Niebieska Linia

NIEBIESKA LINIA
Hrubieszów, ul. 3 Maja 15
tel. (84) 696 42 62

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

zapraszamy w środy od 15:00 do 18:00

Udzielamy pomocy:

  • prawnej,
  • psychologicznej, osobom, które znalazły się w trudnej kryzysowej sytuacji rodzinnej spowodowanej uzależnieniem członka rodziny lub agresywnym zachowaniem.

Jeśli jesteś:

  • OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE
  • PRZYJDŹ DO NAS
  • MASZ PRAWO SIĘ BRONIĆ
  • MASZ OBOWIĄZEK BRONIĆ WŁASNE DZIECI

Cel działania „NIEBIESKIEJ LINII” to:
Zmiana poziomu świadomości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz pomoc dla ofiar przemocy domowej zwłaszcza w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym

W Polsce kilka milionów ludzi styka się na co dzień z osobami uzależnionymi od alkoholu. Przynajmniej dwa miliony ludzi naszego kraju osobiście doświadcza choroby alkoholowej.
Jednocześnie alkoholizm nadal jest zjawiskiem, o którym większość Polaków wie zdecydowanie zbyt ma/o. Słowo „alkoholizm” czy „alkoholik” kojarzy się najczęściej z czymś ogromnie wstydliwym, grzesznym, złym i godnym najwyższego napiętnowania. Niektórzy z kolei popadają w druga skrajność i widzą w alkoholizmie jedynie chorobę, która zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności oraz z potrzeby rozliczenia się z przeszłością. Tego typu skrajne i błędne postawy nie powinny nas dziwić, gdyż w naszym życiu wszystko , czego nie rozumiemy czy źle rozumiemy .przeraża nas i powoduje poczucie bezsilności, albo prowokuje do spojrzeń niebezpiecznie uproszczonych i obronnych. Tymczasem jak w każdej dziedzinie – także w odniesieniu do alkoholizmu wyzwala jedynie prawda. Cała prawda.

Zgłoszenia osób z problemem alkoholowym w celu motywowania do leczenia odwykowego -przyjmowane są w pokoju Nr 5 Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie.

Praktyczne wskazówki dla rodziców:

1. Ustal z dzieckiem jasne zasady dotyczące alkoholu: Nie zgadzam się żebyś pił/a. Nie pij nawet piwa. Powiedz dziecku, że zakaz ten wynika z Twojej miłości i troski o jego dobro. Powiedz także Jakie będą konsekwencje złamania tej zasady.

2. Wytłumacz dziecku, jakie jest ryzyko związane z piciem alkoholu. Nawet niewielkie ilości alkoholu mogą być dla Ciebie szkodliwe, ponieważ jeszcze się rozwijasz. Twój organizm i psychika jeszcze nie są ukształtowane. Picie może uszkodzić coś delikatnego i cennego w Twoim życiu.

3. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, jak ma sobie radzić z presją rówieśników namawiających do picia alkoholu, podsuń mu kilka pomysłów na skuteczne odmawianie: Zależy mi na Waszym towarzystwie i chcę się z Wami bawić, ale nie muszę podkręcać się alkoholem. Postanowiłem, że nie będę pił i chce być wiemy sobie.

4. Bądź dobrym przykładem. Nie nadużywaj alkoholu w obecności dziecka i nie pokazuj mu, że zabawa musi być związana z piciem alkoholu.

5. Nie wahaj się powiedzieć opiekunom dziecka i rodzicom jego kolegów, z którymi spędza wolny czas, że nie życzysz sobie, żeby Twoje dziecko piło. Uczyń ich sojusznikami w tej sprawie. Masz prawo decydować o bezpieczeństwie swego dziecka.

„Wszyscy trzeźwiejący alkoholicy są dla mnie powodem radości a także dowodem, że cuda radykalnej przemiany życia są możliwe wtedy gdy łaska Boża spotka się z ludzką odwagą nadzieją i pogłębioną wiedzą”
Ks. dr Marek Dziewiecki

Miejska Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy Urzędzie Miejskim
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala”

22-500 Hrubieszów