępnił

ks. Stanisław Gorczyński