Położenie

Położenie: 23°53′ E – 50°48′ N nad Huczwą

Miasto leży w strefie nadgranicznej

Kod pocztowy: 22-500

Powierzchnia – 32.79 km2
2.58% powierzchni powiatu w tym:

– użytki rolne: 72.0%
– użytki leśne: 3.0%

Drogi dojazdowe
– krajowe:
74 – Sulejów – Kielce – Opatów – Ożarów – Annopol – Kraśnik – Janów Lubelski – Zamość – Hrubieszów – Zosin > Granica Państwa (PL-UA)

– wojewódzkie:
844 – Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów (Granica Państwa PL-UA)

Oznaczenia na tablicach rejestracyjnych: LHR + litera i 3 cyfry od 000 do 999