Hakon

Pamiętniki te dostałem od pana Zygmunta Drewnika,

są to publikacje umieszczone w Biuletynach TRH sprzed kilkudziesięciu lat

zachęcam do lektury – Michał Miścior

Zygmunt Drewnik

ZAKŁADY PRZEMYSŁU LNIARSKIEGO „HAKON” w HRUBIESZOWIE

Komisja Planowana przy Radzie Ministrów wspólnie z Ministerstwem i Zjednoczeniem Przemysłu Lniarskiego, zlokalizowała budowę roszarni konopnej w Hrubieszowie,ze względu na to, że powiat nasz jest m. in. także zagłębiem konopnym. Słoma konopna z roszarniczych, np do Lubaczowa w woj. rzeszowskim.Zakład wybudowano w latach 1966 – 1969. W budynku produkcyjnym znajduje się: hala suszarek, sala aklimatyzacji, hala produkcji włókna i pakuł, magazyn wyrobów gotowych, warsztaty mechaniczne oraz obiekty socjalne,takie jak szatnia, łaźnia, jadalnia i tp.Zakład wyposażony jest w bocznicę kolejową, posiada własną bazę transportową, służącą celom zaopatrzenia oraz zwórki słomy konopnej ze składowisk i punktów skupu w powiecie.Dostarczane konopie, przerabiane są w zakładach na włókno długie i krótkie (pakuły) oraz paździerz. Włókno długie wysyłane jest m. i. do Bieska Białej, Iławy Żagańskiej Świebodzic, a włókno krótkie – do Gnaszyna i Częstochowy.Eksportuje się też włókno da Anglii, Francji, Włoch, a paździerze doBelgii.Produkcja ma następujący przebieg: dostarczana słoma konopna cięta jest na pile tarczowej na długość do 2,5 m. W tym stanie układana jest w pojemniki , które zanurzane są w baseny z roztworem płynu poroszeniowego w celu wyroszenia. Po upływie 48 godzin słoma suszona jest w suszarkach. Proces ten trwa ok. 0,5 godz. Z suszarek, słoma wędruje do hali aklimatyzacji , gdzie nabiera wilgotności koniecznego do jej dalszego przerobu. Wszystko to stanowi przeróbkę wstępną.Stąd przechodzi słoma do obróbki mechanicznej na turbinach czeskichi radzieckich. Ułożoną na stołach słomę podaje się na wałki międlące, stad, pasem przenośnym ona przez dwie pary bębnów trzepiących, gdzie następuje rozdziałwłókna długiego od włókna krótkiego i paździerzy. Włóko długie przechodzipasem przenośnym na zewnątrz turbiny, gdzie jest odbierane, zaś pakuły, dostająsię transporterem pneumatycznym na sekcję pakularki, gdzie po przejściu przezwałki międlące, igły trzepiące, transporterem przenośnym dzielone jest wg gatunków.Paździerze transporterami pneumatycznymi dostają się do hali paździerzowni, gdzie są belowane w bele o wadze 75 kg.W związku z olbrzymimi zapasami słomy konopnej skupionej w ubiegłychlatach (60.000 ton), istnieje obecnie tendencja zmniejszenia areału tej uprawy na okres, dotąd nie przerobi się zapasów.Aktualnie na terenie woj. lubelskiego Zakłady Przemysłu Lniarskiego”Hakon” dysponują 5-ma punktami skupu w następujących miejscowościach: Hrubieszów, Kamień, Koniuchy, Łabunie i Mircze.Przy Zakładzie wybudowano jeden budynek mieszkalny dla 30 rodzin a dalszy dla 45 godzin, ma być oddany z końcem drugiego kwartału br.W Zakładzie działa Państwowa Organizacja Partyjna, Rada Zakładowa,Rada Robotnicza, ZMS, ORMO, Koło NOT, Oddział Samoobrony. Wszystkie te organizacje współdziałają ze sobą.Ponadto w Zakładzie działa kilka Komisji, zajmując się rozwijaniemżycia kulturalno – oświatowego, warunki socjalno – bytowymi pracowników itp.W bieżącym roku oddano do użytku kolejny obiekt: zakładowy magazyn nasion konopnych.Koszt budowy Zakładu „Hakon” w Hrubieszowie wyniósł 141 mln. zł. Teren zajęty pod budynki i stogowiska obejmuje 28 ha. Zdolność docelowa produkcji zakładu wynosi rocznie 12.800 ton. W zakładach tych znalazło zatrudnienie 47 osób a Hrubieszowa i okolic.

przepisała Monika Knap

08.03.2005 r.