Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział w Hrubieszowie

 

Hrubieszów, ul. Partyzantów 16 (budynek PKO BP)

tel/fax (84) 696 23 70

e-mail: or-hrubi@pior.gov.pl

 

czynne w dni powszednie w godzinach 07:30 - 15:30

 

 

 

 

     Z dniem 1 kwietnia 2002 r. został utworzony Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddział w Hrubieszowie.

     Do zadań Oddziału realizowanych na terenie powiatu należy adzór nad całością zagadnień z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa, a w szczególności:

 - ochrona upraw i nadzór fitosanitarny,

 - nasiennictwo,

 - obsługa eksportu i reeksportu - wydawanie świadectw fitosanitarnych,

 - diagnostyka laboratoryjna,

 - obrót i stosowanie środków ochrony roślin,

 - kontrola stanu technicznego sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.