DZIELMY SIĘ DOBREM

Dzieło Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej prowadzi akcję charytatywną, której celem jest budowa studni w Burkina Faso. Obecnie trwa zbieranie makulatury, można też zakupić kubek- cegiełkę na wybudowanie kolejnej, trzeciej już, studni.

Nasza szkoła wraz z Wolontariatem i Szkolnym Klubem Caritas przyłączyła się do tego dzieła. Koszt jednego kubka wynosi 20 zł. Zakupiliśmy 24 kubki- cegiełki. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1 w Hrubieszowie za dzielenie się dobrem.

Info: Nauczyciele religii/ Foto: DB