ZS1 – Technika Informatyk

Technik informatyk to zawód cieszący się popularnością i nieustannie rozwijający się.
Po ukończeniu 5-letniego technikum uczeń będzie umiał:
• Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
• Wykonać lokalną sieć komputerową;
• Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
• Administrować systemami operacyjnymi;
• Tworzyć i administrować bazami danych;
• Tworzyć strony i aplikacje internetowe.
Nabyte umiejętności potwierdzi zdając egzamin z dwu kwalifikacji:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
Na zdjęciach prezentujemy zajęcia w pracowni do nauki o sieciach komputerowych. W tym miejscu nasza młodzież uczy się instalować i konfigurować serwery sieciowe pracujące w oparciu o system Windows Serwer 2016 oraz Serwer Linux Ubuntu 20.04.
Ćwiczenia wykonywane są na rzeczywistych serwerach sieciowych, czyli takich, jakie spotkają w przyszłej pracy.
Zachęcamy uczniów 8 klas szkół podstawowych do
wybrania naszego technikum informatycznego.
Info i foto: Nauczyciele informatyki