Szkolenie dofinansowania z UE

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL) organizuje szkolenia dotyczące ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w najbliższym czasie naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL) organizuje szkolenie dotyczące ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w najbliższym czasie naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskieg

 

Celem szkoleń jest przybliżenie potencjalnym Beneficjentom programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 m.in. zasad aplikowania o środki z ww. programu oraz realizacji projektów obowiązujących w perspektywie finansowej 2021-2027. Szkolenia prowadzone będą przez pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Tomaszów Lubelski – 21 kwietnia 2023 r. godz. 11:00